Måste målsägande närvara vid rättegången?

Hej jag är kallad till rättegång som målsägande men ville lägga ner anmälan men åklagaren vill driva ärendet ändå. Kan en advokat föra min talan att jag inte har några kommentarer till åtalet och det är så länge sedan händelsen var. 2år. Jag vill verkligen inte vittna dessutom är det mot min man. Vad gör jag????

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om målsägande måste närvara vid rättegång och om någon annan kan föra din talan. För att besvara din fråga kommer jag främst att utgå från rättegångsbalken (RB).

Målsäganden är den person mot vilket brott är begånget eller som har lidit skada (20 kap. 8 § 4 st. RB). Som målsägande är man i huvudregel inte tvungen att delta i en rättegång. Målsäganden ska dock kallas om det kan antas att dess närvaro har betydelse för utgången av målet. I det fall att målsäganden ska närvara personligen finns möjlighet för rätten att tillkalla denne vid vite (45 kap. 15 § RB). Således kan målsäganden behöva delta i rättegången om personen har blivit kallad. Om kallelse har delgivits och du uteblir riskerar du att bli hämtad av polis eller att behöva betala vite (46 kap. 14 § 1 st. RB).

Under huvudförhandlingen kan inte målsäganden kallas som vittne. Det innebär att målsäganden inte är skyldig att avlägga ed eller är tvingad att svara på frågor (36 kap. 1 § RB). Målsäganden kan därmed höras i ett förhör, men det finns inga skyldigheter för personen att svara på frågor. När ett brott faller under allmänt åtal är det åklagaren som för talan i målet (20 kap. 2 § RB). Det är då åklagaren och den tilltalade som är parter i målet.

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. När åklagaren väckt åtal är det åklagaren samt den tilltalade som är parter i målet. Om du har blivit kallad till rättegången är du skyldig att infinna dig. Du är där emot inte tvungen att avlägga ed eller svara på frågor.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo