Går det att återkalla ett erkännande av brott?

Blev tagen av polisen vid ett bråk. Dom hittade en halvfull påse med kokain i midjeväskan jag hade på mig. Jag erkände innehavet efter jag legat 7 h i cellen utan sömn & bara ville hem. Vilket kommer resultera i böter. Kan jag överklaga det erkännandet? & säga att det inte var min väska för att min vän gav över väskan till mig för att han skulle hoppa in i bråket. Dom tog inget pissprov på mig så dom har ingen koll på om jag själv tagit eller att det verkligen var min påse alltså. Eller är det kört bara för att väskan var på mig?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga så har du blivit gripen av polis för innehav av kokain. Polisen tog dig till en cell där du fick vänta i 7 h innan det genomfördes ett förhör med dig. Under förhöret så erkände du att du innehaft det ifrågavarande kokainet. Till följd av ditt erkännande så kommer du att få betala böter. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I mitt svar så kommer jag att utgå från att du är minst 18 år och att du inte hade någon försvarare närvarande vid förhöret då du erkände innehavet av narkotikan. 

Ett godkännande av ett strafföreläggande kan inte överklagas men kan i vissa fall undanröjas

Reglerna angående vilken betydelse ett erkännande kan få finns främst i rättegångsbalken. Om jag har tolkat uppgifterna i din fråga rätt så har du eller så kommer du att få böterna genom ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär att du får ett straff utan att det behöver ske en rättegång i domstol. Strafförelägganden kan utfärdas av en åklagare men kräver att du som misstänkt har erkänt den gärning som du är misstänkt för (48 kap. 1 och 4 § RB). Erkännandet ska ske genom att du skriftligen undertecknar en blankett där du erkänner brottet och godkänner straffet (48 kap. 9 § RB). En annan möjlighet att godkänna ett strafföreläggande är att betala hela det belopp som framgår av strafföreläggandet till rätt myndighet (48 kap. 11 § RB). Utifrån din fråga så framgår det inte om du har skrivit under en blankett om strafföreläggande eller betalat det belopp som framgår av strafföreläggandet. Om du har godkänt strafföreläggandet på något av de två sätten så gäller strafföreläggandet som en dom som har vunnit laga kraft. Det betyder att du i princip inte kan överklaga strafföreläggandet och du är alltså tvungen att betala de böter som framgår av strafföreläggandet. Det finns ändå vissa undantagsfall då ett strafföreläggande kan undanröjas (59 kap. 6 § RB). Dessa är:

1. Om ditt godkännande inte kan anses vara en giltig viljeförklaring. 

2. Om det vid ärendets behandling har förekommit ett sådant fel som gör att föreläggandet bör anses vara ogiltigt. 

3. Om föreläggandet av en annan anledning inte överensstämmer med lag. 

Den första av ovanstående punkter är förmodligen den som skulle ligga närmast till hands för dig att använda om du har godkänt ett strafföreläggande. Jag kan dessvärre utifrån de omständigheter som framgår i din fråga inte besvara om du skulle ha framgång med att hävda att ditt (eventuella) godkännande inte varit en giltig viljeförklaring. 

Om du inte har godkänt ett strafföreläggande så kan endast ditt erkännande inte grunda en fällande dom

För det fall att du inte har godkänt ett strafföreläggande på något av de två sätt som krävs i lag så är situationen en annan (notera här att exempelvis ett muntligt erkännande inte kan leda till ett strafföreläggande som är bindande). I detta fall så är det fritt fram för dig att ändra ståndpunkt och i stället neka brott. Det är då upp till domstolen att avgöra vilken betydelse ditt ursprungliga erkännande ska få. Eftersom jag i mitt svar utgår från att du inte hade en försvarare närvarande när du erkände brottet så kan endast ditt erkännande inte leda till en fällande dom (35 kap. 3 § RB, artikel 6 p. 3 EKMR, Salduz mot Turkiet (dom 27 november 2008) och Panovits mot Cypern (dom 11 december 2008)). För att kunna bli dömd måste det alltså finnas andra bevis som styrker att du har begått den gärning som du är misstänkt för.  

Sammanfattning

Av stor betydelse för din fråga blir på vilket sätt du erkände brottet under förhöret. Om du gjorde det på ett sådant sätt att du godkände ett strafföreläggande så är du i princip bunden av ditt erkännande. Det finns ändå vissa undantagsregler som kan undanröja strafföreläggandet. Om ditt erkännande däremot inte utgjorde ett godkännande av strafföreläggandet så kan du helt fritt ändra ståndpunkt och neka brott. Åklagaren har då möjlighet att väcka åtal mot dig. Ditt erkännande lär få betydelse i en eventuell rättegång men domstolen får inte grunda en fällande dom enbart på ditt erkännande.  

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo