Kan man ändra ett förhör i efterhand?

Hejsan Har en fråga ang förhör hos polisen, Kan man ändra sitt förhör i efterhand eller eventuellt få göra ett nytt ? Misstänkt för ringa narkotikabrott och hade förhör på polisstationen fick även lämna urinprov som troligtvis kommer visa positivt Vid förhör så svarade jag ” ingen kommentar ” på alla frågor, kommer det att bli rättegång av det hela eller får jag chansen att acceptera strafföreläggande ? Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta regler finns i rättegångsbalken (RB).

Förhör

En förundersökning leds av polismyndigheten respektive en åklagare beroende på omständigheterna. Det är primärt upp till de som leder undersökningen, eller ibland polismän, att fatta beslut om förhör (se t.ex. 23 kap. 6 § och 23 kap. 8 § RB). Vid ett förhör protokollförs vanligen det som den misstänkte har sagt. Efter förhöret ska du ha fått chansen att ta del av det som nedtecknats, och därvid har du kunnat invända om du hade någon åsikt om eventuella felaktigheter. Efter denna granskning får det som skrivits ned inte ändras (23 kap. 21 § RB).

Som misstänkt under en förundersökning har du emellertid vissa andra rättigheter. När förundersökningsledaren anser sig ha avslutat förundersökningen ("FU") har du möjlighet att begära en komplettering av FU. Du kommer då ges viss skälig tid att ange vad du tycker att man bör tillföra förundersökningen. Det är sedan upp till FU-ledaren att ta ställning till din begäran (23 kap. 18 a § RB). Utöver detta kan du under FU begära att ett nytt förhör eller annan utredning ska äga rum. Det ska ske om det kan antas vara av betydelse för utredningen, men det är FU-ledaren som tar ställning. Om han eller hon slutför sin utredning utan att godkänna en sådan begäran, kan du eller din eventuella försvarare anmäla detta till rätten. Då prövar domstolen om det finns skäl att hålla ett nytt förhör (23 kap. 18 b § och 23 kap. 19 § RB).

Observera dock att ett nytt förhör inte kommer att ersätta det gamla. Det gamla förhöret och vad som sagts i samband med det kommer att finnas kvar. Det nya förhöret tillförs endast utredningen.

Rättegång kontra strafföreläggande

Huruvida det i ditt fall blir rättegång (d.v.s. att man beslutar att väcka åtal mot dig) eller strafföreläggande går inte att säga med hundra procents säkerhet, eftersom det beror på omständigheterna i fallet och är ett beslut som fattas av åklagare. Åklagare kan dock utfärda bötesstraff (och ibland villkorlig dom) genom strafföreläggande beträffande brott med böter i straffskalan (48 kap. 4 § RB), om åklagaren finner det lämpligt. Ringa narkotikabrott är ett sådant brott (2 § narkotikastrafflagen). Ett eventuellt strafföreläggande måste godkännas av dig. Om du inte godkänner blir det åtal. Åtal förutsätter i sin tur att det finns ”tillräckliga skäl” att väcka åtal (jfr. 20 kap. 6 § RB). Det innebär ungefär att åklagaren på goda grunder tror sig kunna emotse en fällande dom, t.ex. därför att det finns starka bevis.

Avslutning

Sammanfattningsvis har du ingen ovillkorlig rätt att få till stånd nya förhör. Det går inte heller att ändra vad som sagts i ett tidigare förhör. Det finns dock vissa möjligheter att framställa begäran om att utredningen ska kompletteras, exempelvis med ett nytt förhör. Huruvida saken sedan går till åtal eller om åklagaren utfärdar strafföreläggande är svårt att säga. Utan att känna till alla detaljer tycks det dock finnas förutsättningar för ett strafföreläggande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”