Följdfråga angående strafföreläggande

2021-10-28 i Strafföreläggande
FRÅGA
Följdfråga på svaret https://lawline.se/answers/103238 Åklagare har alltså inte tagit ställning till om jag har begått ett brott eller inte. Jag har bara muntligt besvarat frågan om jag skulle acceptera ett strafföreläggande om åklagaren skulle komma fram till att jag verkligen har begått ett brott. Jag har vidgott de huvudsakliga förhållanden som beskrivits för mig förutom att jag skulle ha begått något brottsligt. Jag har framhållit andra faktiska förhållanden som förklaring till det inträffade, andra än att jag har begått något brottsligt. Jag har inte undertecknat något erkännande. Nu vill jag att rätten och inte en åklagare ska avgöra om jag har gjort något brottsligt eller inte.
SVAR

Hej igen!

I och med att du inte skriftligen har godkänt något strafföreläggande än kan rätten komma att pröva frågan. Om du får en handling om strafföreläggande skickat till dig kan du välja att inte svara på det. Åklagaren kan då, om denne anser att tillräcklig utredning finns, istället väcka åtal mot dig i tingsrätten. Det blir då domstolen som kommer avgöra om du ska dömas för brottet eller inte. Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida, se här.

Jag hoppas att du nu fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (109)
2021-12-22 Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?
2021-12-21 Kan man dra tillbaka sitt erkännande?
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (98575)