Vad menas med åtalsprövning?

2020-01-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! läser just nu allmän straffrätt och förstår inte riktigt vad som menas med åtalsprövning. Vem är det som genomför åtalsprövningen? När sker en åtalsprövning? och vad är det som prövas i en åtalsprövning?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inledningsvis nämna att en åklagare har en absolut åtalsplikt. Detta innebär att en åklagare i princip är skyldig att väcka åtal mot någon om åklagaren anser att personen i fråga gjort sig skyldig till ett brott, bevisningen är tillräcklig för en fällande dom och om åtalsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda.En åklagare måste alltså vid varje ärende som dyker upp på dennes bord pröva om gärningen och omständigheterna i det enskilda fallet uppfyller de olika rekvisiten för brott, om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom och om åtalsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Denna prövning kallas åtalsprövning. Man kan säga att åklagaren prövar om denne bör väcka åtal. Åtalsprövningen kan utmynna i att åklagaren väcker åtal mot någon (eller beslutar om strafföreläggande/åtalseftergift). Åtalsprövningen kan även utmynna i att åklagaren inte väcker åtal exempelvis på grund av otillräcklig bevisning.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur kan man överklaga en lagakraftvunnen dom?

2019-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Finns det något som man kan göra för någon som blivit oskyldigt dömd och nu måste sitta i fängelse och betala böter för något han inte gjort? Han har inte gjort det han blivit dömd för utan det har varit en "plan" mot honom .Personen i fråga är inte svensk medborgare men har uppehållstillstånd och arbetstillstånd och har fast arbete, lägenhet och körkort.Han är snäll och lugn som person och skulle aldrig göra något ont. Men någon ville honom ont och "lurade" honom till att hamna i detta och blev dömd..,Det är hemskt för honom att bli straffad för något och följder som kommer med honom som försvårar för honom i livet framåt.Jag är också ledsen och förtvivlad över vad som hänt. Han är oskyldigt dömd... hur kan det bli så och vad finns det att göra? Hans advokat gjorde inte rätt heller... och gjorde för lite för att hjälpa.Hur är det möjligt i Sverige 2019? Vad kan jag göra? Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man kan göra om man anser att en dom som vunnit laga kraft är oriktig är att begära resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.Den som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts. Det är en väsentlig skillnad mot brottmålsprocessen i övrigt där det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte är skyldig.Du kan läsa mer om resning på Högsta Domstolen samt Åklagarmyndighetens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Bör man tala med polisen under förhör?

2019-12-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Bör man tala till polisen under förhör?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bör man tala med polisen under förhör?Du har alltid rätt att vara tyst under förhör och har ingen skyldighet att tala med polisen. Vad du bör göra i ett enskilt fall är inget jag kan svara på. Polisen har dock ingen rätt att tolka din tystnad som ett erkännande av något slag. Svar: du har ingen skyldighet att prata under förhör och du har alltid rätt att vara tyst. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hur anmäler man ett brott?

2019-12-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag skulle vilja veta hur man går tillväga för en polis anmälan för förtal?
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill anmäla ett brott, vilket som helst, så gör du detta antingen genom att ringa Polisen på telefonnr 114 14, eller besöka din närmsta polisstation. Om du vill söka upp vilken som är din närmsta polisstation, kan du hitta detta HÄR. Anmäl gärna brottet så fort som möjligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Varför får jag inte svar på den frågan jag ställt till Lawline?

2020-01-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har skrivit till er ang en bodelning som gick överstyr och jag har klagat på den ! Men jag hör inte av er på den frågan ?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar det som att du har ställt en gratisfråga till oss på Lawline. Vi på Lawline får in tusentals frågor från både privatpersoner och företag. Dessvärre hinner vi inte besvara alla frågor som kommer in. För att få garanterat svar på dina juridiska frågor, rekommenderar jag dig att använda dig utav vår expresstjänst. Du kan även vända dig direkt till vår juristbyrå.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för brott samt ansökan om skyddad identitet och kontaktförbud

2019-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag blev knivhuggen i ansiktet och i båda benen av mitt ex för ca 6 år sen. Vi levde i ett missbruk och under vårt förhållande höll han på att ha ihjäl mig flertalet gånger, men det enda jag har fysiska men efter är knivhuggen. Polis grep honom på plats men jag rymde från sjukhus å gömde mig för rättsläkare. Jag sa till polisen att jag kan inte anmäla honom för då blir det värre. Nu är jag drogfri sen 3 år och jag drömmer mardrömmar var å varannan natt. Jag kan liksom inte bearbeta det. Dessutom så kommer han ut från fängelse efter en dom på 9 år för mordförsök på en man, det stressar mig otroligt mycket. Jag är livrädd att han ska söka upp mig när han kommer ut och jag drömmer mardrömmar om att han dödar min dotter som nu idag är 2 år. Jag försöker ta reda på om jag kan anmäla såhär långt efteråt och om det kan hjälpa mig att få skyddad adress från honom för att känna mig trygg samt kontaktförbud? Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du undrar kring preskriptionstiden för de brott du blivit utsatt för samt hur du kan få skyddad identitet eller kontaktförbud gällande denna man.Preskriptionstider:Det är svårt att veta hur man skulle rubricera dessa brott utifrån det du beskriver i din fråga, men jag bedömer knivhuggen som minst grov misshandel. För grov misshandel är preskriptionstiden 10 år, det finns alltså fortfarande möjlighet att anmäla detta. Jag råder dig att kontakta polisen för att bli vidare vägledd i detta.Skyddad identitet:Vad gäller skyddad identitet finns det olika nivåer av detta i Sverige: Nivå 1 – Sekretessmarkering, 22 kap, 1 § Offentlighets - och sekretesslagSekretessmarkering innebär att det blir svårare för andra att ta del av dig i folkbokföringsregistret. Vanligtvis är alla personuppgifter som namn, personnummer och adress offentliga och något som alla kan få tillgång till, men inte om du har en sekretessmarkering. Detta innebär att om uppgifter ska lämnas ut av någon myndighet måste myndigheten först kontrollera och avgöra om uppgifterna kan lämnas ut utan att det medför någon risk för dig som har sekretessmarkering.För att få en sekretessmarkering ansöker du om det hos Skatteverket. För att få din ansökan beviljad brukar Skatteverket kräva ett intyg från polis eller socialtjänsten. Avgörandet för att medge en sekretessmarkering är att en person eller dennes närstående är utsatta för konkreta och aktuella hot och innebär att den enskilda eller närstående har drabbats av skada (kan vara både psykiskt och fysiskt).Sekretessmarkeringen prövas sedan en gång per år.Nivå 2 - Kvarskrivning, 16 § FolkbokföringslagMed kvarskrivning menas att du fortfarande står skriven på den tidigare adressen men att man bor på en annan ort. Den nya adressen finns endast tillgänglig på skattekontoren. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig förs in i folkbokföringen och lämnas aldrig ut till andra myndigheter. För att skatteverket ska medge kvarskrivning kärvs det som motsvaras för kontaktförbud och innebär att det ska finnas en klar och tydlig risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot dig.Nackdelen med kvarskrivning är att personen är skriven i en stad, men bor i en annan. Detta innebär att ett flertal samhällstjänster, som sjukvård exempelvis, är knuta till den staden där du är skriven. Gällande sjukvård bör du därför kontakta hälsocentralen och berätta om din situation för att i förväg skapa enklare vårdinsatser den dagen du behöver det.Nivå 3 – Fingerade personuppgifter, Lag om fingerade personuppgifterOm du är särskilt allvarligt utsatt och hotas så att ditt liv, hälsa och frihet är i fara kan du få något som heter fingerade personuppgifter. Detta är den högsta nivån av skyddad identitet och innebär att personen får en helt ny identitet gällande namn och personnummer. Här skapas en ny identitet som inte har någon anknytning till ditt tidigare liv du levt. Det här skyddet söker du om hos Rikspolisen och används endast i undantagsfallen efter att andra former av åtgärder har prövats. Detta beror på att detta skydd kan innebära en stor förändring för din livssituation.Kontaktförbud:Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis på telefonnummer 114 14 eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Det är en åklagare eller en domstol som beslutar om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan tas upp även om du inte uttryckligen begärt det. Du kan läsa mer om olika slags kontaktförbud på polisens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Res Judicata

2019-12-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Anser mig felaktigt dömd i tingsrätten, kan jag efter 8 år öppna upp en dom , och få till en ny rättegång även om jag nöjdförklarade mig med domen.Hadde inte varit dömd tidigare, fick aldrig någon information av min offentliga advokat. Fick ingen hjälp visste ej hur jag skulle agera. Dömdes till 8 års fängelse 2006.
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.När du får din dom så ska du även få en frist vilken du kan överklaga domslutet inom, till nästa instans. När denna frist går ut så säger man att domen vunnit laga kraft, även känt som rättskraft. Detta innebär att domen inte kan prövas på nytt och hindrar en ny prövning av samma fall. Detta är även känt som negativ rättskraft.För brottmål kan du hitta regleringen i 30:9 RB (rättegångsbalk) - där det kallas res judicata. Alltså, du behövde överklaga inom perioden innan domen vann laga kraft och domen kan med största sannolikhet inte testas igen ifall inte speciella omständigheter finns för resning - 58 kap RB.

Under vilka förutsättningar kan jag överklaga en tingsrättsdom?

2019-12-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Kan man ta upp till rättegång en orättvis Dom? Även motparters advokat har sagt mig "Du hade dålig advokat", när vi talade efter flera månaden i telefon. Under den tiden då JAG var djup deprimerad/stressad och sörjade min mans bortgång , och därför blev lurat av en person som jag hyrde av konteiner . Finns flera starka bevis mot min bedragare men Domare ej lagt märke till detta även jag har påpekat under rättegången. Min advokat under tiden på domarens fråga hade lång tid tystnaden - som jag förstår med tiden att han HADE DÅLIG KONCETRATIONEN OCH TAPPADE TRÅDET PÅ SAMTALET. Även han har ej tagit upp bevis material på inspelade samtalet. Jag blivit dömd att betala för en falsk kontrakt. Mvh
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är frågan? Jag tolkar det som att du har förlorat ett dispositivt mål i tingsrätten, det vill säga en tvist där förlikning om saken är tillåten, och att du undrar huruvida denna dom går att överklaga. Denna typ av frågor reglers främst i Rättegångsbalken (RB). Under vilka förutsättningar kan man överklaga en tingsrätts dom? En överklagan ska göras inom tre veckor från det att tingsrätten meddelade sin dom (50 kap. 1 § RB). För att kunna ta upp ett mål till nästa instans, vilket blir hovrätten, krävs prövningstillstånd (49 kap. 12 § RB). Prövningstillstånd skall meddelas i följande fall (49 kap. 14 § RB): 1. Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. Det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. Det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.Förenklat innebär detta att enbart mål som blivit feldömda samt mål som har ett prejudikatvärde, det vill säga ett vägledande värde för svensk rätt, ska åter tas upp till prövning i hovrätten. Missnöjd med advokat - vad kan man göra? En advokats yttersta skyldighet är att tillvarata klientens intressen inom ramen för god advokatsed (8 kap. 4 § RB). Baserat på den information som du har angett i din fråga är det möjligt att din advokat inte har efterlevt god advokatsed. Om du är missnöjd med din advokat kan göra en disciplinanmälan hos Advokatsamfundet. Alla advokater måste följa god advokatsed och det är Advokatsamfundet som utövar tillsynen. Advokatsamfundets hemsida hittar du här. Det finns även vissa möjligheter att stämma din advokat. Vad innebär detta för dig? Det finns vissa möjligheter att överklaga en dom. Detta kräver dock att en överklagan görs inom tre veckor från att tingsrätten meddelade sin dom. Detta förutsätter också att hovrätten meddelar prövningstillstånd. Du kan dock alltid anmäla advokaten till Advokatsamfundet samt föra en talan mot denne. Hoppas svaret varit till din hjälp! Om du behöver kvalificerad juridisk hjälp i ditt ärende är du välkommen att höra av dig till Lawlines juristbyrå.Med vänlig hälsning,