FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/04/2024

Kan Lawline bistå med hjälp avseende skoluppgifter?

c) Vi är nu tillbaka till tiden innan huvudförhandlingen. Säg att tingsrätten bedömer att Annies stämningsansökan uppfyller kraven och därför utfärdar stämning på Fridolf att svara på Annies stämningsansökan. Vad gäller om Fridolf 1) inte inkommer med något svaromål, 2) inkommer med ett svaromål men det inte uppfyller kraven på vad ett sådant ska innehålla, eller 3) inkommer med svaromål men då medger Annies talan?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga framstår, av sin utformning, som en skoluppgift. Lawline har som policy att inte besvara sådana. Vi måste därför hänvisa dig till relevant kurslitteratur alternativt vårt frågearkiv (exempelvis skulle kanske följande svar kunna vara till hjälp i ditt ärende).

Med detta sagt kan det nämnas att din fråga verkar handla om rättegångsförfarandet i tvistemål, mer specifikt om hanteringen av svaromål. Det kan härvid påpekas att denna regleras i bl.a. 42 och 44 kap. rättegångsbalken (1942:740). I 42 kap. framgår det t.ex. att svarande genast ska avge ett svaromål under förberedelsen (42 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)). Av intresse är därtill att det, i samma kapitel, framgår i vilka fall ett mål kan avgöras utan huvudförhandling (42 kap. 18 § rättegångsbalken (1942:740); notera särskilt punkterna 2 och 3). Av 44 kap. framgår det, i sin tur, bl.a. vilka krav som ställs på ett svaromål och vad som händer om dessa inte uppfylls (44 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740)). Där framgår således vad följden kan bli om svaromål inte avges eller om detta avges utan att uppfylla de krav som uppställs på detsamma (dessa krav framgår, indirekt, av lagrummets andra stycke). 

Du kan läsa vidare i ämnet på Sveriges Domstolars hemsida här. Ovanstående information respektive länkar borde vara till hjälp (eller åtmistone fungera som en utgångspunkt) när du besvarar dina frågor.

Skulle det, i själva verket, inte röra sig om en skoluppgift så får du, givetvis, gärna återkomma.

Hoppas du får svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo