Kan man överklaga ett strafföreläggande?

Hej! Förra veckan blev jag stoppad av polisen vid ett övervakat område nära en ambassad. Dem upplevde att jag luktade cannabis. Jag sa till dem att jag inte hade rökt, jag hade inget på mig endast en tändare. De tog ändå in mig och jag erkände strafföreläggande och fick ta urinprov som troligen kommer att visa possetivt. Jag har idag inget annat på mitt belastningsregister och jag hade ett gott uppförande och kom bra överens med polisen. Jag stod mitt kast men har nu såklart mycket ånger då jag vet att jag förmodligen kunnat ta mig ur situationen då dem egentligen inte hade något grundläggande bevis på bruk av narkotika. Vilket blev mitt fall, så min fråga är kan jag göra något för att detta inte ska finnas på mitt belastningsregister. Kan jag dra tillbaka erkännandet och överklaga eller är det taget ifall mitt test kommer tillbaka positivt. Jag menar oavsett om det gör det finns det inget bevis på att jag hade brukat narkotika när dem tog in mig. Tack för svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har du godkänt ett strafföreläggande men ångrar dig nu i efterhand, och undrar därför om det går att ta tillbaka ditt erkännande och/eller överklaga, eftersom du inte vill hamna i belastningsregistret. Relevanta regler finns i rättegångsbalken (RB).

Strafföreläggande

Strafföreläggande innebär som bekant att den misstänkte får möjlighet att godkänna det aktuella föreläggandet, och på så vis slippa rättegång (48 kap. 2 § första stycket RB). Ett godkännande är i princip ett erkännande av gärningen. Efter att föreläggandet har godkänts gäller det som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3 § andra stycket RB). Det innebär i princip att det inte kan överklagas på vanligt vis.

Domvilla

Det finns ett undantag från det sagda, en möjlighet att undanröja ett godkänt strafföreläggande. Vad det är frågan om är klagan över s.k. domvilla. För att en klagan över domvilla ska vara framgångsrik krävs, vad gäller strafförelägganden som godkänts av den misstänkte, att någon av följande tre omständigheter är för handen (59 kap. 6 § RB). Först och främst ska föreläggandet undanröjas om godkännandet inte kan ses som en giltig viljeförklaring. Detta är aktuellt bl.a. om den misstänkta hade bristande rättshandlingsförmåga eller när hen led av villfarelse (ungefär att tro sig göra något annat än vad man gör). Föreläggandet ska också undanröjas om det vid ärendets behandling förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt. Vad som avses är formella fel. Slutligen ska föreläggandet undanröjas om det av någon annan anledning inte överensstämmer med lag. Vad som avses här är felaktig tillämpning av materiell rätt.

Frågan är om det är fråga om någon sådan grund för domvilla i ditt fall. Såvitt jag kan se fanns troligen en rimlig grund för poliserna att ta prov på dig – enligt 28 kap. 12 § första stycket RB gäller att den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (även ringa narkotikabrott är ett sådant) får kroppsbesiktigas.

Slutsats

Ett godkänt strafföreläggande är ett erkännande och kan inte överklagas. Det finns möjlighet till klagan över domvilla, vilket i ett framgångsrikt fall kan resultera i att strafföreläggandet undanröjs och att du därför inte längre finns med i belastningsregistret. Nu saknar jag visserligen tillgång till all information i fallet, men min bedömning är att det tyvärr inte finns grund för en framgångsrik klagan över domvilla i ditt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo