Kan jag erhålla både trafikskadeersättning och skadestånd?

Har fått ett elskåp nermejat av Rambo sopföretags lastbil, med elfel in i vårt hus, där kyl,frys,diskmaskin,kretskort till värmepannan, lampor och köksfläkt gick sänder pga 400 volt gick rätt in i huset. Då det var en s.k. trafikskada gick försäkringen genom trafikförsäkringsbolag (Protector) som bara ersätter dagsvärdet på det förstörda. Vi var tvungna att köpa allt nytt för att kunna leva normalt. Och kostnaden för detta uppgick till c:a 56.258 kr varav vi fått ersättning med 20.478 kr. Vi har alltså en ekonomisk förlust på 35.780 kr. Vi anser att då detta är en sakskada och skall gå under skadeståndslagen har vi väl rätt till FULL ersättning alltså hela beloppet vi har fått ligga ute med ? Då vi anser att det är en tredje part skada, samt skada på samhällets infrastruktur. Kan vi begära skadeståndsersättning från Rambo sop företag direkt utan att gå via myndigheter, advokater och domstolar ? Med vänlig hälsning 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är skadeståndslagen (SkL) och trafikskadelagen.

Direkt skada eller tredjemansskada?

I din fråga beskriver du att ni anser att er skada är en “tredje part skada”. Inledningsvis är det därför nödvändigt att utreda vad en tredjemansskada är för något. En tredjemansskada är en indirekt skada och utgångspunkten är att skadestånd inte utgår för det. För att illustrera vad som är en tredjemansskada följer här ett exempel: person A blir påkörd av en cyklist och kan inte jobba på 3 månader. Person A:s arbetsgivare lider då en indirekt skada genom att person A inte kan arbeta. Det uppstår alltså en tredjemansskada. Arbetsgivaren kan dock inte erhålla skadestånd för det.

I ditt fall uppfattar jag det dock som att ni är direkt skadelidande, då ni på grund av skadan på elskåpet fått sakskador. Det finns ingen entydig definition av begreppet sakskada. Vanligen anses dock skador på fysiska föremål omfattas av begreppet.

Kan ni begära skadestånd?

Av 3 kap. 1 § SkL framgår att arbetsgivare ska ersätta sakskador som arbetstagaren vållat genom fel eller försummelse i tjänsten. I ditt fall skulle det vara arbetsgivaren till personen som körde lastbilen. Av 3 kap. 8 § SkL går dock att utläsa att kapitlet inte tillämpas om en förare av ett motordrivet fordon orsakat en sakskada som kan ersättas genom trafikskadeersättning. Här sker en hänvisning till trafikskadelagen. Innebörden av paragrafen är att 3 kap. SkL är subsidiärt och således inte ska tillämpas om trafikskadeersättning kan utgå.

Förutsättningar för att erhålla trafikskadeersättning

Trafikskadeersättning kan utgå för skador i följ av trafik av ett motordrivet fordon (1 § trafikskadelagen). Alla fordon som är registrerade i vägtrafikregistret måste ha en trafikförsäkring (2 § trafikskadelagen). Jag uppfattar det som att lastbilen i ditt fall varit försäkrat. För sakskador i följd av trafik med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (8 och 11 §§ trafikskadelagen). Det innebär alltså att ni hade rätt till trafikersättning från försäkringen för lastbilen som körde på elskåpet.

Av frågan förstår jag det som att ni undrar hur stor ersättning ni haft rätt till. I det här avseendet hänvisar trafikskadelagen till 5 kap. SkL (jfr. 9 § trafikskadelagen). Av 5 kap. 7 § SkL kan utläsas att ersättning utgår för sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. Det här avser den primära skadan. I ert fall kyl, frys, diskmaskin m.m. Lagen anger inte hur beräkningen av ersättning ska ske. För att förstå det måste vi undersöka domstolsavgöranden. Ofta sker beräkningen till återanskaffningsvärdet av saken. I ditt fall, t.ex. hur mycket det skulle kosta att införskaffa ett nytt likadant kylskåp. Vid beräkningen ska avdrag för “ålder och bruk” göras (NJA 2015 s. 199). Det innebär att om t.ex. ditt kylskåp var 10 år gammalt och välanvänt kommer det beaktas vid beräkningen. Ifall att det nya kylskåpet ni köpte in inte motsvarade skicket och åldern på kylskåpet som gick sönder, har ni inte rätt för ersättning av hela summan.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget förstår jag det som att ni erhållit trafikskadeersättning. I 3 kap. 8 § SkL framgår som nämnt att 3 kap. SkL inte tillämpas om sakskada kan ersättas genom trafikskadeersättning. Det är således inte möjligt att erhålla både trafikskadeersättning och skadestånd. I praktiken spelar det dock mindre roll, då trafikskadelagen hänvisar till skadeståndslagen vad gäller ersättning vid sakskada. Även ersättningens beräkning sker enligt samma principer. I ert fall enligt återanskaffningsvärdet. Av frågan förstår jag det som att ni erhållit ersättning som motsvarat återanskaffningsvärdet och ni har således inte rätt till ytterligare ersättning.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan genom någon av våra betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Jag finns tillgänglig på klara.lindblom@lawline.se. Där får ni mer än gärna kontakta mig.

Avslutningsvis hoppas jag att du känner dig tillfredsställd med min förklaring av situationen.

Mvh,

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000