Hur stor chans är det att det väcks åtal för förtal?

Hej, jag anmälde min ex-kompis för förtal, då jag fick en screenshot från en vän som visar att min ex-kompis skriver och sprider massa med saker om mig på nätet. Hen nämner inte mitt namn utan använde massa med benämningar kopplade till mig, så pass att en bekant till min vän frågade min henne om det va mig det handlade om…. Många har då sett, kommenterat och tagit del av hens inlägg som att det är ett roligt ”topic” att skitsnacka om. I hennes inlägg fanns både förtal, förolämpningar, hot . Jag undrar hur det nu blir efter att jag har anmält hen? Kommer polisen att ringa upp hen? Eller finns det nån chans att det väcks till åtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar som sker efter att du har gjort en anmälan om förtal och hur stor chansen är att det går till åtal. Tillämpliga lagar för din fråga är främst rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB). 

Vad sker efter en polisanmälan? 

Vanligtvis efter att en polisanmälan har gjorts,, ska en åklagare bedöma vilka möjligheter som finns för att utreda brottet (23 kap. 3 § RB). Om de anser att det finns bra möjligheter att klara upp brottet, inleds en så kallad förundersökning, som förenklat sagt är en brottsutredning. Under förundersökningen förhör polisen den utsatta, den misstänkte och eventuella vittnen för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det föreligger tillräckliga skäl för åtal (23 kap. 2 § RB). Om det under utredningen visar sig att inget brott har begåtts eller att det inte kommer gå att bevisa något brott, så läggs förundersökningen ned (23 kap. 4 a § RB). 

När det gäller förtal är det inte så vanligt att en förundersökning inleds, eftersom yttrandefriheten anses vara väldigt viktig. Det är enligt polisens hemsida endast i undantagsfall som polis och åklagare går vidare i processen för att hjälpa den drabbade. Då handlar det ofta om situationer relaterade till sexualitet, rasism eller att någon utpekas som grovt kriminell. Samt att det eventuella förtalet ska ha fått väldigt stor spridning.

Om förundersökningen inte läggs ned utan fortsätter, kommer åklagare sedan när förundersökningen är klar, besluta om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks innebär detta att en domstol kommer pröva målet vid en rättegång. 

Hur stor chans är det att åtal väcks?

I de allra flesta fall har åklagaren så kallad absolut åtalsplikt (20 kap. 6 § RB), vilket innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om hen finner att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och man kan bevisa vem som har gjort det. Detta gäller för alla brott som hör under allmänt åtal. Ett brott hör under allmänt åtal om det inte uttryckligen är undantaget därifrån (20 kap. 3 § RB). 

Dessvärre hör brottet förtal inte under allmänt åtal, då det stadgas i 5 kap. 5 § BrB att brottet måste antingen åtalas av målsäganden själv, eller anges av målsäganden för att åklagaren ska kunna åtala. För det senare måste det även anses vara påkallat från allmän synpunkt för att åtal ska kunna väckas av åklagaren.

I din situation tolkar jag det som att du är målsäganden (det vill säga den som blivit utsatt för brottet) och genom att du har polisanmält händelsen har du angett brottet. Således finns det förutsättningar för åklagaren att väcka åtal, om det anses vara påkallat från allmän synpunkt. För att åtal ska vara påkallat från allmän synpunkt bör det antingen finnas ett klart samhällsintresse av att brottet lagförs, eller starka skäl med hänsyn till målsäganden (se prop. 2013/14:47, s. 38). 

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis kan jag inte ge dig ett exakt svar på hur stor chans det är att din anmälan går till åtal. Som skrivit ovan är det inte så vanligt att polis och åklagare ens inleder en förundersökning, eftersom att yttrandefriheten är väldigt viktig. Om det ändå har gjorts en förundersökning, ska det anses vara påkallat från allmän synpunkt för att ett åtal ska väckas (av åklagaren). I annat fall, eftersom brottet förtal hör under så kallat enskilt åtal, finns det en möjlighet för dig att själv utreda brottet samt driva saken till domstol och stämma förövaren. Jag vill dock poängtera att det kan bli väldigt kostsamt att driva saken själv, både själva utredningen och processen i domstol. Men om detta är något du vill göra, skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist.


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo