Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?

2021-10-03 i Parter i rättegången
FRÅGA |Min 17-årige kompis har pekats ut av polisen såsom målsägande i ett mål om utnyttjande av barn för sexuell posering. Min kompis säger att han av den misstänkte förmåtts att posera men att poseringen inte var sexuell, och att han redan på den grunden inte utsatts för brott. Han önskar därför inte inställa sig vid huvudförhandlingen dit han är kallad. Jag undrar nu om min kompis såsom utpekad målsägande är skyldig att inställa sig vid huvudförhandlingen?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du funderar på om målsägande (den som blivit utsatt för ett brott) måste inställa sig vid en eventuell rättegång. Utgångspunkten är att målsägande inte behöver komma till huvudförhandling. Detta gäller dock enbart om målsägande inte blir kallad till rättegången, vilket verkar ha skett i din kompis fall och ofta sker då målsägande är en stor del av åklagarens bevisning . Om målsäganden ska infinna sig personligen, kan domstolen dessutom förelägga kallelsen med vite. Det innebär att om din kompis inte dyker upp på huvudförhandlingen, kan han få betala ett penningbelopp till staten (45 kap. 15 § Rättegångsbalken (RB)). Eftersom din kompis verkar vara kallad till huvudförhandlingen, så är han tyvärr skyldig att dyka upp. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Bevisprövning vid fortkörning.

2021-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om någon annan har filmat när jag kör för fort och min reggpöåt är tydlig i videon kan jag bli straffad om polisen ser videon?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning. I svensk rätt gäller principen om fri bevisbörda och fri bevisprövning, vilket framgår i Rättegångsbalkens 35 kap 1 §. Detta innebär att det vid bevisning i domstol inte ställs några formella krav på bevisningen. Det måste med andra ord inte vara polisen som fångar en på fartkamera för att man ska kunna dömas. Att någon annan fångar en på bild kan också räcka om bilderna är tillförlitliga och inte har förvanskats. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

2021-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej vad händer med en förundersökning ifall den blir nerlagd innan rättegång, kommer den forfarande gå att begära ut eller raderas den från allt och det inte går att läsa längre? Om förundersökningen lett vidare till en rättegång, men läggs ner i tingsrätten, vad händer då med förundersökningen?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Handlingar som ingår i en förundersökning blir allmänna offentliga handlingar när förundersökningen är avslutad, innan dess föreligger förundersökningssekretess. (18 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen, OSL) Den avslutas antingen genom att åtal väcks eller att den läggs ned. En nedlagd förundersökning raderas inte utan kan tas upp igen i framtiden av åklagaren. Det finns dock begränsningar till rätt att ta del av förundersökningen om handlingarna är belagda med sekretess. För handlingar i en förundersökning föreligger stark sekretess till skydd för den enskilde. (35 kap 1 § OSL) Detta innebär att handlingarna endast får lämnas ut om det står klart att detta inte skadar den enskilde. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur värderar domstolen bevis?

2021-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Står åtalad för dataintrång gällande två patienter, hur värderas bevisen i rättegången ?Chefen hörs som vittne och säger att jag inte har haft dom patienterna, och därmed ingen vårdrelation, Jag kan redogöra för vilka dom var och varför jag behövde gå in i journal för att kunna utföra mitt arbete, det finns heller inget schema som visar hur jag jobbat och med vem, för att på såvida se vilka patienter man haft ansvar för, vilket åklagaren anger som en stor brist i utredning. Frågor från åklagaren svarar vi olika på , och mkt minns hon inte eller kommer ihåg. Når man fram till " ställt utom rimligt tvivel" ?Vad kan jag vänta mig ?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en domstol ska kunna fälla en tilltalad i brottmål så ska det vara ställt utom rimlig tvivel att den tilltalade har begått detta brottet. Bevisningen som har lagts fram får alltså inte tyda på att det kan ha varit på något annat sätt. I Sverige gäller fri bevisföring vilket innebär att all typ av bevisning är tillåten och domstolen kommer att göra en prövning av alla bevis som har lagts fram under huvudförhandlingen (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Även fri bevisvärdering gäller i Sverige, den fria bevisvärderingen kommer att resultera i att alla bevis däremot inte kommer att värderas till lika värde, utan vissa bevis kommer värderas till att väga tyngre än andra och vice versa.Du nämner att ett vittne har förekommit under rättegången. Domstolen kommer bland annat att bedöma denna vittnesutsagan utefter de förhör som både åklagaren och försvararen har haft med detta vittne under huvudförhandling. Detta innebär att även om ett vittne har ett högt bevisvärde till att börja med så kan ett förhör från exempelvis åklagaren sänka vittnets bevisvärde beroende på hur vittnet besvarar frågorna. Ett sådant förhör kan såklart även vice versa stärka dess bevisvärde. Jag hoppas att detta svar gav dig vägledning!Vänliga hälsningar,

Förundersökningsbegränsning

2021-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Varför hämtar inte polisen in bevismaterial när de vet var det finns?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning. Den rättsliga grunden för att lägga ned utredningar som skulle kunna vara fruktbara förutsatt att mer bevis hämtas in återfinns i Rättegångsbalken 23 kap 4 a "En förundersökning får (...) läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse...". Hoppas det besvarar din fråga!

Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?

2021-09-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejJag har fått avslag från förvaltningsrätten som jag vill överklaga om min förtidspension. Kan det hjälpa till att ha en jurist som hjälper till med överklagan
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att anlita en jurist med syfte att få juridisk rådgivning avseende det överklagande som du åsyftar att göra. Det förekommer att advokatbyråer erbjuder gratis juridisk rådgivning i det inledande skedet, och därmed rekommenderar jag dig att nyttja den möjligheten. Dessutom kan en jurist företräda dig på ett professionellt sätt, med syfte att åstadkomma bästa möjliga utgång åt dig. En jurist kan även hjälpa till med att hålla ordning och reda på viktiga tidsfrister vid överklagandet, och juristen kan dessutom bidra till att dina argument och yrkanden blir så effektiva, tydliga och kraftfulla som möjligt. Därmed rekommenderar jag dig att skaffa ett juridiskt ombud, åtminstone för att få råd innan du vidtar åtgärder på egen hand.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du kan alltid kontakta oss på Lawline igen om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?

2021-09-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, hur hittar jag en "CSN-advokat"? Någon som jag kan anlita för att ge mig kompetent rådgivning om mina skyldigheter och rättigheter och som kan biträda/hjälpa till med formuleringar i mina kontakter med CSN? At ha kontakt med myndigheten blir lätt annars ett heltidsjobb i sig. Tack på förhand!
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår att upplever det som tidskrävande att föra ett ärende mot en myndighet där det också krävs att man vet vilka rättigheter och skyldigheter man har i rättslig mening.Om det är så att du vill ha hjälp av en jurist som kan ge dig rådgivning gällande ditt ärende så kan du boka en tid med någon av våra duktiga jurister på Lawline Juristbyrå. Våra jurister är kompetenta inom de flesta områdena så de kommer kunna ge dig bra vägledning och hjälp. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Du kan också kontakta oss via telefon där du kan förklara vad det är du vill ha hjälp med och få råd och hjälp av våra rådgivare. Telefon: 08-533 300 04Öppettiderna för vår telefonrådgivning är mån-fre 10-16.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Lycka till. Hälsningar,

Ska bilder vara med i ett förundersökningsprotokoll?

2021-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Enligt 23 kap. 21 § i rättegångsbalken ska det vid förundersökning föras ett protokoll över det som har förekommit som är av betydelse för utredningen. Enligt JO 2017/18 s. 296 (på sidan 304) finns det inte något rättsligt utrymme för åklagaren att avstå från att ta in i förundersökningsprotokollet bilder som är av betydelse för utredningen. Jag undrar om detta innebär att bilder förekommer i en brottsutredning och som är av betydelse för utredningen ska tas in i förundersökningsprotokollet?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förundersökningsprotokollet ska precis som du skriver innehålla det material som har förekommit som är av betydelse för utredningen (23 kap. 21 § rättegångsbalken). Detta kan vara allt från bilder till vittnen, sakkunnigutlåtanden och DNA från brottsplatsen med mera.Svar på din fråga är således ja, bilder som har förekommit under förundersökning och som är av betydelse för utredningen ska inkluderas i förundersökningsprotokollet.Vänliga hälsningar,