Frågor & Svar

Kan jag som brottsoffer göra någonting när åklagaren lägger ner förundersökningen?

Jag utsattes 2022 för ett helt oprovocerat överfall. Det inträffade dagtid och gärningsmannen var helt okänd för mig. Gärningsmannen är 25 år gammal, 180-185 cm. Jag är en liten, späd kvinna. Han rusade från andra sidan gatan och slängde mig i marken. Jag skadades svårt och fördes med ambulans till sjukhus, där jag genomgick en lång och komplicerad operation. Jag har fått allvarliga och bestående men. Det fanns många vittnen, bland annat en man som avbröt misshandeln. Ett av vittnena sade att gärningsmannen tog sikte ”mållåste” på mig. Alla vittnena uppfattade gärningsmannen som aggressiv och farlig. Åklagaren beslutade att lägga ner förundersökningen på grund av att gärningsmannen har en psykiatrisk diagnos och bor på ett LSS-boende. Jag är väldigt undrande över detta. Jag skadades ju svårt och mannen var känd av polisen. Det framkom genast av polisens pm från platsen att gärningsmannen ”vid minst två tidigare tillfällen helt oprovocerattv varit aggressiv och våldsam mot för honom helt okända personer”. Hur är det möjligt att lägga ner en förundersökning under de här omständigheterna? Åklagaren skriver att nâgot väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom hans beslut…det är ju tvärtom så att både enskilt och allmänt intresse âsidosätts! Det finns ju en uppenbar risk för att den här mannen begår nya överfall.

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000