Kan mn godta ett strafföreläggande i efterhand?

2021-08-14 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej, blev stoppad av polisen för att dom påstår att jag pratat i telefon medan jag körde bil. Dom ville skriva böter men jag godkände inte det. Det blir alltså tingsrätt. Min fråga är om man kan ångra sig och erkänna detta istället och få en bot på 1500kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom din fråga avser strafförelägganden och processrätt, kommer jag att utgå från bestämmelserna i rättegångsbalken.

Strafförelägganden kan bli aktuellt om en åklagare erbjuder alternativet. Det ger dig möjlighet att undvika ett domstolsförfarande, men det kräver att man godkänner strafföreläggandet. Ett strafföreläggande ska dessutom godtas omedelbart av den som har gjort sig skyldig till en brottslig gärning, men i vissa fall kan man få en viss tid på sig att meddela sitt beslut (48 kap. 2 § rättegångsbalken). Denna tid får åklagaren besluta om, och om du inte godtog ett strafföreläggande omedelbart när händelsen inträffade, eller inom den tidsram som du möjligtvis fick av åklagaren, finns tyvärr ingen möjlighet till att godta ett strafföreläggande i efterhand.

Sammanfattningsvis är det lite svårt att svara på huruvida dina möjligheter att godta ett strafföreläggande är uttömda, eftersom det inte framgår huruvida åklagaren har gett dig en tidsram eller om du skulle godkänna strafföreläggandet omedelbart. Om du ej fick en specifik tidsfrist eller om tidsfristen har överskridits, är dina möjligheter tyvärr uttömda.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (105)
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?
2021-09-11 Kan man överklaga en godkänd bot?
2021-08-14 Kan mn godta ett strafföreläggande i efterhand?

Alla besvarade frågor (96481)