Kan man överklaga en godkänd bot?

2021-09-11 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej jag fick böter på 2500:- för inte "Stannat vid stoppplikt" jag var med en kompis i bilen och kollade höger och vänster innan jag svängde. Det fanns inga bilar på vägen.Sen kom en polisbil på andra sidan vägen som svängde och körde efter och stoppade oss. Han säger att vi inte stannad fast att vi sa att vi gjorde. Han gav mig en bot och nu rädd att transportstyrelsen ska ta mitt körkort. Han hade redan bestämt liksom att han ska ge böter och inte brydde sig. Kan man överklaga om man godkänt en bot? Jag ville inte neka för jag ogillar tingsrätt osv vill inte ha med sånt att göra.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är möjligt att överklaga en bot som du fick av en polis och som du redan har godkänt. Det korta svaret på din fråga är att det är möjligt att överklaga redan godkända böter, men bara om vissa specifika förutsättningar är uppfyllda. I det följande går jag igenom vad som krävs för att du ska kunna överklaga en bot som du redan har godkänt. Reglerna om polismans rätt att dela ut böter (eller föreläggande av ordningsbot som det heter) återfinns i rättegångsbalken, hädanefter förkortat RB.Föreläggande av ordningsbotOrdningsbot är detsamma som vad man i mer dagligt tal brukar kalla för böter. När du bryter mot något såsom en trafikregel är det möjligt att polisen utfärdar ett förläggande av ordningsbot, vilket är ett förenklat sätt att fastställa ett straff istället för att ta det till domstol och helt enkelt innebär att du blir tilldelad böter. (48 kap. 1–2 § RB)När du har blivit tilldelad en bot kan du välja mellan att godkänna eller inte godkänna den. Genom att skriva under boten erkänner du till brottet och det betraktas då som att det vore en dom som har vunnit laga kraft, vilket innebär att det är ett beslut som inte längre kan överklagas på vanligt sätt. (48 kap. 3 och 9 § RB)När kan du överklaga en redan godkänd botSom sagt går det alltså inte att överklaga en redan godkänd bot genom de vanliga sätten man överklagar genom. Istället måste överklagan göras genom vad som kallas för extraordinära rättsmedel, vilket kan beskrivas som några speciella sätt man kan överklaga på om vissa specifika förutsättningar föreligger.För att på detta sätt få en ordningsbot undanröjd krävs att någon av följande förutsättningar föreligger:1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Det vill säga om du exempelvis intill din underteckning på boten har skrivit en förklaring om att du inte anser att du har begått ett brott.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt. Denna punkt tar främst sikte på sådana formella fel som att polismannen inte hade någon rätt att utdela böter för den typen av brott som begåtts.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Denne punkt tar, till skillnad från punkt 2, sikte på sådana materiella fel som att polismannen skulle ha tolkat lagen felaktigt och egentligen inte fick tilldela dig en ordningsbot eftersom du inte bröt mot någon lag.(59 kap. 6 § RB)Vad gäller i ditt scenarioFör att du ska kunna överklaga boten krävs alltså att minst en av de tre punkterna ovan är uppfyllda. Huruvida någon är det kan jag tyvärr inte svara på utan det vet nog bäst själv. Angående vad som gäller vid stopplikt kan jag tillägga att det lagen säger är att du ska stanna vid stopplinjen (om stopplinje saknas ska du stanna i höjd med stoppskylten) och att du inte får åka ut på den korsande körbanan innan du försäkrat dig om att det kan ske på ett säkert sätt. Med andra ord måste du stanna bilen så att den står helt stilla och se dig om innan du får fortsätta. (3 kap. 19 och 5 § trafikförordningen)Om du går i tankarna att överklaga kan det vara bra att även fundera på om det är värt att överklaga, vilket jag har skrivit mer om här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Strafföreläggande och återkallelse av körkort

2021-06-14 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag blev stannad av polisen i november då de påstod att jag hade kört 180 på 80 väg, när det var 50 så kom de bakom mig i hög fart och slog på blåljus så jag stannade direkt.de tog körkortet på plats, visiterade mig och sökte igenom bilen. en vecka senare fick jag tillbaks körkortet. tiden går och papper med händelseförlopp osv skickas fram och tillbaks. jag får böter på 4000kr och där står det tt jag kan lverklaga. men då detta var runt jul ledigheten så glömdes det bort och jag tvingas betala bltern som indirekt blir ett erkännande till brott.körkortet blir indraget 5 månader med hänsyn till mitt behov av bil i yrket.när jag sedan överklagar att jag kommer bli avskedad alternativt tjänste ledig under en pågående pandemi med signatur från min chef så hänvisar de endast till att jag betalat bötern och på så sätt erkännt.kan jag på något sätt få tillbaks körkortet snabbare? behöver det för stt kunna jobba. varit utan det i 3,5 månad nu..går det att få ersättning för att de med bristande underlag för brott dragit in mitt körkort och på så sätt påverkat min ekonomi?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det verkar som att det du fått är ett strafföreläggande. Det brukar ges ut i de fall man erkänner brottet, detta för att minska de processuella kostnaderna som kan uppstå genom att ett mål tas till domstol. Ett strafföreläggande godkänns genom att du betalar bötern. Då du betalat kan du inte längre överklaga, då det vinner laga kraft direkt. Skulle du ha velat klaga skulle detta ha skett när du tagit emot strafföreläggandet och innan din betalning. Återkallandet av ditt körkort är en separat process som transportstyrelsen beslutar om. Detta beslut kan du överklaga och överklagan ska skickas in till förvaltningsrätten. Jag tolkar din fråga som att du redan överklagat transportstyrelsen beslut, vilket då bör ha prövats i förvaltningsrätten. Om de kommit fram till att ditt körkort ska vara indraget i fem månader så finns det inget du kan göra efter att domen vunnit laga kraft.Då du godkänt strafföreläggandet och därmed erkänt ansvar har Transportstyrelsen rätt att återkalla ditt körtkort enligt 5 kap. 3 § körkortslagen. Något bristande underlag kan därför inte finnas, i och med ditt erkännande.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Strafföreläggande

2021-05-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag blev tagen för stöld av sprayfärg ur en butik för cirka 1100kr men erkände inte på plats. Min fråga är om jag kan ringa in till åklagare/polis och i efterhand erkänna brottet och strafföreläggande för att "slippa" rättegång? Samt om chansen finns att jag undviker en villkorlig dom.
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I vissa fall kan åklagaren meddela strafföreläggande till den misstänkte vilket innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 1 § RB och 48 kap. 2 § första stycket första meningen rättegångsbalken). Strafföreläggandet ersätter en vanlig rättegång genom att man godkänner detta och betalar böter istället. Detta kan ske gällande brott där böter ingår i straffskalan (48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken). I ditt fall är brottet som begåtts ringa stöld eftersom det är en summa under 1 250 kr där gränsen går för ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i sex månader vilket betyder att ett strafföreläggande kan meddelas i ditt fall. Det är däremot åklagaren som bestämmer om strafföreläggande och åklagaren har ingen skyldighet att meddela strafföreläggande endast på grund utav ditt erkännande.Skulle åklagaren besluta om ett strafföreläggande kommer åklagaren kontakta dig via brev (48 kap. 8 § RB). Godkänner du strafföreläggandet innebär det att du erkänner brottet och godkänner det straff som åklagaren bestämt, vilket i sin tur leder till att ingen rättegång hålls. SammanfattningsvisÅklagaren är den som bestämmer om strafföreläggande och det är ingenting som behöver ske endast på grund av att du erkänner till brottet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vilket ansvar har förare för att passagerare har på sig bälte? Och hur överklagas en ordningsbot?

2021-05-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej jag har fått en ordningsbot på 2500kr då jag körde en bil där det var folk under 18 som satt utan bälte är det 18 årsgräns som gäller på bälten eller är det 15? Kan man isånnafall överklaga bötern trots att jag erkände på plats?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 4 kap. 10 § Trafiksförodningen (TrafikF) finns det lagkrav på att alla som färdas med personbil ska bära säkerhetsbälte, undantagen för detta krav finner du i 4 kap. 10 d § TrafikF. Dock bär endast föraren ansvar föra att passagerare under 15 år bär säkerhetsbälte enligt 4 kap. 10 c § TrafikF, bär inte passagerare över 15 år säkerhetsbälte riskerar denne själv att få penningsböter enligt 14 kap. 8 § TrafikF. Ett underskrivet föreläggande om ordningsbot ska enligt 48:3 2 st. Rättegångsbalken (RB) räknas som en lagakraftvunnen dom, denna går alltså inte enligt huvudregel att överklaga. Det finns dock ett undantag i 59 kap. 6 § RB som innebär att ett godkänt föreläggande får undanröjas om något av följande är akuellt:1. Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,2. Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt, eller3. Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Enligt dina lämnade uppgifter är punkterna två och tre aktuella, och kan därmed innebära en överklaganderätt enligt 59 kap. 6 § RB. I så fall skickar du enligt 59 kap. 7 § RB in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som från början hade kunnat ta upp målet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsnignar,

Kan mn godta ett strafföreläggande i efterhand?

2021-08-14 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, blev stoppad av polisen för att dom påstår att jag pratat i telefon medan jag körde bil. Dom ville skriva böter men jag godkände inte det. Det blir alltså tingsrätt. Min fråga är om man kan ångra sig och erkänna detta istället och få en bot på 1500kr.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom din fråga avser strafförelägganden och processrätt, kommer jag att utgå från bestämmelserna i rättegångsbalken.Strafförelägganden kan bli aktuellt om en åklagare erbjuder alternativet. Det ger dig möjlighet att undvika ett domstolsförfarande, men det kräver att man godkänner strafföreläggandet. Ett strafföreläggande ska dessutom godtas omedelbart av den som har gjort sig skyldig till en brottslig gärning, men i vissa fall kan man få en viss tid på sig att meddela sitt beslut (48 kap. 2 § rättegångsbalken). Denna tid får åklagaren besluta om, och om du inte godtog ett strafföreläggande omedelbart när händelsen inträffade, eller inom den tidsram som du möjligtvis fick av åklagaren, finns tyvärr ingen möjlighet till att godta ett strafföreläggande i efterhand.Sammanfattningsvis är det lite svårt att svara på huruvida dina möjligheter att godta ett strafföreläggande är uttömda, eftersom det inte framgår huruvida åklagaren har gett dig en tidsram eller om du skulle godkänna strafföreläggandet omedelbart. Om du ej fick en specifik tidsfrist eller om tidsfristen har överskridits, är dina möjligheter tyvärr uttömda.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Strafföreläggande

2021-05-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Jag fick hem ett strafföreläggande angående obehörig tillträde där jag fick böter på cirka 10.000 kr. Jag överklagande då jag anser att boten är alldeles för hög och jag fick sedan hem ett till brev om en domstolsförhandling. Kan jag nu i efterhand ta tillbaka min överklagan och betala boten för att slippa domstolsförhandling samt påföljder som prick i registret?
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa fall kan åklagaren meddela strafföreläggande till den misstänkte vilket innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 1 § RB och 48 kap. 2 § första stycket första meningen RB). Strafföreläggandet ersätter en vanlig rättegång genom att man godkänner detta och betalar böter istället. Detta kan ske gällande brott där böter ingår i straffskalan (48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken). Om en åklagaren beslutar om ett strafföreläggande kommer åklagaren kontakta dig via brev (48 kap. 8 § RB). Du måste då godkänna strafföreläggandet, vilket innebär det att du erkänner brottet och godkänner det straff som åklagaren bestämt, vilket i sin tur leder till att ingen rättegång hålls. (48 kap. 9 § RB)Om man inte godkänner strafföreläggandet ska man så fort som möjligt till närmaste åklagarkammare skriva och berätta varför man inte vill godkänna föreläggandet. När åklagaren sedan har fått svaret att personen inte godkänner strafföreläggandet väljer oftast åklagaren att istället väcka åtal i tingsrätten. Detta leder i sin tur till att personen blir kallad till tingsrätten för en förhandling. I din fråga utgår jag från att du inte godkänt föreläggandet och att åklagaren istället väckt åtal i tingsrätten vilket gör att det som nu kommer ske är en vanlig domstolsförhandling. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas också i belastningsregistret vilket gör att du inte kommer kunna undvika detta. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därför ingen rättegång. För att slippa detta krävs dock att godkänna det belopp som åklagaren satt upp, vilket du i ditt fall inte accepterat vilket är varför detta går vidare till domstol när åklagare valt att väcka åtal.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Går det att erkänna ett brott för att slippa rättegång?

2021-05-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag blev stoppat av polisen igår och jag hade 1 karta tramadol och jag vill betala böter istället rättegång?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag har uppfattat det gäller din fråga huruvida du kan undvika rättegång genom erkännande av brott. Frågor kring åtal och rättegång regleras främst i rättegångsbalken (RB). Kan jag undgå att bli åtalad genom att erkänna brott för polis?Du kan inte slippa åtal genom att erkänna ditt brott för polis. Det är åklagaren och inte polis som beslutar om åtal ska väckas (45 kap. 1 § RB). Åklagaren har i princip en skyldighet att väcka åtal mot dig om åklagaren tycker att det finns tillräckliga bevis för att du har begått brott. Är det möjligt att erkänna brott så att det inte blir någon rättegång?Åklagaren kan välja att själv döma ut böter till dig utan någon rättegång. Detta sker genom ett strafföreläggande (48 kap. 1 § RB). Vid ett strafföreläggande kommer åklagaren kontakta dig via brev (48 kap. 8 § RB). Om du godkänner strafföreläggandet innebär det att du erkänner brott och godkänner straffet som åklagaren angett (48 kap. 2 § RB). Ingen rättegång kommer då hållas. Kan jag undgå rättegång genom erkännande av brott efter kallelse till rättegång?Om åklagaren har bestämt sig för att väcka åtal och du har fått brev om kallelse till rättegången, har du inte någon möjlighet att ringa och erkänna och på så vis avbryta rättegången. Istället råder jag dig att infinna dig på rättegången och erkänna brottet på plats. Vem bestämmer brottsrubricering?Angående rubriceringen av brottet så är det åklagaren som väljer vad denne åtalar dig för och inte polisen. Domstolen är dock inte bunden av åklagarens brottsrubricering utan gör en egen bedömning av om du har begått ett brott och i sådana fall vilket. Ett narkotikabrott kan bedömas som ringa med hänsyn till narkotikans art och mängd samt övriga omständigheter (2 § narkotikastrafflagen (NSL)). Med övriga omständigheter avses bl.a. hanteringen av narkotikan. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). SammanfattningBeslut att väcka åtal ligger på åklagaren. Du kan inte kontakta någon för att avbryta processen men om åklagaren erbjuder dig att godkänna ett strafföreläggande kan du "slippa" rättegång genom ett godkännande. Om du blir kallad till rättegång råder jag dig att infinna dig vid rättegången och erkänna brottet på plats.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?

2021-04-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej.jag är misstänkt vid 2 tillfällen drograttfylla,men vid båda tillfällerna så går det ej att bevisa att jag då skulle kört bilen som dom påstår.Då jag har förarna som verkligen körde bilen vid dessa tillfällen att ställa upp i en ev rättegång.Och erkänna att det va dom som körde.Polisen tog ej mitt körkort på plats utan vid ett förhör flera månader senare omhändetog det och skall skicka till transportstyrelsen.Jag skrev dock under papper vid förhöret utan att veta vad jag skrev under och fick ejinfo att läsa igenom.Då det står mitt namn att jag kört bilarna.Jag trodde detta va ett papper för att jag varit på själva förhöret.Känner mej lurad och undrar om man kan ta tillbaka att man skrivit under? Varför erkänna nåt man inte gjort? Mvh
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har skrivit under ett strafföreläggande vilket regleras i 48 kap. Rättegångsbalken (RB), vilket är ett vanligt och effektivt sätt att avkunna en dom om den misstänkte gärningspersonen erkänner gärningen. Enligt 48:3 2 st. RB ska ett godkänt strafföreläggande räknas som en lagakraftvunnen dom, denna går alltså inte enligt huvudregel att överklaga. Det finns dock ett undantag i 59 kap. 6 § RB som innebär att ett godkänt strafföreläggande får undanröjas om något av följande är akuellt: Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Enligt dina lämnade uppgifter är punkterna ett och två aktuella, och kan därmed innebära en överklaganderätt enligt 59 kap. 6 § RB. I så fall skickar du enligt 59 kap. 7 § RB in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som från början hade kunnat ta upp målet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,