Bevis vid beslut om att väcka åtal

Hej! Jag har anmält polisanmälan kring misshandel. Jag fick svar efter 2-3 veckor där förundersökningsledare har beslutat att lägga ner mitt ärande på grund att "bevismaterialet som ligger i nuläget är inte tillräckligt för att personen ska kunna dömas för misshandel" Jag har valt att överklaga hans beslut med tanke på att brottet skedde i matsal på skolan, där ingen kamera, eller liknande föremål som förstärker beviset. Det enda beviset som finns i mitt fall är endast vittne. Min fråga är kan åklagaren väcka åtal för den tilltalad och om det väcks åtal för rättegång finns det möjlighet att han kan dömas för misshandel?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Såsom jag förstår det har du gjort en anmälan till polisen rörande misshandel, varefter en förundersökning inleddes men förundersökningsledaren beslutat att lägga ner ärendet på grund av bristande bevismaterial. Därefter har du överklagat beslutet. Din fråga, som jag förstår den, är om åklagaren kan väcka ett åtal mot den tilltalade, och om han i så fall kan dömas i rätten för misshandel. 


Den första delen av frågan handlar om huruvida förundersökningsledaren eller åklagaren kan väcka ett åtal mot den tilltalade. Detta kan dem göra, men i de flesta fall där det inte finns tillräckligt med bevis för åtalet att stå på egna ben, kommer inte åtal att väckas. Detta innebär att åklagaren kan väcka åtal om det finns tillräckliga bevis som styrker att den misstänkte begått brottet, och att det underlaget som åklagaren presenterar för rätten ska vara tillräckligt för en fällande dom. Om det inte räcker läggs åtalet ned, men vid nytt bevis kan åtal än en gång väckas. Det är bättre att lägga ner en förundersökning än att väcka åtal med svaga bevis som leder till att en skyldig person frikänns, för i så fall kvarstår möjligheten att väcka åtal om det eventuellt tillkommer nya bevis som är tillräckliga för att det ska finnas en rimlig tro om att åtal leder till fällande dom. 


Den andra frågan handlar om den tilltalade kan dömas i rätten för misshandel. Så som jag förstår det har du uppgett att det inte finns någon annan bevisning än ett enstaka vittne till händelsen. För att någon ska bli dömd för misshandel krävs det att den tilltalades skuld ska vara ställd bortom rimlig tvivel - d.v.s. att det inte ska finnas en alternativ förklaring till gärningen som utesluter ansvar för den tilltalade. Detta är alltså ett väldigt högt beviskrav för åklagaren att uppnå och kunna bevisa, och i vissa fall räcker inte ett enstaka vittne till. Om du exempelvis led av skador efter händelsen, som kan ha uppkommit på ett särskilt sätt, och ett vittne styrker ett händelseförlopp som överensstämmer med skadorna, hade detta varit starkare bevis. Det finns däremot, som sagt, ett väldigt högt beviskrav i domstolen (att det inte ska kunna finnas någon alternativ förklaring) för att döma den tilltalade för misshandel. 


Hoppas detta besvarade din fråga! Tvivla inte på att återkomma om du har ytterligare frågor eller funderingar. 

Roya Juhlin-DannfeltRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo