Vilka konsekvenser kan det finnas om man kör olagligt och blir påkört av ett annat fordon?

Hej, vad händer ifall man kör olovligt med motorcykel och blir påkörd av annat fordon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är körkortslagen, lag om straff för vissa trafikbrott, brottsbalken och trafikskadelagen (TSL) som är tillämpliga lagar i ditt fall.

Straffrättsliga konsekvenser

För att få köra en motorcykel i Sverige krävs att en person har ett gällande körkort för körning av motorcykel (2:1 körkortslagen). Det är därför ett krav i Sverige att man måste ha ett körkort för att få köra en motorcykel. Om man därför kör en motorcykel i trafiken uppsåtligen utan ett sådant körkort, så kan man dömas för olovlig körning till böter. Kör man vanemässigt utan körkort eller är körandet att anse som grovt, så kan man dömas till fängelse i högst sex månader (3 § 1 st. lag om straff för vissa trafikbrott). Att köra medveten om att man inte har ett motorcykelkörkort kan anses som vanemässig körning som kan leda till att brottet anses vara grovt.

Omvänd gäller att om du till exempel skadas till följd av en påkörning, så kan det röra sig om brottet vållande till kroppsskada till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömandet av om gärningen är grov beaktas bland annat om gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen varit påverkad av alkohol (3:8 brottsbalken). Att dömas för vållande till kroppsskada kräver dock att åklagaren kan bevisa detta. Likaså kan personen som har kört på dig också eventuellt dömas för skadegörelse, och beroende på graden, till böter eller fängelse (12:1 brottsbalken).

Civilrättsliga konsekvenser

När skador har uppstått i trafiken till följd av körning av ett fordon, så gäller trafikskadelagen (1 § TSL). När en person- och/eller sakskada inträffar, så ska trafikskadeersättning betalas (8 § TSL). Om du som förare skadas, det vill säga får en personskada, så ska den som kört på och skadat dig betala skadestånd till dig (10 § 1 st. TSL), men beloppet kan minskas om du själv har varit medvållande till skadan (12 § 1 st. TSL). Det är oklart om själva den olovliga körningen omfattas av regeln då det inte behöver betyda att den som kör olagligt har varit medvållande. Oavsett är ett sådant ansvar strikt, vilket betyder att du som skadelidande inte behöver bevisa att den som kört på dig har varit oaktsam, det vill säga att det räcker enbart med att du får personskador för att du ska kunna få ersättning, oavsett om du kört utan körkort.

Om din motorcykel skadas, så kan du likaså få ersättning för skadan, men då krävs att du visar att föraren har varit oaktsam i hur hen kört fordonet (10 § 2 st. TSL). Likaså gäller att om du bedöms ha varit medvållande till skadan kan ersättningen sättas ned (12 § 2 st. TSL). Själva utbetalningen av skadeståndet sköts vanligen av skadevållarens försäkringsbolag. I slutändan kommer utfallet att bero på vad man kan bevisa, särskilt då försäkringsbolaget kanske lär anse att du som kört olagligen har varit helt medvållande till skadan och att du därför inte ska ha rätt till någon ersättning alls.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Straffrättsligt kan du som kör olovligen dömas för olovlig körning till böter eller fängelse. Om den som kör på dig skadar dig kan hen också riskera att dömas för vållande till kroppsskada eller skadegörelse, beroende på om åklagaren väljer att inleda ett åtal. Civilrättsligt kan du ha rätt till skadestånd för eventuella person- och/eller sakskador, men utfallet kan bli så att försäkringsbolaget inte vill betala dig då de anser att du har varit helt medvållande till skadorna genom att köra olagligt. Om detta redan har hänt dig, så rekommenderar jag starkt att du tar kontakt med en jurist eller advokat.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”