Får man spela in samtal för att använda som bevis vid en rättstvist?

2019-04-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har laddat ner en app som spelar in alla samtal mellan mig och den jag pratar med. Är det lagligt att använda det inspelade samtalet som bevis i till exempel en rättvist?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är straffbart att spela in samtal om det är ett samtal mellan personer som inte vet om att de blir inspelade. Däremot är det tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet. Som du beskriver i din fråga så avser du att spela in samtal som du har med andra personer, dvs. där du är en av samtalsparterna. Det är därför helt tillåtet och omfattas inte av olovlig avlyssning i 4:9a brottsbalken (här).När det gäller frågan om du får använda det inspelade samtalet som bevis vid en rättstvist, gäller i Sverige principerna om fri bevisföring samt fri bevisvärdering. Enligt principen om fri bevisföring gäller som huvudregel att all bevisning får framföras i domstol. Principen om fri bevisvärdering betyder att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som framkommit i målet och sedan avgöra vad som är bevisat och inte, se 35:1 rättegångsbalken (här). Domstolen kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle blir utan verkan, vilket betyder att beviset inte har någon betydelse, inte behövs m.m., se 35:7 rättegångsbalken (här). Du kommer alltså med största sannolikhet att få använda dina inspelningar som bevis vid en rättstvist. Vänligen,

Hur länge får en person sitta anhållen/häktad innan anhöriga kontaktas?

2019-04-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hur länge får en person sitta anhållen/häktad innan anhöriga kontaktas?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga på så vis att du undrar hur lång tid det maximalt får ta innan anhöriga till en person som sitter anhållen/häktad ska kontaktas för att informeras om att personen i fråga sitter anhållen/häktad. För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Rättegångsbalken (ÄB) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kika.Det finns ingen skyldighet för kriminalvården att kontakta anhöriga när en person sitter häktadVarken kriminalvården eller en eventuell försvarare (advokat) har någon skyldighet att kontakta anhöriga när en person sitter häktad. Detta görs därför generellt inte, såvida inte den häktade exempelvis ber sin försvarare att göra det. En häktad har dock som huvudregel alltid rätt att få träffa sin försvarare, och kan då be denne att underrätta de anhöriga om att personen sitter häktad (RB 21 kap 9 §). Häktade personer omfattas av sekretess Alla personer som är häktade omfattas av sekretess (OSL 18 kap 1 §). Detta innebär att det exempelvis inte bara går att ringa upp polisen och fråga var personen i fråga är och om denne är häktad, då polisen inte får tala om det. Det går dock bra att skriva ett brev till den häktade, även om man inte vet vart denne befinner sig. Du ska då skriva personens namn och personnummer på ett kuvert med brevet som ska skickas. Kuvertet ska sedan läggas i ett ytterligare, yttre kuvert. På det yttre kuvertet ska du skriva: "KriminalvårdenJournalarkivet601 80 Norrköping". Mer information om t.ex. kontakt med en person som sitter häktad går att finna på Kriminalvårdens hemsida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

När kan man få rättshjälp?

2019-04-22 i Rättshjälp
FRÅGA |Hur kan en förälder som stämmer en annan förälder få rättshjälp? Känns väldigt fel att utnyttja skattemedel så du kan få ensam vårdnad särskilt om de då de även ljuger och har framkallat tvisten själva samt har blandat in soc. Jag har betalat 4 gånger så mycke för att försvara mig som mamma.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rättshjälp är en möjlighet för att få hjälp om vissa krav är uppfyllda (jfr 1-2 § rättshjälpslagen). För att man ska ha möjlighet att beviljas rättshjälp krävs det att man är privatperson, man inte har en rättsskyddsförsäkring, man har ett ekonomiskt underlag som är mindre än 260.000 kr/år, det inte handlar om ett brottmål och det ska anses rimligt att staten bidrar (6-8 § rättshjälpslagen).I ditt fall har jag ingen närmre bakgrund, men mest troligt är att din motpart har en låg eller ingen inkomst och inte heller någon försäkring med rättsskydd. För rättshjälp i familjemål krävs att det finns särskilda skäl; det innebär att det i regel inte beviljas rättshjälp för mål om skilsmässa. Däremot anses det vara särskilda skäl när parterna inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Rättshjälpsmyndigheten gör endast en bedömning av om det anses rimligt att staten bidrar och om det finns särskilda skäl, vilket det verkar finnas i ert fall. Myndigheten gör ingen bedömning av om någon av parterna ljuger eller själva har framkallat tvisten.Med vänliga hälsningar,

Kan en domare kräva att parterna förlikas?

2019-04-22 i Domstol
FRÅGA |En rådman har kommit att jäva ut sig under ett förlikningssammanträde.Trots detta KRÄVDE rådmannen att en förlikning skulle ske mellan parterna.Är detta enl lag ok?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i rättegångsbalken (RB).Rätten har en skyldighet att verka för att parterna ska förlikas (RB 42 kap. 17 § första stycket). Men domaren får såklart inte vägra parterna en rättslig prövning. Rådmannen kan alltså inte kräva att en förlikning ska ske mellan parterna. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Avbetala kostnad till domstol?

2019-04-23 i Rättegångskostnader
FRÅGA |kan man avbetala kostnader till domstol
Mathilda Ekdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Du skriver inte vad det är för typ av kostnad som ska återbetalas men här kommer lite information om vad som gäller. Om man döms till böter ska man betala in beloppet till Polismyndigheten. Enligt polisens hemsida ska domstolsböter (böter som man fått genom en dom eller ett beslut i bl.a. tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen) betalas inom trettio dagar från beslutet. Om man inte betalar får man en betalningspåminnelse och beloppet ska då betalas inom 14 dagar från att man får påminnelsen. Det finns ingen möjlighet för polisen att ge någon avbetalningsplan, vilket innebär att man inte kan betala beloppet vid olika tillfällen. Om man trots detta inte kan betala så lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten som då får i uppgift att driva in skulden. Det är mycket viktigt att man hör av sig till Kronofogden om man inte kan betala skulden. Det finns ibland möjlighet att dela upp betalningen om man t.ex. är sjuk eller arbetslös. Om du inte hör av dig till Kronofogden så kommer de att driva in skulden genom utmätning. Om du ska betala tillbaka rättegångskostnader är det Rättshjälpsmyndigheten som skickar faktura på beloppet. Enligt deras webbplats måste man betala in kravet direkt, annars går kravet till Kronofogdemyndigheten som får driva in skulden. Rättshjälpsmyndigheten kan med andra ord inte lämna anstånd med betalning. Även här är det viktigt att du hör av dig till Kronofogden om du har liten eller ingen möjlighet att betala. Mer information hittar du här. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad innebär det att beslagtaget gods kan hämtas ut?

2019-04-22 i Förundersökning
FRÅGA |Om polisen efter en husrannsakan beslagtagit ex dator mm. Det har passerat en längre period och polisen skickar ut brev om att godset kan hämtas ut. Finns det någon. Generell gång för detta. * Är ev brottet preskriberat? * Väcks åtal och de lämnar ut efter förundersökning? Var kan man läsa ut detta då ingen info lämnats från polis om det mer än nu kan godset hämtad ut.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att polisen valt att lämna ut beslagtagen egendom innebär inte per automatik att brottet är preskriberat eller att åtal inte ska väckas. Trots att egendom lämnas ut kan åklagare välja att väcka åtal. Återlämningen av beslagtagen egendom innebär endast att det beslagtagna inte längre behövs; så kan det vara om det inte fanns något i det beslagtagna som kan användas för förundersökningen. När det handlar om datorer kan det även innebära att datorn speglats (kopierats) och att den därför lämnas tillbaka.Med vänliga hälsningar,

När får polisen utföra en kroppsvisitering?

2019-04-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, min son sov över hos en kompis då det påmorgonen ringde på dörren och polisen kom in. Anledningen var att min sons kompis var misstänkt för ett brott ( killarna är 16 och 17 år). Polisen var väldigt tydlig med att intrånget inte hade något med min son att göra, det visste inte att han befann sig där. Men när de väckte honom tyckte de att han var rödögd och därför kunde ha rökt cannabis. Till saken hör att de även genomförde kroppsvisitering vilke min son tyckte kändes som ett övergrepp och var fruktansvärt obehaglig. Frågan är om polisen i ett sånt läge har rätt att genomföra kroppsvisitering ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Polisen får under en husrannsakan utföra en kroppsvisitation av den som är skäligen misstänkt och brottet har fängelse i straffskalan (28 kap. 11 § första stycket rättegångsbalken, RB). I förevarande fall är min utgångspunkt att din sons vän är den som varit misstänkt för ett brott och den som i första hand ska visiteras. Däremot får även annan än den som är skäligen misstänkt kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar (28 kap. 11 § andra stycket RB). Det innebär att polisen kan ha rätt att kroppsvisitera din son även om han inte var misstänkt, om det fanns synnerlig anledning att han t.ex. hade något gömt på sig åt sin vän. Kraven är dock högre ställda för kroppsvisitation av någon som inte är misstänkt för brott.Däremot får det enligt ovan göras en kroppsvisitation på den som är skäligen misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan. Om din son uppvisat tecken på att ha varit narkotikapåverkad är det ett brott med fängelse i straffskalan, även om fängelse i regel inte döms ut för eget bruk (jfr 2 § narkotikastrafflagen). Därav har polisen även haft stöd att utföra en kroppsvisitation.Om du/ni anser att polisen gjort fel som kroppsvisiterat din son (t.ex. om ni anser att det inte fanns skälig misstanke för ringa narkotikabrott) kan ni vända er till justitieombudsmannen och göra en anmälan. Hur ni gör en anmälan kan du läsa närmre om på JO:s hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan man få rättshjälp trots att man har en rättsskyddsförsäkring?

2019-04-20 i Rättshjälp
FRÅGA |Kan jag i en tvist som har rättsskydd för tvisten men även rättsskydd från hemförsäkringen använda mig utav båda?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om rättsskydd finns i rättshjälpslagen. I 9 § står det att rättshjälp inte får beviljas, om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd. I samma paragraf står det dessutom att även om den rättssökande saknar rättsskyddsförsäkring, men med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp inte beviljas om det inte föreligger särskilda skäl för det.SammanfattningReglerna om rättsskyddsförsäkringar är alltså ganska strikta. Om du redan har en försäkring kan du inte samtidigt beviljas skydd enligt rättshjälpslagen. Samtidigt riskerar man att inte bli beviljad rättsskydd enligt lagen, även om man inte har en täckande försäkring men borde ha haft det.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,