Kan åklagaren väcka åtal efter att tiden för strafföreläggande har gått ut och vad händer om brottet preskriberats?

Hej, kan åklagare döma en person för brott om man mottar ett strafföreläggande där preskriptionstiden har gått ut.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om åklagare kan väcka åtal och döma en misstänkt för brott om den misstänkte inte godkänt ett strafföreläggande i tid. De regler som är aktuella för din fråga finns i rättegångsbalken, förkortad RB. Jag kommer att gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Strafföreläggande
Ett strafföreläggande innebär att åklagaren i fallet har valt att inte väcka åtal. Ett strafföreläggande kan bli aktuellt för mindre allvarliga brott, där påföljden vid en rättegång i domstol hade blivit böter eller villkorlig dom (48 kap. 4 § RB). Strafföreläggandet innebär ett bötesstraff, som den misstänkte får möjlighet att godkänna. Godkännande kan antingen godkännas genom att hela beloppet betalas in till den myndighet som står angivet i föreläggandet, eller att beloppet betalas in samt att den misstänkte godkänner strafföreläggandet skriftligen (48 kap. 9 § samt 11 § RB).

Om den misstänkte inte betalar strafföreläggandet inom den tid som står angivet i föreläggandet, kommer en påminnelse att skickas ut. Om strafföreläggandet fortfarande inte betalas, kan detta lämnas över till Kronofogdemyndigheten för indrivning av pengarna. 

Det kan även vara så, om den misstänkte inte godkänt strafföreläggandet i tid och detta ska göras skriftligen, att åklagaren i stället väljer att väcka åtal och ta saken till tingsrätt för rättegång. Det innebär att om du inte godkänt ditt strafföreläggande, och tiden för godkännande har gått ut, kan åklagaren välja att väcka åtal mot dig för att ta saken i domstol i stället. 

Preskription och strafföreläggande
Strafföreläggandet kan skickas ut fram till att brottet preskriberas. Om strafföreläggandet är skickat innan preskriptionstiden för brottet gått ut, gäller fortfarande strafföreläggandet. Det går dock inte att bli straffad för ett brott där preskriptionstiden gått ut. Det innebär att om det är så att preskriptionstiden för det brott som du är misstänkt för och som strafföreläggandet gäller har gått ut, kan du välja att svara på strafföreläggandet och skriva varför du inte godkänner detta, och då ange att preskriptionstiden för brottet har gått ut. Ett sådant svar skickas till den åklagarkammare som strafföreläggandet är skickat från. Åklagaren kan då välja att väcka åtal, och då tas brottet upp till prövning i tingsrätt. Tingsrätten kommer då ta ställning till om brottet preskriberats, och om du då kan dömas för brottet.


Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att du känner att denna blivit besvarad. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”