Förundersökning trots vilja att lägga ner anmälan?

Hej. Jag har blivit anmälande och den som har anmält mig vill inte vara medverkan längre och lägga ner anmälan. Men varför åklagarmyndigheten vill fortsätta göra undersökning för mig. Vad är som anledningen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 


Enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB) ska en förundersökning inledas så snart det pga angivelse eller annat skäl finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. 

De flesta brott hör under allmänt åtal, men av din fråga kan jag inte tyda huruvida detta är fallet i din situation. 


Hör brottet under allmänt åtal, ska förundersökning inledas oavsett om målsäganden vill ta tillbaka sin anmälan, eller säger att denne inte vill delta i förundersökningen. 


I ditt fall låter det som att det skett en angivelse till åklagare eller hos Polismyndigheten om att du begått ett brott (jfr 20 kap. 5 § RB). Att åklagaren vill undersöka detta vidare beror på att de anser att det finns anledning att anta att brottet som anmälts har begåtts. Tröskeln för inledande av en förundersökning är lågt satt och normalt utgör de uppgifter som lämnats av en målsägande i en anmälan ett tillräckligt underlag för en bedömning av om förundersökning ska inledas. 


Hoppas du fick svar på din fråga! 

Med vänlig hälsning


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo