Frågor & Svar

XXXYYYZZZ

Jag och min bror har en far som vill göra oss arvslösa. Han har aldrig betalat något underhåll till vår mor som fick vårdnaden av oss. Aldrig hört av sig när vi fyller år eller när det blir jul. Efter skilsmässa från vår mor gifte han om sig och fick två barn till. 1982 köpte han och hans fru en villa. 2006 upprättade han ett gåvobrev och skänkte halva villan till sin fru. De skrev inte i gåvobrevet att han hade en nyttjanderätt av villan om hans fru skulle gå bort först. Hon gick bort år 2020 och då ärvde våra halvsyskon villan av sin mor. Han lever fortfarande och bor i villan och kan leva många år till. Han har därmed visat att i praktiken har han en nyttjanderätt till villan och kanske bor där tills han går bort själv. Han har därmed kränkt min och min brors rätt till en andel av laglotten efter honom vid en framtida bouppteckning. Ett dödsbo kan, har jag läst, återuppstå om det dyker upp en ny skuld. Kan jag och min bror hävda att han har en skuld till oss och hävda att dödsboet efter hans fru skall återuppstå och att dödsbodelägarna, dvs våra halvsyskon, skall ersätta mig och min bror med en andel som skulle vara en fjärdedel av en tänkt laglott efter vår far dvs en sextondel var av villans totala värde till mig och min bror? Vi är införstådda med att det kan krävas en rättslig prövning då vi antar att våra halvsyskon, som vi aldrig träffat, inte vill ge oss en andel av villans värde som vi antar att de säljer då vår gemensamma far gått bort.

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000