Varför är jag kallad till en rättegång?

Hej. Jag har åkt fast för skadegörelse på ett garage då jag målade på det. Polisen tog mig och min vän. Jag erkände. Han erkände inte. Polisen sa under de första förhöret att de kommer bli böter men idag fick jag hem brev om att jag är kallad till rättegång. Vad innebär detta? Varför blir det rättegång när jag redan har erkänt? De står att brottet först var ett ringa brott men nu är av normalgraden. Under förhöret så sa jag också att han målade vilket jag egentligen inte borde sagt. Är det därför dom nu vill kalla båda till rättegång? Om jag säger ytterligare en gång inför allihopa inklusive honom att han och jag målade så vet jag inte hur min framtid ser ut då jag är rädd för honom. Kan jag säga ”ingen kommentar” när dom frågar mig angående detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar varför du har blivit kallad till rättegång samt att du undrar om du behöver svara på alla frågor som ställs under rättegången. För att besvara din fråga kommer jag främst att använda mig av rättegångsbalken (RB).

Åklagares åtalsplikt

Huvudregeln är att åklagare ska väcka åtal efter att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Det följer av den så kallade obligatoriska åtalsplikten. Åklagare är således skyldiga att väcka åtal om åklagaren kan förvänta sig en fällande dom. Om det inte finns bevisning för en fällande dom så ska åklagaren inte väcka åtal (20 kap. 6 § RB). Under allmän åtal hör alla brott som inte är uttryckligen undantagna (20 kap. 3 § RB). Brottet skadegörelse är inte uttryckligen undantaget från allmänt åtal (12 kap. 1 § BrB). Det innebär att åklagaren då måste väcka åtal, oavsett om du har erkänt brottet. Om åtal väcks av åklagaren blir det rättegång i domstol.

Vem kallas till rättegång?

I en rättegång deltar olika personer. När det gäller brottmål ska bland annat den tilltalade kallas till huvudförhandlingen (45 kap. 15 § 2 st. RB). Även vittnen och målsäganden ska kallas till rättegången. Termen tilltalad används för den person som är misstänkt för att ha begått ett brott, med andra ord den person som åklagaren väckt åtal mot. Viktigt att ha i åtanke är att det i Sverige finns något som kallas oskuldspresumtionen. Det innebär att personer som är tilltalade för brott betraktas som oskyldiga tills skulden har fastställts.

Behöver man svara på alla frågor i en brottmålsrättegång?

Under en rättegång kan den tilltalade välja att inte svara på frågor som ställs eller att inte lägga fram bevis. Det följer av att personen inte behöver medverka till utredningen och förhören sker utan att de avlägger ed, vilket i sin tur följer av rätten att inte belasta sig själv som framgår i art. 6 Europakonventionen. Det är åklagaren, som representant för staten, som har till uppgift att bevisa att den tilltalade faktiskt har begått brottet.

Sammanfattningsvis har du blivit kallad till rättegång till följd av den så kallade åtalsplikten. Efter att åklagaren har väckt åtal blir det rättegång. Din vän har troligen blivit kallad till rättegång till följd av att din vän är misstänkt för ett brott. Under en rättegång kan den tilltalade undvika att svara på frågor, till följd av rätten att inte behöva belasta sig själv som framgår i Europakonventionen.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo