Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

2021-10-28 i Strafföreläggande
FRÅGA
Jag har blivit förhörd på misstanke om brott mot ordningslagen. Brottet ska ha skett 18/2 -21. Jag blev förhörd 9/5. Jag förnekade brott men godtog strafföreläggande om jag skulle befinnas skyldig. Jag har inte hört något om detta därefter. Kan jag ändra mig i efterskott vad gäller strafföreläggandet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör strafföreläggande och regler om detta finns i rättegångsbalken (RB).

Kan du ta tillbaka ditt godkännande om strafföreläggande?

Av 48 kap. 9 § RB framgår att ett strafföreläggande godkänns genom att den misstänkte skriftligen undertecknar och lämnar en förklaring att denne erkänner gärningen och godtar det straff, den särskilda rättsverkan samt det enskilda anspråk som tagits upp i det. Om föreläggandet endast avser böter eller böter och särskild rättsverkan som innebär betalningsskyldighet kan godkännande istället ske genom att hela beloppet betalas (48 kap. 11 § RB). Har du godkänt strafföreläggandet på något av dessa sätt är det juridiskt bindande och du kan därmed inte ångra dig. Du kan inte heller överklaga strafföreläggandet då det vunnit laga kraft (48 kap. 3 § andra stycket). Din enda möjlighet att få strafföreläggandet undanröjt är att hävda att (1) godkännandet inte motsvarar din vilja, (2) att det förekommit fel vid ärendets behandling eller att (3) strafföreläggandet på annat sätt strider mot lag (59 kap. 6 § RB). Detta ska göras inom ett år (59 kap. 7 § andra stycket RB). Det är dock viktigt att poängtera att dessa grunder ofta är svåra att uppnå, varför underröjande sällan sker.

Sammanfattning

Om du har godkänt strafföreläggandet på det sätt som lagen anger kan du inte ta tillbaka ditt godkännande. Din enda möjlighet att få föreläggandet undanröjt är att hävda att godkännandet till exempel inte motsvarar din vilja eller att det förekommit något fel vid ärendets behandling. Som sagt är det dock mycket svårt att få ett strafföreläggande undanröjt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97610)