Vad är en treskodom?

2020-12-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejJag har börjat rättegång mot min ex .Tingsrätten skulle ringa mig men kunde inte nå mig.Fasr jag gav rätt nummer.Jag fick protokollet men förstår inte riktigt vad det betyder.Advokaten från motpartiet yrkade trekodsdom.Det står så här."Tingsrätten konstaterar att det saknas förutsättningar för att meddela Jan Jansson tredskodom då han inte förelagts att inställa sig till dagens sammanträde vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas."MvhAndre
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undra vad en tredskodom är.

Allmänt
När en tvist hamnar hos tingsrätten (TingsR) har båda parterna, inom ramen för domstolens handläggning, en skyldighet att medverka till att målet förs framåt. För att se till att detta uppfylls kan rätten förelägga en part att vid vite närvara personligen i domstolen för ett sammanträde. Ett sådant föreläggande innebär att den part som inte närvarar får betala ett skadestånd första gången och därefter ökar det vid eventuellt fler missade tillfällen.

Domstolen har även möjligheten att meddela något som kallas tredskodom. När TingsR mottar en skickas den ut till svaranden (motparten) som har 14 dagar på sig att besvara det käranden anfört i skrift (dvs svaromål). Om svaranden inte inkommer med ett svaromål inom rätt tid, eller om svaromålet anses vara otillräckligt har domstolen rätt att meddela tredskodom enligt 44 kap 7a § rättegångsbalken (RB), vilket innebär att kärandens yrkande beviljas i sin helhet. Den förlorande parten kan komma att stå för motpartens eventuella rättegångskostnader (18 kap 6 § RB). TingsR har även möjlighet att meddela tredskodom om en part uteblir från ett sammanträde i domstolen enligt 44 kap 2 § RB om en part yrkar detta. Tredskodom förutsätter att käranden förelagts att svara/inställa sig vid domstolen med information om att tredskodom kommer att meddelas.

Om tredskodom meddelats har den förlorade parten rätt att ansöka om återvinning (44 kap 9 § RB) och det ska ske inom en månad från det att tredskodomen meddelades. En ansökan om återvinning måste göras skriftligen. Om ansökan om återvinning inkommit in i rätt tid återupptas målet där den slutade när domstolen meddelade tredskodom (44 kap 10 § RB).

Ditt fall
"Tingsrätten konstaterar att det saknas förutsättningar för att meddela Jan Jansson tredskodom då han inte förelagts att inställa sig till dagens sammanträde vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas." – formuleringen antyder att tredskodom inte meddelats i ditt fall. Detta kan bero på att du inte fått information om att tredskodom skulle meddelas om inte du inställde dig vid domstolen. Jag kan enbart anta att det är vad som gäller i ditt fall eftersom domstolen inte lyckades få tag på dig. Jag skulle behöva mer information för att avgöra vad domstolen menar i ditt fall. Har du fått ett nytt datum för en annan förhandling? Är detta allt som står i protokollet. Hör gärna av dig om jag missuppfattat din fråga!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2022-01-27 När har polisen rätt att kräva att jag legitimerar mig?
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla besvarade frågor (98704)