Vad händer när polisen griper en minderårig? Får vårdnadshavare följa med till förhör och ska socialnämnden underrättas?

Vad säger polisen när de griper en minderårig för misstanke om mord i deras hem inför familjen? Får någon anhörig följa med till förhöret? Kontaktas socialtjänsten vid gripandet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Reglering kring vad som gäller när en minderårig misstänks för brott finns i lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL). Även rättegångsbalkens (RB) regler blir aktuella. Jag kommer därför att utgå i från dessa bestämmelser när jag besvarar din fråga.


Vad händer när polisen griper en minderårig?

När en minderårig som är skäligen misstänkt för brott grips av polisen ska vårdnadshavaren omedelbart underrättas om brottsmisstanken samt om skälen för brottsmisstanken. Därutöver ska vårdnadshavaren kallas till förhör som hålls med den minderåriga (5 § LuL). Polisen ska alltså berätta för vårdnadshavaren om vilka skäl som ligger bakom att den unge misstänks för brott och de ska kallas till förhöret. Om barnet är under 15 år anges att vårdnadshavare bör sitta med vid förhöret, om det kanske utan men för utredningen (23:10, sjunde stycket, RB).


Vad gäller socialnämnden ska även de kontaktas när den minderårige är misstänkt för brott som kan leda till fängelse. Om den unge gripits ska socialnämnden underrättas om detta och om skälen bakom misstanken (6 § LuL). Eftersom att mord är ett brott som kan leda till fängelse, ska alltså socialnämnden underrättas.


Sammanfattningsvis kan sägas att vårdnadshavare får följa med till förhöret. Om barnet är under 15 år bör de sitta med vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen. Om brottsmisstanken avser brott som kan leda till fängelse, ska även socialnämnden underrättas.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo