FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt26/01/2024

Överklaga gammal dom p.g.a. belastningsregister

Hej Lawline, Jag vänder mig till er för att få råd angående en tidigare dom som jag överväger att överklaga. Jag skulle uppskatta era insikter och råd. Situation: För ungefär 7 år sedan dömdes jag för ett stöldbrott och fick en villkorlig dom. Enligt min förståelse skulle själva stöldbrottet synas på mitt register i 5 år, men på grund av den villkorliga domen kommer det att finnas där fram till 2026. Funderingar: Har någon här erfarenhet av att överklaga en villkorlig dom i Sverige? Finns det särskilda möjligheter till rättshjälp för någon i min situation? Vilka steg bör jag ta för att undersöka möjligheten att överklaga, särskilt med tanke på min nuvarande ekonomiska situation? Bakgrundsinformation: Jag har sedan dess tagit min examen från universitetet och har ingen ytterligare brottslig historia. Jag upplever nu svårigheter att få anställning på grund av den fortfarande synliga domen som kommer att finnas där i ytterligare 3 år. Tack på förhand: Jag är tacksam för alla insikter, erfarenheter eller råd ni kan dela med er av angående möjligheten att överklaga en villkorlig dom. Tack så mycket för er tid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Om jag förstår dig rätt så är domen du vill överklaga sju år gammal och därmed kommer mitt svar utgå från det.


När man blir dömd för brott har man rätt att överklaga tingsrättens dom enligt 49 kap 1 § rättegångsbalken. Dock är det så att det finns en tidsgräns för överklagan. En överklagan i ett brottmål måste lämnas in till domstolen senast 3 veckor efter att domen meddelades, enligt 51 kap 1 § rättegångsbalken. Det innebär att då domen meddelades för sju år sedan är det alltså för sent att överklaga domen och den har vunnit laga kraft. 


När det gäller hur länge belastningsregistret håller kvar information är det så att information om villkorlig dom tas bort tio år efter domen enligt 17 § 4p lag om belastningsregister.


Det finns andra sätt att ändra en gammal dom, vilket kallas resning och regleras i 58 kap rättegångsbalken. Dock är det svårt att få till en resning av en gammal dom och det är inte troligt att det skulle vara möjligt i detta fall. Resning har svåra krav som att: någon som avgjorde domen begick brott vilket påverkade domen, bevisning som påverkade domen var falsk, nya bevis som skulle påverka domen finns eller om rättstillämpningen uppenbart stred mot lag. 


Alltså verkar det inte finnas några alternativ för att ändra domen eller få bort informationen från belastningsregistret.


Hoppas detta svarar på din fråga.

//Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo