Innebörden av att efterge en stämningsansökan

2018-11-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, vad innebär att efterge en stämningsansökan?
Aksinja Rönnlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man talar om eftergivande (efterge) så avses det att käranden "ger upp" sin talan. Kärande är den part som ansöker om stämning och på så sätt väcker talan i domstol. Med vänliga hälsningar,

Kan jag stämma någon om de kontaktar min arbetsgivare med skadliga uppgifter?

2018-11-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag kallade en bekant överviktig i en privat konversation på Facebook. Hon har därefter polisanmält mig gör näthat och kontaktat min arbetsgivare där hon bifogat vår konversation och polisanmälan. Jag bör väl kunna stämma henne för att hon kontaktat min arbetsgivare..eller ?!
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kommentaren om att din bekant är överviktig:Jag vet inte hur hela konversationen såg ut och om du skickade kommentaren om att hon är överviktigt med avsikten att såra henne. Om så är fallet så finns det en möjlighet att det bedöms vara en förolämpning enligt Brottsbalken 5 kap. 3 § som kan ge böter.Din bekantas näthat mot dig:Det skiljer sig åt vad som innefattas i näthat. Om din bekanta t.ex. har hotat dig eller anklagat dig för att vara kriminell så är det kränkningar som inte tillåts.Det kan uppfattas som en förolämpning enligt Brottsbalken 5 kap. 3 § och kan ge böter. Det är förtal när hon kontaktar din arbetsgivare:Eftersom hon skickar denna konversation i samband med en polisanmälan, så verkar hon ha för avsikt att utpeka dig som en omoralisk och dålig människa. Det kan även vara så att hon försöker få dig att framstå som kriminell. Eftersom hon skickar detta till din arbetsgivare för att få din chef att tycka illa om dig, så gör hon sig skyldig till förtal, se Brottsbalken 5 kap. 1 § 1 st. Dina möjligheter att gå vidare med ärendet:Förslag 1:Mitt förslag är att du i första hand polisanmäler henne. Döms hon för förtal så kommer hon straffas med böter. Förslag 2:Om du inte vill polisanmäla henne eller om du gör det, men undersökningen läggs ner, så kan du stämma henne. Börja med att skicka ett kravbrev till henne:Skicka ett brev där du förklarar: 1. Att du kräver ett visst belopp i skadestånd (du kan även förklara anledningen till skadeståndet)2. Datum när betalningen senast ska ske 3. Relevanta uppgifter om dig och din bekanta 4. Att om betalning inte sker så kommer du stämma henne Du har frihet i hur du utformar brevet, eftersom det inte är reglerat i svensk rätt hur ett sådant brev ska utformas. Jag föreslår att du har med det ovanstående och att du använder dig av ett väldigt subjektivt språk.Om hon inte betalar skadeståndet efter ditt kravbrev kan du stämma henne:För att stämma någon måste man skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Hur du går tillväga med att fylla i den och vart du ska skicka den kan du se här. Denna process är inte gratis! Du kommer behöva betala en ansökningsavgift som är minst 900 kr (2018). Om du förlorar målet kan du få stå för rättegångskostnaderna, se Rättegångsbalken 18 kap. 1 §. Du kommer inte få ett ombud tilldelat och kommer eventuellt vilja anlita ett ombud. Mina rekommendationer: Jag hade börjat med en polisanmälan – det är smidigare för dig om det löser sig på det sättet och det kommer dessutom göra att hon inte alls är trovärdig längre. Angående stämning:Med informationen i frågan det är svårt att göra en bedömning om hur starkt ditt "case" är. Jag hade tagit kontakt med ett ombud. Det finns möjlighet att göra detta via Lawline. Ombudet har mer erfarenhet och kan ge en tydlig bild av hur dina chanser ser ut vid en domstolsprövning. Om ombudet tycker att du har goda chanser så hade jag gått vidare med ett kravbrev och sedan en stämningsansökan om kravet inte betalas. Anledningen till varför jag hade kontaktat ett ombud är för att det kan handla om ganska mycket pengar om du skulle förlora målet.Angående situationen med din arbetsgivare:Om du är medlem i facket så hade jag kontaktat dem och frågat om råd för hur du ska hantera situationen som uppstått på din arbetsplats. Det kan även vara bra att försöka boka in ett samtal med min chef och förklara situationen. Men jag förstår att detta beror på hur din relation ser ut med din chef. Jag hoppas att detta hjälpte dig och jag önskar dig lycka till!Med vänliga hälsningar,

Beslag av (pengar) medel

2018-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har sålt en klocka för 80 000 kr och nu har jag fått brev om att polisen beslagtagit alla pengar. Det har startat en förundersökning och kommit fram till att det handlar om bedrägeripengar. Jag har skickat in papper på att jag har sålt klockan och att allt skett lagligt. Till min fråga, kan jag bli av med pengarna? Tack på förhand,
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan tillbaka dina pengar (medel) som polisen har tagit i beslag.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.Du som har blivit drabbad av beslaget kan begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget om pengarna. Om åklagaren inte väckts åtal mot dig skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall du bli delgiven plats och tid för upphämtning av dina föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan du överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad gör jag när åklagaren väljer att inte väcka åtal?

2018-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |När en överåklagare inte anser att det inte går att återuppta en förundersökning hur går jag vidare
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förutsättning för att du som målsägande ska kunna väcka enskilt åtal är enligt 20 kap. 8 § rättegångsbalken att du angivit brottet och att åklagaren valt att inte väcka åtal. Väckande av enskilt åtal finns föreskrivet i 47 kap. rättegångsbalken. Enligt 47 kap. 1§ ska du göra en skriftlig ansökan hos rätten om den som ska tilltalas. Det finns vissa krav på vad stämningsansökan ska innehålla, bl.a. den brottsliga gärningen, bevis, ditt enskilda anspråk, t.ex. skadestånd. Dessutom ska du ge in ett intyg om att åklagaren beslutat att inte väcka åtal.Andra möjligheter?Huvudregeln är att det är det är åklagaren som för talan i brottmål. Men i civilrättsliga mål (exempelvis skadestånd) kan nästan vem som helst föra talan. Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Har jag reseförbud som dömd?

2018-11-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Skall inställa mig på Karlskoga Anstalt (säkerhetsklass 2) senast 27 December 2018. Är det okej att åka utomlands om man har hemresa den 29 November 2018?Undrar bara om jag har reseförbud eller ej.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns i vissa fall möjlighet att belägga en misstänkt med reseförbud. Det krävs för sådant att vederbörande är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att vederbörande undandrar sig straff eller lagföring. Samtidigt ska det vara allt för ingripande att anhålla eller häkta vederbörande (25 kap. 1 § Rättegångsbalken).I ditt fall är du inte längre misstänkt utan numera dömd och väntar på att inställa dig för att avtjäna straffet. Det utfärdas vid dom inte per automatik något reseförbud. Hade det funnits anledning att misstänka att du avviker från straffet hade du inte fått vänta på inställelse utan hade istället blivit häktad under tiden. Det innebär att du kan resa som du uppger i din fråga, så länge du bara kommer hem och kan inställa dig i tid.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur mycket skulle det kosta om ni fyllde i blankett till Europadomstol?

2018-11-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur mycket skulle mig kosta ert JOBB att FYLLA I BLANKETT till Europadomstolen?
Ajla Velic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan boka tid för juridisk rådgivning om du behöver hjälp med att fylla i blankett till Europadomstolen. Om detta skulle intressera dig så kan du gå in HÄR och fylla i formuläret till höger, så kontakter en av våra jurister dig. Kostnaden för denna tjänsten är 1699 kr per timme. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny. Med vänlig hälsning,

När har man rätt till omprövning av ett fölikningsavtal?

2018-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!När har man rätt till omprövning om man har reglerat ett fölikningsavtal?Tack på förhand
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om förlikningsavtalet har stadfästs och domen inte vunnit laga kraft (dvs. överklagandefristen har gått till ända) så gäller normala besvärsregler för överklagande av dom. Överklagandet kan dock bara grunda sig på förhållanden som härrör från själva stadfästelsen. I dessa förhållanden inkluderas besvär mot själva förlikningsavtalet och dess giltighet.Om förlikningsavtalet inte har stadfästs, men förlikning har skett under domstolsprocess utgör detta ett slutligt beslut som kan överklagas enligt 49 kap 3 § RB. En överklagan ska enligt 52 kap 1 § RB göras skriftligen och ges in till tingsrätten "inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades". Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Vad kan jag göra om en person bosatt sig på min mark?

2018-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har en person som bor i ett eget byggt skjul i min skog utan lov. Vad kan jag göra för att bli fri denna person från min privata skog?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett alternativ du har är att ansöka om särskild handräckning. En särskild handräckning ansöker man om när någon utan lov gjort ,eller hindrat dig att göra något med din egendom. Detta görs till Kronofogdemyndigheten, som sedan också kan hjälpa dig att genomföra beslutet. Nedan kommer först begreppet besittning att förklaras, och sedan den relevanta bestämmelsen.Begreppet besittningFör att förstå bestämmelsen om särskild handräckning är det viktigt att man förstår vad som menas med besittning. Besittning är ett begrepp som betyder att man har faktiskt rådighet över något. Här spelar inte äganderätten någon större roll, utan någon som inte äger något kan ändå ha besittning över detta. Det är den som har den omedelbara kontrollen över egendomen som har besittningen.Särskild handräckningEnligt 4 § p. 1 lag om betalningsföreläggande och handräckning får en ansökan avse en skyldighet för svaranden att vidta rättelse när sökandens besittning egenmäktigt har rubbats eller någon annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast egendom, eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras. Om ansökan avser en skyldighet för svaranden att flytta från fast egendom ska den handläggas som en ansökan om avlägsnande (4 § andra stycket).Hur går du vidare?Den bästa lösningen för dig är att ansöka om särskild handräckning.Mitt råd till dig är att kontakta Kronofogdemyndigheten som sedan kan hjälpa dig i hur du ska gå vidare.Vänligen,