FrågaPROCESSRÄTTDomstol20/03/2024

Vilken förvaltningsrätt ska handlägga ett förvaltningsrättsmål?

Hej! Gällande vilken domstol en rättegång ska hållas i dvs laga domstol som gäller vid brottmål och tvistemål i allmäna domstolar, hur regleras vilken domstol som ska handlägga ett mål vid tvister mellanmyndighter och enskilda personer i förvaltningsdomstol?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över vilken förvaltningsrätt det är som ska ta upp och handlägga ett förvaltningsrättsligt mål. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Regler om de olika förvaltningsrätternas behörighet återfinns i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (LAFD).


Det finns tolv förvaltningsrätter i Sverige. Dessa ansvarar för olika geografiska domkretsar. Det är som utgångspunkt förvaltningsrätten inom vars domkrets ett ärende först prövats som har domsrätt, om inte annat framgår av annan lag eller förordning (14 § LAFD). Det som är avgörande är alltså var det första beslutet i ärendet fattades.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo