Strafföreläggande

2021-05-31 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej! Jag fick hem ett strafföreläggande angående obehörig tillträde där jag fick böter på cirka 10.000 kr. Jag överklagande då jag anser att boten är alldeles för hög och jag fick sedan hem ett till brev om en domstolsförhandling. Kan jag nu i efterhand ta tillbaka min överklagan och betala boten för att slippa domstolsförhandling samt påföljder som prick i registret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan åklagaren meddela strafföreläggande till den misstänkte vilket innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff, efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda, som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 1 § RB och 48 kap. 2 § första stycket första meningen RB). Strafföreläggandet ersätter en vanlig rättegång genom att man godkänner detta och betalar böter istället. Detta kan ske gällande brott där böter ingår i straffskalan (48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken). Om en åklagaren beslutar om ett strafföreläggande kommer åklagaren kontakta dig via brev (48 kap. 8 § RB). Du måste då godkänna strafföreläggandet, vilket innebär det att du erkänner brottet och godkänner det straff som åklagaren bestämt, vilket i sin tur leder till att ingen rättegång hålls. (48 kap. 9 § RB)

Om man inte godkänner strafföreläggandet ska man så fort som möjligt till närmaste åklagarkammare skriva och berätta varför man inte vill godkänna föreläggandet. När åklagaren sedan har fått svaret att personen inte godkänner strafföreläggandet väljer oftast åklagaren att istället väcka åtal i tingsrätten. Detta leder i sin tur till att personen blir kallad till tingsrätten för en förhandling. I din fråga utgår jag från att du inte godkänt föreläggandet och att åklagaren istället väckt åtal i tingsrätten vilket gör att det som nu kommer ske är en vanlig domstolsförhandling. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas också i belastningsregistret vilket gör att du inte kommer kunna undvika detta. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därför ingen rättegång. För att slippa detta krävs dock att godkänna det belopp som åklagaren satt upp, vilket du i ditt fall inte accepterat vilket är varför detta går vidare till domstol när åklagare valt att väcka åtal.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (105)
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?
2021-09-11 Kan man överklaga en godkänd bot?
2021-08-14 Kan mn godta ett strafföreläggande i efterhand?

Alla besvarade frågor (96437)