Flera åtal kan handläggas i en gemensam rättegång

Vad händer under en rättegång när det gäller gruppvåldtäkt utförd av sex personer? Blir det en rättegång för varje person eller slås det ihop på något sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 45 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalkenfår, om åtal har väckts mot flera personer, åtalen handläggas i en rättegång om det är till fördel för målets handläggning eller det annars finns skäl för det.

Lagkommentaren säger följande. ”Åtalen ska alltså inte läggas samman rutinmässigt. Processekonomiska eller utredningsmässiga skäl kan tala för gemensam handläggning. Trots att det föreligger utredningsmässiga skäl för gemensam handläggning kan ändå de processekonomiska fördelarna överväga med sådan styrka att åtalen ska handläggas var för sig, se prop. 2013/14:170 s. 17 f. och 51. Anser åklagaren att det finns skäl för gemensam handläggning bör åklagaren redan i stämningsansökan formulera skälen för detta (jfr 4 § 4 st.). Om samma bevisning är aktuell i olika mål avseende likartade gärningar, får bevisningen inte begränsas till ett av flera särskilda mål, se JO 1970 s. 56.”

Eftersom det vid en gruppvåldtänk handlar om samma eller likartade gärningar utförda av flera gärningsmän vid ett och samma tillfälle följer av praxis att är det som utgångspunkt är till fördel för målets handläggning att åtalen handläggs i en rättegång.

Har du någon kompletterande fråga är du välkommen ställa den till oss på Lawline. Du är även välkommen att boka tid med en av våra jurister, så kan vi ge dig personlig rådgivning via telefon.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!
Carl

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo