FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt06/07/2023

Vem är ansvarig för buller pga nybygge?

Vem ansvarar för buller pga ny byggnation ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad gäller frågor om buller är i huvudsak miljöbalken, förkortad MB, tillämplig.


Först och främst ska nämnas att det av försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § MB) följer att alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska vidta försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att buller från verksamheten medför olägenhet för människors hälsa.


Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör verksamhetsutövaren för en byggplats genom bullerberäkningar eller bullermätningar samt omgivningskartläggning ta fram underlag för bedömning av störningspåverkan för omgivningen.


Möjligheten att kräva skadestånd

Om verksamhetsutövaren överstiger riktvärden för buller finns eventuellt möjlighet för dig att kräva skadestånd. Om bullret orsakar personskador, sakskador (t.ex bostad får sprickor på grund av vibrationer eller rena förmögenhetsskada (ekonomiska skador som inte uppkommit genom personskada eller sakskada) kan dessa under vissa omständigheter ersättas. Den som är ansvarig för sådana skador är den som bedriver den skadegörandeverksamheten, antingen i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare. Även andra som bedriver verksamheten och som brukar fastigheten i sin näringsverksamhet eller offentliga verksamhet innehar samma skadeståndsskyldighet (32 kap. 6 § MB).  Med andra ord är det i första hand fastighetsägaren eller den som brukar fastigheten som ska ersätta skadorna som uppkommer till följd av bullret.


Jag hoppas du har fått lite klarhet i situationen. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Lycka till!


Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”