Kan man återkalla ett godkännande av ett strafföreläggande?

Hej! Jag har godkänt ett strafföreläggande men nu i efterhand när jag läst på mer om allting, går det att överklaga och ta tillbaka godkännandet? Det gäller en ringa narkotika och en rattfylleri med narkotika i blodet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag

Regler som behandlar din fråga angående strafförelägganden återfinns i Rättegångsbalken (RB)


Kan man återkalla ett godkännande av strafföreläggande?

Om man godkänner ett strafföreläggnade så blir konsekvensen densamma som att en dom vinner laga kraft (48 kap. 3§ st 2 RB). Att godkännandet vinner laga kraft betyder att det inte kan återkallas eller överklagas, med några undantag i 59 kap. 6§ RB:


1) Om man kan visa på att godkännandet inte motsvarar ens vilja, det vill säga att ens godkännande inte kan ses som en giltig viljeförklaring

2) Om man kan visa att det förekommit fel vid ärendets behandling som gör att föreläggandet bör anses ogiltigt, eller

3) Om strafföreläggandet av någon annan anledning strider mot lag


Vad behöver man göra?

För att dessa undantag ska kunna aktualiseras krävs att man klagar på strafföreläggandet. Klagan ska göras skriftligen till den tingsrätt som skulle ha hanterat målet om det inte hade utfärdats ett strafföreläggande (59 kap. 7§ st 1 RB). Man har ett år på sig att göra detta (59 kap. 7§ st 2 RB). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo