Följdfråga angående strafföreläggande

Följdfråga på svaret https://lawline.se/answers/103238 Åklagare har alltså inte tagit ställning till om jag har begått ett brott eller inte. Jag har bara muntligt besvarat frågan om jag skulle acceptera ett strafföreläggande om åklagaren skulle komma fram till att jag verkligen har begått ett brott. Jag har vidgott de huvudsakliga förhållanden som beskrivits för mig förutom att jag skulle ha begått något brottsligt. Jag har framhållit andra faktiska förhållanden som förklaring till det inträffade, andra än att jag har begått något brottsligt. Jag har inte undertecknat något erkännande. Nu vill jag att rätten och inte en åklagare ska avgöra om jag har gjort något brottsligt eller inte.

Lawline svarar

Hej igen!

I och med att du inte skriftligen har godkänt något strafföreläggande än kan rätten komma att pröva frågan. Om du får en handling om strafföreläggande skickat till dig kan du välja att inte svara på det. Åklagaren kan då, om denne anser att tillräcklig utredning finns, istället väcka åtal mot dig i tingsrätten. Det blir då domstolen som kommer avgöra om du ska dömas för brottet eller inte. Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida, se här.

Jag hoppas att du nu fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo