Kan man stämma en rådman i samma tingsrätt där han har sin anställning?

Kan man stämma en rådman i samma tingsrätt där han har sin anställning?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du vill veta om du ska skicka in en stämningsansökan av en rådman i samma tingsrätt där denne är anställd. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Regler om stämningar och rättegångsförfaranden finns i rättegångsbalken (RB).


Utgångspunkten är att man i tvistemål ska lämna in stämningsansökan till den tingsrätt där svaranden har sin hemvist (10 kap. 1 § RB). Om rådmannen är anställd på tingsrätten i samma ort där denne har sin hemvist sammafaller de två. Oberoende av detta ska stämningsansökan ändå fortsatt lämnas in till den tingsrätt där svaranden har sin hemvist.


Om rådmannen är anställd vid samma tingsrätt där stämningsansökan lämnas in uppstår en fråga om eventuell jäv. Jäv handlar om att en domare inte är behörig att döma i ett mål där denne riskerar att agera partiskt på grund av ett särskilt förhållande till någon utav parterna. Sådana förhållanden kan vara domaren själv är part i målet eller väntar nytta eller skada av en viss utgång av målet. Det kan också handla om att domaren är närstående eller besläktad med en av parterna (4 kap. 13 § RB). I detta fall handlar det om att domaren och svaranden är arbetskollegor. Att man är anställd på samma arbetsplats utgör inte i sig en grund för jäv. Däremot är det viktigt att kontrollera deras privata förhållande till varandra eftersom deras relation skulle kunna ha utvecklats till mer än bara en arbetsrelation. Det är således inte heller uteslutet att jäv skulle kunna vara ett problem även om domaren och svaranden formellt sett bara är arbetskollegor.


Det är viktigt att komma ihåg att en domare är skyldig att själv upplysa rätten om det föreligger ett jävsförhållande eller en omständighet som skulle kunna föranleda ett sådant (4 kap. 14 § RB). Därutöver har du som part i målet också möjlighet att göra en jävsinvändning vid sådan misstanke. En sådan invändning ska då göras så snart du fått kännedom eller fattat misstanke om förhållandet eller omständigheten. Om du inte gör det direkt faller din invändningsmöjlighet bort (4 kap. 14 § andra stycket RB).


Sammanfattningsvis ska stämningsansökan lämnas in i den tingsrätt där svaranden har sin hemvist. Det är möjligt att detta är i samma tingsrätt där svaranden är anställd. Ett eventuellt jävsförhållande ska avvärjas så att det inte ska påverka ditt mål. Det är viktigt att du själv påkallar om du misstänker ett sådant förhållande, men det kan vara betryggande att veta att det inte bara är upp till dig att rättssäkerheten upprätthålls.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo