Vad händer efter en polisanmälan?

Har gjort polisanmälan om bedrägeri efter dödsbo! Nu har det snart gått 3 år utan något svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar varför det har gått snart 3 år utan svar, sedan du gjorde en polisanmälan om bedrägeri efter dödsbo. I mitt svar kommer jag först förklara allmänt vad som sker efter en polisanmälan och sedan gå in lite mer på din situation. Tillämpliga lagar för situationen är brottsbalken (BrB), rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FK). 

Brottet bedrägeri

Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § BrB och innebär att någon, genom vilseledande, förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär en vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år.

En sak att poängtera är att om det rör sig om ett bedrägeri mot en närstående, krävs det att den som blivit utsatt för brottet anmäler brottet till polisen alternativt att brottet är påkallat ur allmän synpunkt (8 kap. 13 §, 9 kap. 12 § BrB). I detta fall verkar det förstnämnda vara uppfyllt, då du skriver att en polisanmälan har gjorts. 

Vad händer efter en polisanmälan?

Första steget efter att en polisanmälan har gjorts, är att polis eller åklagare ska bedöma vilka möjligheter det finns för att utreda det aktuella brottet. Där beslutar de om en förundersökning/brottsundersökning ska inledas, och det görs bara om det finns möjligheter  att reda ut brottet. Om det däremot är uppenbart att brottet inte går att utreda, behöver en förundersökningen inte inledas (23 kap. 1 § andra stycket BrB).

Men om en förundersökningen inleds, innebär detta att polisen försöker utreda vad som har skett och vem som är skyldig till brottet. Under förundersökningen förhör polisen både den som blivit utsatt för brott, den/de som är misstänkta och eventuella vittnen.

Det är dock svårt att svara på hur lång tid det skulle ta innan ett eventuellt förhör, då detta beror på olika faktorer så som hur komplicerad utredningen är, hur många som ska förhöras, om det krävs kriminalteknisk utredning m.m.

Om den som blivit utsatt för brott eller den som är misstänkt för brott är under 18 år, finns särskilda krav på att utredningen ska göras klart snabbt.

Om det under utredningen visar sig att inget brott har begåtts eller att brott inte går att bevisa, läggs förundersökningen ned och i sådant fall ska målsägande som angett brottet underrättas (14 § FK). Underrättelse är dock inte ett krav om utredningen inte lett så långt att någon varit skäligen misstänkt för brottet, med undantag om målsäganden begärt att bli underrättad (14 § tredje stycket FK).

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra varför du inte har fått ett svar efter en polisanmälan för cirka tre år sedan. En anledning skulle kunna vara att någon förundersökning inte har inletts alternativt att en sådan har lagts ned. En annan anledning kan helt enkelt vara att förundersökningen har tagit lång tid.

Men som sagt kan jag inte ge dig ett definitivt svar kring varför du inte hört något efter tre år, varför jag skulle rekommendera dig att vända dig till polis eller åklagare för att få veta mer. Kontaktinformation till polisen finner du på deras hemsida.

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”