Vilket ansvar har förare för att passagerare har på sig bälte? Och hur överklagas en ordningsbot?

2021-05-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej jag har fått en ordningsbot på 2500kr då jag körde en bil där det var folk under 18 som satt utan bälte är det 18 årsgräns som gäller på bälten eller är det 15? Kan man isånnafall överklaga bötern trots att jag erkände på plats?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 4 kap. 10 § Trafiksförodningen (TrafikF) finns det lagkrav på att alla som färdas med personbil ska bära säkerhetsbälte, undantagen för detta krav finner du i 4 kap. 10 d § TrafikF. Dock bär endast föraren ansvar föra att passagerare under 15 år bär säkerhetsbälte enligt 4 kap. 10 c § TrafikF, bär inte passagerare över 15 år säkerhetsbälte riskerar denne själv att få penningsböter enligt 14 kap. 8 § TrafikF. Ett underskrivet föreläggande om ordningsbot ska enligt 48:3 2 st. Rättegångsbalken (RB) räknas som en lagakraftvunnen dom, denna går alltså inte enligt huvudregel att överklaga. Det finns dock ett undantag i 59 kap. 6 § RB som innebär att ett godkänt föreläggande får undanröjas om något av följande är akuellt:1. Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,2. Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt, eller3. Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Enligt dina lämnade uppgifter är punkterna två och tre aktuella, och kan därmed innebära en överklaganderätt enligt 59 kap. 6 § RB. I så fall skickar du enligt 59 kap. 7 § RB in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som från början hade kunnat ta upp målet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsnignar,

Kan jag fortfarande överklaga ett föreläggande av ordningsbot?

2021-03-21 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Jag blev idag tagen i en hastighetskontroll mätt av laser på motorvägen. Jag körde i vänsterfilen, inte snabbare än hastigheten då jag hade min farthållare på. Men när jag såg att dom stod med laser så hade jag även en skåpbil framför mig som hastigt svängde in på högerfilen så jag misstänker att dom råkade mäta skåpbilens hastighet eller så är inte deras utrustning kalibrerad.Jag låg i vänsterfilen pga omkörning, eftersom dom flesta var medvetna om deras poliskontroll och låg långt under hastighetsgränsen.Väl stoppad, så erkänner jag hastigt och skriver på att jag erkänner. Vilket jag direkt ångrar, för det verkar inte logiskt och jag har mina aningar att dom mätte fel. Kan jag fortfarande överklaga brottet/ strafföreläggandet?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan överklaga ett föreläggande av ordningsbot. Regler om föreläggande av ordningsbot finns i Rättegångsbalken (RB).Föreläggande av ordningsbotVid hastighetsöverträdelser får en polisman utfärda en ordningsbot och det är en förenklad lagföring utanför domstolen som innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff. (48 kap 1-2 §§ RB) Ett föreläggande av ordningsbot godkänns genom att den misstänkte skriver under och erkänner gärningen (48 kap 9 §, 17 § RB) När ett föreläggande har godkänts gäller det som en dom som har vunnit laga kraft, med följd att den inte går att överklaga. (48 kap 3 § st 2 RB)Överklaga ett föreläggande efter godkännandeAtt föreläggandet har vunnit laga kraft innebär att det endast kan överklagas genom extraordinära rättsmedel. Den som vill klaga på ett godkänt föreläggande av ordningsbot ska göra det inom ett år efter att någon åtgärd för att verkställa ordningsboten (59 kap 7 §, 10 § RB). För att få en ordningsbot undanröjd krävs att någon av förutsättningarna i 59 kap 6 § RB föreligger;(1) om godkännande inte kan anses som en giltig viljeförklaring (2) om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel att föreläggandet bör anses ogiltigt eller (3) om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.Exempel;I NJA 1994 s. 254 ansågs ett föreläggande av ordningsbot vara ogiltigt då det saknade uppgift om bötesbeloppet och ordningsboten undanröjdes.I din situationDet framgår att du har erkänt gärningen och därmed har du godtagit ordningsboten som har vunnit laga kraft. Det finns en möjlighet att undanröja ordningsboten men för att du ska nå framgång krävs att det har skett ett fel vid utfärdandet. Det är svårt att få igenom en sådan överklagan då det ska röra sig om särskilda omständigheter och utifrån den information som du har angett har jag svårt att se att föreläggandet skulle undanröjas.Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!Vänligen,

Kan ett mål om ringa stöld avslutas utan en rättegång?

2021-03-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag har åkt fast för ringa stöld. Jag har erkänt, men vet inte om att jag har gjort detta. Under polisförhör fick jag se filmen från butikens övervakningskamera, jag bröt ihop totalt när jag ser vad jag gjorde. Jag har varit under hård press under många år o har alltid varit ärlig och vill göra rätt, känner inte igen mig själv att göra så här. Nu ska jag till rättegång. Varför kan de inte bara ge straff istället för rättegång när jag har erkänt, kostar en massa onödig tid o pengar för samhället. Jag mår psykiskt väldigt dålig för detta o skäms o tycker det känns extremt jobbigt med rättegång, vad kan man göra?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.När det kommer till frågor om brottmål är det brottsbalken och rättegångsbalken som man får vända sig till. Jag uppfattar det som att du undrar varför du behöver infinna dig vid en rättegång eftersom du har erkänt till brottet. I vissa fall kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande till den misstänkte. Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 2 § första stycket första meningen rättegångsbalken). Detta ersätter alltså en vanlig rättegång på så sätt att man godkänner strafföreläggandet och betalar böterna som stadgas i strafföreläggandet.Bötesstraff får föreläggas genom strafföreläggande beträffande brott för vilket böter ingår i straffskalan (48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken). I ditt fall är brottet som begåtts ringa stöld, vilket regleras i 8 kap. 2 § brottsbalken. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i sex månader. Eftersom böter ingår i straffskalan finns alltså möjlighet till att ett strafföreläggande kan meddelas.Det avgörande är dock ifall åklagaren faktiskt gör bedömningen att det kan bli aktuellt med ett strafföreläggande i ditt fall. Det föreligger alltså ingen skyldighet för åklagaren att meddela strafföreläggande per automatik bara för den misstänkte erkänner till brott. Exempelvis kan det vara fallet att det är oklart vilket straff som ska utdömas, och då måste man hålla en rättegång. I ditt fall finns det dessvärre inget annat alternativ än att infinna sig vid rättegången. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden på åtalsunderlåtelse och strafföreläggande?

2021-02-25 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag har sökt och försökt finna skillnaden mellan Strafföreläggande och Åtalsunderlåtelse. Vad jag kan urskilja är att de båda förfarandena kan aktualiseras om personen erkänt gärningen, att det inte leder till åtal och rättegång och att de båda har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret. När aktualiseras det ena förfarandet framför det andra? Mvh
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Reglerna om åtalsunderlåtelse och strafförelgande återfinns i rättegångsbalken (RB).Åtalsunderlåtelse regleras i huvudsak i 20 kap. 7 § RB. I lagrummet räknas ett antal situationer upp där åklagaren kan besluta om åtalsunderlåtelse. Den vanligaste orsaken i praktiken torde vara att åklagaren bedömer att det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter (första punkten). För åtalsunderlåtelse krävs det mycket riktigt att den misstänkte erkänt brottet.Strafföreläggande regleras i 48 kap. RB. Ett strafföreläggande är precis som åtalsunderlåtelse ett alternativ till att väcka åtal. Åklagaren utfärdar i dessa fall, utan rättegång, böter eller villkorlig dom till den misstänkte. Detta får göras vid brott där böter ingår i straffskalan (se 48 kap. 4 § första stycket RB). Precis som du säger är en förutsättning för detta att den misstänkte erkänt brottet och accepterar föreläggandet (se vidare 48 kap. 9 § första stycket RB). Av 48 kap. 3 § andra stycket RB framgår att ett strafföreläggande gäller som en dom som vunnit laga kraft.En skillnad är alltså att man vid åtalsunderlåtelse inte får någon påföljd, vilket man får vid ett strafföreläggande. Det finns ingen regel som anger vilket av dessa alternativ åklagaren ska välja när förutsättningarna för båda instituten är uppfyllda.Det stämmer även att både åtalsunderlåtelse och strafföreläggande förs in i belastningsregistret (se 3§ lagen (1998:620) om belastningsregister).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?

2021-04-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej.jag är misstänkt vid 2 tillfällen drograttfylla,men vid båda tillfällerna så går det ej att bevisa att jag då skulle kört bilen som dom påstår.Då jag har förarna som verkligen körde bilen vid dessa tillfällen att ställa upp i en ev rättegång.Och erkänna att det va dom som körde.Polisen tog ej mitt körkort på plats utan vid ett förhör flera månader senare omhändetog det och skall skicka till transportstyrelsen.Jag skrev dock under papper vid förhöret utan att veta vad jag skrev under och fick ejinfo att läsa igenom.Då det står mitt namn att jag kört bilarna.Jag trodde detta va ett papper för att jag varit på själva förhöret.Känner mej lurad och undrar om man kan ta tillbaka att man skrivit under? Varför erkänna nåt man inte gjort? Mvh
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har skrivit under ett strafföreläggande vilket regleras i 48 kap. Rättegångsbalken (RB), vilket är ett vanligt och effektivt sätt att avkunna en dom om den misstänkte gärningspersonen erkänner gärningen. Enligt 48:3 2 st. RB ska ett godkänt strafföreläggande räknas som en lagakraftvunnen dom, denna går alltså inte enligt huvudregel att överklaga. Det finns dock ett undantag i 59 kap. 6 § RB som innebär att ett godkänt strafföreläggande får undanröjas om något av följande är akuellt: Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Enligt dina lämnade uppgifter är punkterna ett och två aktuella, och kan därmed innebära en överklaganderätt enligt 59 kap. 6 § RB. I så fall skickar du enligt 59 kap. 7 § RB in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som från början hade kunnat ta upp målet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kommer mitt strafföreläggande att synas i mitt belastningsregister?

2021-03-19 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hejsan. Jag har blivit stoppad av narkotikapolisen och dom har hittat en knatch hash på mig. Jag har erkänt allt och dom tog det och sa att jag kmr betala böter, dvs peningböter. Jag vill veta bara om det kommer stå som prick i mitt register eftersom dom sa att det kommer ej gå till rätten, jag kommer ba få betala litet böter. Tack
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om belastningsregister.Du har fått böter genom ett strafföreläggandeDu berättar att du har erkänt ditt brott på plats och att polisen meddelat att du ska betala böter. Att du måste betala penningböter utan att ditt ärende går till rätten innebär att du fått ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande ersätter alltså processen av en rättegång och förutsätter att personen erkänt sitt brott och det är klart vad straffet ska bli. Du kan välja själv om du vill godkänna eller bestrida föreläggandet när du fått brevet. En åklagare kan väcka åtal mot dig i tingsrätten om du väljer att bestrida föreläggandet. Uppgifter om böter tas bort från ditt belastningsregister 5 år efter godkännandet av ditt strafföreläggandeEtt belastningsregister innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). Det innebär att en uppgift om att du dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, böter eller penningböter ska registreras. Uppgifter om böter gallras (tas bort) 5 år efter godkännandet av strafföreläggandet (17 § p 9 lagen om belastningsregister).Avslutningsvis kommer uppgiften om att du blivit dömd till böter att stå i ditt belastningsregister i 5 år. Du kan välja att bestrida ditt strafföreläggande när du fått hem det, men då finns det en risk att en åklagare väcker åtal och att ditt ärende går till domstol.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Ny förundersökning trots tidigare strafföreläggande?

2021-03-03 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Om man fått ett strafföreläggande, godkänt det och betalat böterna för ringa narkotikabrott för ca 4 månader sedan, kan man då utan vetskap plötsligt få besked om att en annan förundersökning pågått o nu står man anklagad för narkotikabrott och överlåtelse ist i samma händelse/mål? Först bad undersökningsledaren om ursäkt och skyllde på systemet sedan ringde hen upp efter en timme och tog tillbaka det hen sagt och ursäkten att systemet felat. Hur fungerar lagen om att inte kunna bli dömd 2 ggr för samma brott/händelse då den första domen vunnit laga kraft? Tacksam för svar
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du verkar vara inne på är det inte meningen att man ska kunna bli dömd två gånger för samma sak. Ett godkänt strafföreläggande gäller som en dom som har vunnit laga kraft (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken), vilket innebär att personens ansvar för gärningen inte kan prövas på nytt. Huruvida det en ny prövning tar sikte på verkligen rör samma sak som redan är slutligt avgjord kan vara en svår bedömning, och det skulle möjligen kunna vara därför undersökningsledaren tycks mena att en ny undersökning och prövning vore i sin ordning. En ny förundersökning efter godkänt strafföreläggande kan alltså tyda på att det inte gäller exakt samma gärning enligt dem. Står det dock klart att det rör samma gärning, vilket undersökningsledaren inledningsvis verkade hålla med dig om, är utgångspunkten att frågan är slutligt avgjord och inte ska kunna tas upp till prövning igen. När så ändå skett har Högsta domstolen klarlagt att den nya domen ska undanröjas, medan det tidigare strafföreläggandet ska stå kvar (NJA 1970 s. 380). Saker som skulle kunna vara aktuella här som påverkar slutgiltigheten av ett strafföreläggande och möjliggör för ny prövning om samma gärning är undanröjande (59 kap. 6 §) eller resning (58 kap. 2 och 3 §). Efter undanröjande av strafföreläggande får saken prövas på nytt, men straffet får ändå inte bli svårare än det ursprungliga strafföreläggandet. Efter resning i målet kan dock svårare straff föreläggas i vissa fall (58 kap. 3 §). Dessa åtgärder kan under vissa förutsättningar bli aktuella om det skett något formellt fel i handläggningen, eller något materiellt fel, såsom att man anser att fel slutsats dragits. Jag rekommenderar att du hör av dig igen och försöker få mer information: först och främst bör klargöras huruvida de menar att den nya förundersökningen rör samma eller en annan gärning. Om svaret är att det är samma gärning kan du fråga varför de inte anser att strafföreläggandet innebär att frågan är slutligt avgjord, och på vilken grund strafföreläggandet exempelvis undanröjts eller resning begärts/beviljats om så är fallet. Oavsett kan det vara en god idé att anlita en straffrättsjurist som kan se över ditt fall i detalj och hjälpa dig att bevaka dina rättigheter om förundersökningen inte läggs ner. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?

2021-02-17 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag godkände ett strafföreläggande för vårdslöshet i trafik. Men nu i efterhand känner jag mer att det var en olycka och polisen pressade mig till att godkänna brottet genom att säga att de blir stora kostnader om man förlorade i rätten. Kan jag överklaga domen?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du fått ett strafföreläggande, det vill säga ett brev där du informerats om att du är misstänkt för vårdslöshet i trafik och att du kan erkänna brottet. Jag förstår det även som att du har accepterat strafföreläggandet genom att erkänna brottet. Eftersom din fråga rör strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig. StrafföreläggandeVid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att du är misstänkt för ett brott och du kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det (48 kap 2 § RB). Ett strafföreläggande ska innehålla ett flertal uppgifter bland annat information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet (48 kap 6-7 §§ RB). När du godkänner strafföreläggandet får det samma kraft som en dom utfärdad av en domstol (48 kap 3 § RB). Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?Möjligheterna att överklaga och häva ett strafföreläggande efter att man godkänt det är tyvärr mycket begränsade. De tre möjligheter som finns är följande (59 kap 6 § RB): 1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Kan till exempel vara att det rör sig om en person som är under 15 år eller om den som undertecknat föreläggandet inte förstått att det rör sig om just ett strafföreläggande.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt. Här rör det sig främst formella fel till exempel att viss information inte funnits med på föreläggandet.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Detta är när felaktig lagstiftning tillämpats. Utifrån din fråga framgår det inte hur långt tid det gått sen du accepterade strafföreläggandet. Överklagandet måste nämligen ske inom ett år från att du fått ditt straff, exempelvis betalat en bot (59 kap 7 § RB). Överklagan ska göras skriftligen och hos tingsrätten i den ort där vårdslösheten i trafik ägde rum. För att du med framgång ska kunna överklaga ett strafföreläggande krävs alltså att något fel har begåtts vid behandlingen av det. Alla möjligheter att överklaga som jag listat ovan är alltså svåruppnåeliga och utifrån den information som finns i din fråga tyder inget på att någon av dessa omständigheter föreligger. I sådana fall kan strafföreläggandet inte hävas. Sammanfattning och mina råd till digSom jag konstaterat ovan är det ofta i princip omöjligt att få ett godkänt strafföreläggande upprivet. Det krävs som sagt att något fel har begåtts vid behandlingen av föreläggandet och utifrån den information jag fått ser jag inget som tyder på att något fel begåtts. I sådana fall kan du tyvärr inte förvänta dig att strafföreläggandet hävs. Det går såklart fortfarande att överklaga föreläggandet. Jag har dock svårt att se att föreläggandet skulle hävas och det är viktigt att komma ihåg att processer i domstol kan bli både dyra och psykiskt påfrestande.Hoppas du fått svar på den fråga! Skulle du ha fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,