Har försäkringsbolag rätt att göra avdrag på ersättning av cykel som blivit påkörd av bilist?

Har ett försäkringsbolag rätt att göra ett avdrag om 20% då det motsvarar den förbrukade delen av en cykels tekniska livslängd? Min cykel va 2 år gammal när jag blev påkörd av bilist.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta om ett försäkringsbolag har rätt att göra avdrag på försäkringsersättning på grund av cykelns ålder.

Lagen som är aktuell i ditt fall 

Eftersom att skadan på din cykel har uppkommit efter att du blivit påkörd av en bilist är trafikskadelagen (TSL) aktuell i ditt fall. Utöver trafikskadelagen är skadeståndslagen (SkL) aktuell. Jag kommer därför utgå från dessa lagar när jag besvarar din fråga. 

Vad gäller för trafikskadeersättning vid skada på cykel?

I ditt fall är det din cykel som har skadats, vilket i lagens mening benämns sakskada. När en sakskada uppstår till följd av trafik, d.v.s. som när bilisten körde på din cykel, utgår trafikskadeersättning (8 §  första stycket TSL). Eftersom du blev påkörd när du cyklade, ska den ersättning du får utgå från bilistens försäkring (11 § första stycket TSL).

Får försäkringsbolaget göra avdrag på trafikskadeersättningen?

När det kommer till att avgöra ersättningens storlek hänvisar trafikskadelagen till skadeståndslagen (9 § TSL). Ersättningen omfattar ersättning för din cykels värde eller reparationskostnad och värdeminskning (5:7 punkt 1 SkL). Värdeminskningen beräknas utifrån din cykels ålder och bruk. Det är alltså tillåtet att göra avdrag på ersättningen. 

Frågan är då om 20% är en rimlig värdeminskning på en 2 år gammal cykel. Här ges ingen vägledning i lagen, så jag kommer helt enkelt att göra en egen bedömning. En 20%-ig värdeminskning på två år innebär alltså att cykeln beräknas ha en livslängd på 10 år. I min mening låter det ganska rimligt. Jag gör därför bedömningen att en värdeminskning om 20% efter 2 års bruk är skäligt. 

Slutsats

Sammanfattningsvis är det alltså tillåtet för försäkringsbolag att göra avdrag på ersättningen p.g.a. av din cykels ålder och min bedömning är att ett avdrag om 20% är rimligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000