Har styrelsen i en bostadsrättsförening rätt att få veta vilka husdjur jag har?

2019-03-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Har en styrelse rätt att kräva att få veta vilka husdjur man har i sin bostadsrätt (förutsatt att de inte kan räknas som skadedjur och/eller bryter mot föreningens stadgar)? Vi har en del exotiska men fullt lagliga husdjur som inte orsakar olägenhet för andra eller ens kräver tillstånd att ha som sällskapsdjur enligt kommunen vi bor i (Malmö). Med vänliga hälsningar
Hanna Lindqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är skyldig att respektera föreningens ordningsreglerDet finns inte någon generell regel som ger styrelsen i bostadsrättsföreningen rätt att kräva att få veta vilka husdjur du har i din bostadsrätt. Däremot kan det utöver stadgarna finnas ordnings- eller trivselregler som styrelsen beslutat om, som ni bostadsrättsinnehavare måste respektera (Bostadsrättslagen 7 kap. 9 §). Jag rekommenderar dig därför att ta reda på om det står något i föreningens ordningsregler om husdjur, eller vilka djur som är tillåtna i bostadsrätten.Vid uppfödning och försäljning av exotiska djur kan du behöva ett tillståndDu skriver i din fråga att du endast har dessa exotiska djur som sällskapsdjur. Trots det kan det vara bra att veta att det kan finnas regler i föreningen om hur du får använda din lägenhet. Exempelvis kan det vara förbjudet att bedriva verksamhet. För en verksamhet där du föder upp och säljer dessa djur kan du även behöva ett tillstånd från Länsstyrelsen.Om du följer föreningens stadgar och ordningsregler, husdjuren är lagliga och inte är tillståndspliktiga samt ej orsakar några olägenheter för dina grannar bör inte styrelsen ha någon anledning att kräva att få veta vilka husdjur du har. Jag hoppas att jag har kunnat svara på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp kan jag rekommendera dig att kontakta Lawlines juristbyrå. Med vänlig hälsning,

Hur säljer jag min del av en fastighet?

2019-03-25 i Köpavtal
FRÅGA |vi är 4 personer som äger del i en sommarstuga nu tänker jag sälja min andel till en delägare kan jag sälja den och skriva ett köpekontrakt som följer med tilllantmäteriet
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då du äger fastigheten tillsammans med fyra andra delägare krävs det att ni allihop är överens om ni vill sälja fastigheten. Däremot har du rätt att sälja din andel i den (jfr 2 § Samäganderättslagen). För att sälja din andel i fastigheten behöver du inte tillåtelse av de andra.För fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen (din andel) överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB).Om du önskar hjälp med att skriva en juridiskt korrekt köpehandling kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig! Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag säga upp det nuvarande hyresavtalet som gäller på bestämd tid?

2019-03-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett Hyresavtal - Andrahand på bestämd tid. Avtalet gäller from 6.januari 2019 tom 31.augusti 2019. Jag hyr en del i en villa med egen ingång. Det som står om uppsägningen är"Hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Uppsägning krävs således inte."Jag har nu fått chans på en billigare lägenhet som jag kan hyra mycket längre och som ligger centralt till mitt jobb. Denna chansen vill jag självklart inte missa och undrar hur jag kan säga upp det nuvarande avtalet?Tusen tack för hjälpen.Med vänliga hälsningar
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså hur du kan säga upp ditt nuvarande hyresavtal för att kunna flytta in i en annan lägenhet. Mitt svar på detta beror lite på hur hyresförhållandet ser ut då olika regler kan gälla. Jag ska förklara detta nedan. Hyr du från en privatperson bör uppsägningstiden vara en månadDu skriver att du hyr en del i en villa och jag förstår det som att det är en privatperson du hyr av som också äger villan. Du hyr alltså en del av denna personens hus som bostad. I så fall bestäms uppsägningstiden i Lagen om uthyrning av egen bostad. Trots att hyresavtalet är på bestämd tid så får du som hyresgäst säga upp avtalet att upphöra gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Säger du upp hyresavtalet den 25 mars 2019 så upphör alltså avtalet att gälla den 31 maj 2019 (3 §). Det kan vara så att uppsägningstiden är tre månader Under vissa förutsättningar kan det dock vara så att denna lag och uppsägningstiden enligt den inte gäller. Det är om:1. Din hyresvärd hyr ut bostäder i näringsverksamhet, alltså som en affärsrörelse.eller2. Din hyresvärd hyr ut fler bostäder och ditt hyresavtal är inte det först gällande av dem.Skulle det vara så att någon av dessa två punkter är uppfyllda så gäller istället den s.k. Hyreslagen. I så fall får du som hyresgäst säga upp avtalet att upphöra gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Säger du upp hyresavtalet den 25 mars 2019 så upphör alltså avtalet att gälla den 31 juli 2019 (5 §). Hur säger du upp hyresavtalet?Eftersom du bott i din nuvarande bostad i mindre än tre månader behöver inte din uppsägning av hyresavtalet vara skriftlig (8 §). Du kan helt enkelt ringa din hyresvärd och meddela att du säger upp avtalet. Uppsägningen gäller från den dag du meddelar din hyresvärd. Din hyresvärd måste däremot lämna ett skriftligt erkännande av uppsägningen till dig. Sammanfattning- Troligast är att du har en uppsägningstid till månadsskiftet om en månad. - För att säga upp hyresavtalet får du kontakta din hyresvärd och meddela detta. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Överlåta samägd fastighet genom gåva

2019-03-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi är två bröder som gemensamt äger två intilliggande fastigheter. Hur går vi bäst tillväga för att kunna äga varsin fastighet. Kan man överlåta till varandra genom gåva.Hälsningar o hoppas på svarStig
Josef Lindström Habta |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det korta svaret på din fråga är ja, man kan överlåta delarna av fastigheten genom gåva. Detta sker genom upprättandet av en skriftligt handling, ett s.k. gåvobrev enligt 4 kap. jordabalken (1970:994) (JB) regler om överlåtande av fast egendom. Av 4 kap. 28 § framgår att bestämmelserna om köp i 1-9 §§ och 7 – 9 §§ äger motsvarande tillämpning när det rör gåvor. Av 4 kap. 1 § JB framgår bland annat att gåvobrevet ska innehålla gåvogivaren och gåvomottagarens underskrifter, vilken fastighet det rör sig om samt en överlåtelseförklaring. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar.

Får en hyresvärd höja lokalhyran hur mycket som helst?

2019-03-25 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag har en butillokal som min hyresvärd har höjt hyra 100% .Är det laglig och vad jag kan göra
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur en hyresvärd får göra en hyreshöjning på en butikslokal.När en hyresvärd kräver höjd hyra för förlängning av hyreskontraktet krävs det att den nya hyran är skälig. Att hyran är skälig betyder att den stämmer överens med den marknadshyra som gäller för liknande lokaler på orten. Det spelar alltså ingen roll hur stor hyreshöjningen är, utan man måste se om höjningen stämmer överens med marknadshyran på orten. Om man är osäker på att hyreshöjningen är skälig kan man vända sig till hyresnämnden som kan uttala sig om marknadshyran. När hyresnämnden ska uttala sig om marknadshyran tittar man på hyran för andra lokaler på orten som har ungefär samma storlek, utformning, standard och läge som din lokal. Det är upp till dig att lägga fram material som stödjer din syn på att hyreshöjningen inte är densamma som marknadshyran på din ort.Vad du kan göra nuJag skulle rekommendera att du hör av dig till hyresnämnden och meddelar att du misstänker att din hyresvärd har begärt en oskälig hyreshöjning. Mer information om hur du kontaktar hyresnämnden hittar du här. Det kan också vara bra att prata med andra butiker i närheten av din butik för att se om du är ensam om att ha fått en kraftig hyreshöjning eller om det kanske beror på någon större förändring på orten som har gjort att lokalerna fått ett högre marknadsvärde. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Besittningsskydd för uthyrning av bostadslägenhet

2019-03-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,En person har ett lägenhetsavtal med hyrestid 2018-10-01 t o m 2019-03-31, med 3 månaders ömsesidig uppsägning och i annat fall är avtalet förlängt med 3 månader. Före detta avtal hade personen ett avtal för samma lägenhet som gällde f o m 2018-04-01 t o m 2018-09-30 och samma för övrigt.min fråga är om personen har fått besittningsskydd? Tacksam för hjälp.
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lite oklart med vad du menar med "lägenhetsavtal". Jag vet helt enkelt inte om det är ett förstahandsavtal eller andrahandsavtal på en lägenhet(hyresrätt eller bostadsrätt?). Jag kommer dock förklara situationen för båda fallen så gott jag kan utan att gå in på djupet.Lagen jag hänvisar till är 12 kap. i Jordabalken, som även kallas Hyreslagen.Besittningsskydd vid förstahandsavtalBesittningsskydd innebär alltså att du har rätt att bo kvar, även om värden säger upp avtalet. Du har enligt lagen en "rätt till förlängning av avtalet", se 12 kap. 46§ JB. Om du är förstahandshyresgäst inträder besittningsskydd från första dagen du hyr lägenheten. Det här besittningsskyddet är starkt, men kan brytas i vissa situationer som nämns punktvis i 12 kap. 46§ p.1–10 JB. Detta är specialfall där det kan vara fråga om att du som hyresgäst misskött dig, lägenheten eller att fastigheten ska rivas och du därmed måste flytta.Besittningsskydd vid andrahandsavtalSom andrahandshyresgäst är besittningsskyddet relativt svagt. Du får besittningsskydd först efter två år, och då bara gentemot förstahandshyresgästen, aldrig gentemot hyresvärden, se 12 kap. 45§ p. 1 JB. Detta innebär att du har rätt att fortsätta bo i andra hand, men om förstahandshyresgästen blir uppsagd eller själv vill bo i lägenheten måste du flytta på dig. Besittningsskydd vid uthyrning av bostadsrättslägenhetDet bör nämnas att om du hyr en bostadsrättslägenhet i andra hand, så har du inget besittningsskydd alls, om inte annat avtalats, se 3 § 3 st. Privatuthyrningslagen.Det är lite svårt för mig att veta vad ditt avtal gäller mer specifikt. Mitt svar blev därför lite allmänt för att undvika förvirring. Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga. Om du har några funderingar är du välkommen att skriva en kommentar eller skicka in en ny frågaHa det bra!Vänligen,

Kan hyresvärden korta ner uppsägningstiden?

2019-03-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo hyr en lägenhet i andra hand. Vi har idag en uppsägningstid på tre månader åt båda håll. Hyresvärden vill nu sälja sin bostadsrätt, har hon rätt att korta ner uppsägningstiden om bostaden skulle bli såld?
Josef Lindström Habta |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Av dina uppgifter gör jag antagandena att ni har ett skriftligt avtal samt att din hyresvärd hyr ut sin bostad i annat syfte än näringsidkarverksamhet. Detta medför i sin tur att lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad blir tillämplig, se 1 §. Av 2 § återfinns ett minimiskydd för hyresgästen som innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för denne är utan verkan om inget annat anges. Gällande ändring av er avtalade uppsägningstid så framgår det av 3 § 2 st. 2 men. Att en överenskommelse om kortare uppsägningstid för hyresvärden än tre månader är inte bindande för hyresgästen. Detta innebär sammantaget att din hyresvärd inte har rätt att korta ner er avtalade uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar.

Hur kan jag kräva betalning för förfallna månadshyror av hyresgäst? Hur kan man återfå mitt uppsagda hyreskontrakt?

2019-03-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt ut min lägenhet i andra hand och inte fått betalt för två månadshyror. Jag har dock inte värdens godkännande, men jag har skrivit kontrakt med min hyresgäst.Jag bor inte längre i lägenheten, jag blev av med kontraktet för att min hyresgäst inte hade visat mig den skriftliga varningen när värden kom på att jag hyrt ut den utan lov.Vad gäller, kan jag få betalt ändå, och få tillbaka kontraktet?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du ifall du kan få tillbaka ditt kontrakt från hyresvärden, samt få betalt för två förfallna månadshyror från din hyresgäst. För att besvara din fråga på bästa sätt ska jag dela in mitt svar i två delar. - Vad gäller avseende kontraktet Vid andrahandsuthyrning av bostadslägenhet gäller att man ska få styrelsens/hyresvärdens samtycke (7 kap. 10§ bostadsrättslagen). Då du inte har fått styrelsens/hyresvärdens samtycke, har de befogad anledning att säga upp ditt kontrakt. Du ska dock få en skriftlig varning och chans att kunna rätta dig efter denna. Innan underrättelsen från styrelsen/hyresvärden gjorts, får inte något eventuellt förverkande av lägenheten ske (7 kap. 20§ st 3 bostadsrättslagen). I ditt fall utfärdades en skriftlig varning, men du fick aldrig tillgång till den. Det är styrelsens/hyresvärdens uppgift att se till att du får tillgång till varningen. Då de visste att de bodde en hyresgäst hos dig, och att du således inte befann dig i lägenheten, skulle de exempelvis kunnat kontakta dig via telefon för att meddela dig om att en skriftlig varning har utfärdats. På denna grund kan du vända dig till Hyresnämnden och söka rättelse, då du faktiskt aldrig har fått tillfälle att rätta dig efter den skriftliga varningen. - Vad gäller avseende de förfallna månadshyrorna För att kräva betalning för de förfallna månadshyrorna kan du vända till Kronofogdemyndigheten, som kommer kontakta din hyresgäst avseende detta ärende. Oavsett om andrahandsuthyrningen har varit befogad eller inte, så spelar inte detta någon roll vad gäller betalning av förfallna månadshyror. Lycka till! Med vänliga hälsningar,