Hur går man till väga för att få en inneboende att flytta ut?

2019-04-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hejsan! Jag har en tjejkompis som är inneboende utan skriftligt avtal, utan vi hade bara muntligt avtal om att hon skulle betala halv hyra varje månad. Hon har bott här sen i nov och bara fått betalt 1 av 5 i hyror. Hon mår inte bra och vägrar ta emot hjälpen från psykiatri. Hon visa ingen respekt när man säger till henne. Så det gå över till mig och jag mår inte bra av det. Jag behöver få bort henne. Hur går jag till vägar?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av din fråga om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt, vilket är av betydelse för att kunna besvara din frågeställning. Bor du i en hyresrätt blir hyreslagen tillämplig,12 kap. JB medan om du bor i en bostadsrätt blir privatuthyrningslagen tillämplig. Däremot är många regleringar i dessa lagar gemensamma så lösningen på ditt problem bör bli densamma oavsett vilken lag som används. Tillvägagångssätt för att få en inneboende att flytta utDu har alltid rätt att säga upp hyresavtalet med en inneboende utan att ha någon direkt anledning till grund för uppsägningen, eftersom en inneboende inte har besittningsrätt, d.v.s. kan inte kräva att få bo kvar på samma sätt som en "vanlig" hyresgäst, 12 kap. 45 § JB. Däremot har en inneboende generellt sätt alltid rätt till tre månaders uppsägningstid då det är du som hyresvärd som säger upp avtalet. Det enklaste sättet att göra detta på för din del är att skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev till din inneboende, 12 kap. 8 § st. 4 JB. Då anses uppsägningen vara gjort det datum då avsändaren får postkvittot. Skulle din inneboende inte vilja flytta ut efter uppsägningstiden har gått ut kan du använda dig av Kronofogden som kan hjälpa dig med avhysning. SammanfattningDu har rätt att säga upp kontraktet med en inneboende utan att ha någon direkt anledning till det eftersom denne inte har besittningsrätt till bostaden. Den enklaste vägen är att sända ett rekommenderat brev till din inneboende där du meddelar uppsägningen. Flyttar inte inneboende efter 3 månader kan du använda dig av Kronofogden för att få hjälp med avhysning.Hälsningar

Hotfull hyresgäst - kan jag häva avtalet?

2019-04-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.Jag har en hyresgäst i ett rum i min villa. Sista april går avtalet ut. I januari förlängdes kontraktet med två månader med " ingen förlängning" inskrivet i kontraktet. Detta för att personen skulle få ytterligare möjligheter till att hitta bostad. Nu har personen en psykos och ligger på sjukhus sedan ett par dagar. Det är hotfullt att ha personen här.Vad kan jag göra?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumEftersom det rör sig om uthyrning av din privata bostad gäller Privatuthyrningslagen. UppsägningstidJag förstår det som att du har som önskemål att personen ska flytta ut redan innan den sista april på grund av att personen är hotfull. Eftersom hyresavtalet är uppsagt till den sista april har du tyvärr ingen möjlighet att få avtalet uppsagt tidigare än detta. Uppsägningstiden för att avsluta ett hyresförhållande som löper på bestämd tid är nämligen tre månader, 3 § privatuthyrningslagen. Ett avtal kan även hävas i förtid om det är så att hyresgästen allvarligt har försummat vad som åligger honom. Eftersom jag inte har någon information om att din hyresgäst har gjort något som är hotfullt eller betett sig illa kan jag därför inte säga att du har rätt att häva avtalet. Att endast ligga i psykos på sjukhuset inte misskötsamhet av väsentligt slag. Är det dock så att personen har agerat på ett högst olämpligt sätt skulle du kunna få rätt att häva avtalet redan idag, 12 kap. 42 och 25 §§ Jordabalken. AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Vad gäller vid uppsägning gällande uthyrning av bostadsrätt?

2019-04-10 i Hyresavtal
FRÅGA |Skrev tidsbestämt hyreskontrakt (5 månader) med hyresgäst för uthyrning av min bostadsrätt. Efter 3 månader sa hyresgästen upp kontraket med 1 månads varsel. Kan han göra det? Är det inte tre månader om hyresperioden är under 9 månader? Tacksam för svar då jag hittat olika tolkningar vad gäller korttidsuthyrning av bostadsrätt
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga! Eftersom du hyrt ut din bostadsrätt kommer det bli Lag om uthyrning av egen bostad som blir av intresse att kolla på. Jag tror att du har kollat på 12 kap i Jordabalken och därför blivit lite förvirrad kring reglerna om uppsägning (vilket är förståeligt, det är inte lätt att förstå faktiskt!).Ett hyresavtal som är på bestämd tid upphör att gälla när tiden för avtalet gått ut. Detta är fallet när vi kollar på din fråga och framgår av 3 § 1 stycke i lagen om uthyrning av egen bostad. Om hyresgästen inte hade gjort någonting och inte du heller, hade hyrestiden löpt ut efter 5 månader. Dock kan man säga upp avtalet innan tiden för uthyrningen löpt ut. Detta innebär att om hyresgästen eller hyresvärden vill det, kan man säga upp avtalet innan dessa 5 månader (i ditt fall) har gått. Det gäller dock olika regler beroende på om det är du som hyresvärd som vill säga upp det eller om det är hyresgästen som vill säga upp avtalet i förväg. - Om du säger upp det, som hyresvärd, kan avtalet sägas upp först 3 månader efter att du sagt upp avtalet. Exempel: Om du säger upp avtalet efter 1 månaden av uthyrning, får hyresgästen bo kvar tills efter 4 månader har gått (1 månad + 3 i uppsägningstid).- Om däremot hyresgästen säger upp avtalet, gäller endast 1 månad som uppsägningstid. Detta innebär att hyresgästen efter 1 månad säger upp avtalet, behöver gästen endast stanna i 1 månad till sedan har avtalet upphört. Allt detta följer av 3 § 2 st i samma lag. Vad som gäller i ditt fall är alltså att, ja hyresgästen kan göra som han gjort. Eftersom 1 månads-regeln gäller när det är hyresgästen som säger upp avtalet, kommer avtalet att sägas upp efter denna månaden. Han går i ditt konkreta fall alltså "fri" från att behöva betala hyra och liknande för den sista, femte månaden, som från början ingick i avtalet. Hoppas att du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte på att skicka en fråga till. Mvh

Vad är skälig hyra för ett äldre hus på landet?

2019-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag funderar på vad en skälig kallhyra för ett äldre hus på landet kan vara. Jag tänker då att hyresgäst betalar el, vatten, bredband, hemförsäkring, husförsäkring och om det är annat som behövs för boendet. Dvs ägaren står inte för något annat än sophämtning. Huset det gäller är två våningar med 5 rum, kök och ett badrum.
Lovisa Lundqvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Uthyrning av egen bostad regleras av den så kallade privatuthyrningslagen. Lagen gäller när en bostadslägenhet hyrs ut för annat än fritidsändamål. Bostaden som hyrs ut ska direkt eller indirekt vara ägd av uthyraren, exempelvis en villa, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt.Lagen gäller inte när: en hyresrätt hyrs ut i andra hand syftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål uthyrningen sker i näringsverksamhet hyresavtalet har ingåtts före den 1 februari 2013. HyranDen som hyr ut en bostad har rätt att ta ut så kallad "skälig hyra". Det ska vara en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden, 4§ 2 stycket.Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.Driftskostnader syftar till avgifter och kostnader som exempelvis el och bredband och avgift till bostadsrättsförening.Här kan du räkna ut vad som är en skälig hyra.Jag hoppas att jag besvarat dina frågor, återkom annars eller om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Hur lång uppsägningstid gäller för hyresavtal i privat bostad?

2019-04-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Min bror hyr en lägenhet i ett privat hus. Nu är det sålt. Kan de nya ägarna bara ge han tre månader uppsägning och han måste flytta ? Men om han inte hittat ny bostad då ? Han ska ju inte behöva vara bostadslös.Vad säger lagen ? Det är två bröder som köpt huset och de ska ha varsin lägenhet i detta hus. Huset har bara två lägenheter. Han som äger huset nu ska in på service bostad och säger att han ger min bror tre månader på sig att flytta. Han har skött sig och är sams men nuvarande hyresvärd. Tacksam för snabbt svar. Mvh
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din bror hyr en lägenhet i ett privat hus gäller Lag om uthyrning av egen bostad. Av 3 § andra stycket i lagen framgår att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet med 3 månaders uppsägningstid. Tyvärr har alltså hyresvärden rätt att säga att din bror ska flytta ut efter 3 månader.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig.Vänligen,

Uppsägande av hyresavtal vid betalningsanmärkning

2019-04-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Har fråga gällande lägenhetsbyte och hyreskontrakt. Vi är två hyresgäster som vill byta lägenhet med varandra och har skickat in en bytesansökan. Den nya hyresvärden har tagit en kreditupplysning på mig med info om att jag inte har några betalningsanmärkningar. Jag har dock en hel del skulder och det finns en överhängande risk att jag inom snar framtid kommer att få det. Om jag har skrivit på avtal och flyttat in i den nya lägenheten, och att jag strax efter det får en anmärkning, kan dom riva avtalet pga det och jag riskerar bli utan bostad helt? Eller är upplysningen som de tog innan den som gäller och att jag inte gjort något fel " eller lurats". Oerhört tacksam för svar.
Emmy Rosendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst så finns det ingen generell skyldighet för dig som framtida hyresgäst att upplysa en hyresvärd om din ekonomiska situation. Du behöver alltså inte självmant berätta om dina skulder eller eventuella betalningsanmärkningar om du inte vill. Bestämmelser om hyresavtal återfinns i Jordabalkens (JB) 12 kapitel. Av kapitlets första paragraf, femte stycket, framgår att kapitlet som huvudregel är tvingande till hyresgästens fördel (här.) Detta betyder att en hyresvärd inte kan skriva ett avtal som är sämre för en hyresgäst än vad som tillåts enligt Jordabalken. När du väl har skrivit på hyresavtalet och fått tillgång till lägenheten, kan din hyresvärd endast säga upp avtalet under vissa specifika förhållanden. I 12 kap 42 § JB (här) kan man läsa om när en hyresrätt är att anses förverkad. Ett förverkande innebär att hyresavtalet upphör att gälla och hyresgästen måste flytta ut. Det är endast de punkter som finns i 42 § som kan läggas till grund förverkande och det finns ingenting i paragrafen om att betalningsanmärkningar kan utgöra en sådan grund. Din framtida hyresvärd kan därför inte riva ett påskrivet hyresavtal bara för att du har skulder eller får en betalningsanmärkning. En av de grunder för förverkande som finns i 42 § är dock att hyresgästen inte betalar hyran i tid. I en sådan situation är det möjligt för hyresvärden att säga upp hyresavtalet. Förutsatt att dina skulder inte innebär att du inte kan betala hyran bör detta dock inte inte utgöra något problem för dig. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga och du är varmt välkommen att höra av dig igen om något är oklart eller om det är något mer du undrar!Vänligen,

Får en hyresvärd höja hyran utan skriftlig information?

2019-04-01 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har idag en hyra på 6135kr. Fick nya inbetalningslappar av min hyresvärd i brevlådan. Då är hyran på 8800kr. Hyresvärden har nämnt (i trappuppgången) om höjning men ingen summa, inget skriftlig info. Får man höja hyran så mycket utan skriflig info?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga gäller hyresavtal är 12 kap. jordabalken tillämplig. Ändring av hyresvillkorOm hyresvärden vill ändra hyresvillkoren, till exempel genom att höja hyran, ska hyresvärden meddela hyresgästen skriftligen om ändringen. Skulle det vara så att ni inte kan komma överens har hyresvärden rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren (12 kap. 54 § första stycket jordabalken).Om hyresvärden vill att ett skriftligt meddelande om hyreshöjning ska betraktas som ett fortsatt avtal ska det innehålla vissa särskilda uppgifter (12 kap. 54 a § andra stycket jordabalken). Meddelandet ska innehålla uppgift i kronor om hyreshöjningen som hyresvärden begär, det totala hyresbeloppet och att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran om han inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet ska även innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning ska ske. Om det uppstår en tvist om storleken på hyran ska hyresnämnden bestämma hyran till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § jordabalken). Vad som är skäligt beror på en rad faktorer så som bland annat lägenhetens storlek, läge och skick. Hyran anses dock inte vara skälig om den är påtagligt högre än för andra, likvärdiga lägenheter (12 kap. 55 § första stycket). SammanfattningFör att din hyresvärd ska få höja hyran krävs det alltså att han eller hon lämnar ett skriftligt meddelande innehållande de uppgifter som nämnts ovan. Det framgår av din fråga att det skriftliga meddelandet i trappuppgången inte uppfyller dessa krav. Huruvida inbetalningslapparna uppfyller dessa krav är svårt att utröna av din fråga. Om du och din hyresvärd tvistar om hyrans belopp ska den bestämmas som skälig. Vad som är skäligt i just ditt fall är svårt att veta och beror på en rad olika faktorer så som läge, skick och storlek. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hyra av hus - vilken uppsägningstid gäller?

2019-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Hyr ett privathus av en släkting. Vi fick muntligt besked om att vi fick hyra så länge det funkade att ha oss som hyresgäster. De har haft huset till försäljning men fick inte det sålt och ligger inte ute till försäljning heller.Nu har ngn visat intresse privat och ringt hyresvärden och vill komma och titta. Vi fick reda på detta i måndags den 25 mars, utan ngn indikation om att de stod i försäljningsplaner. Vad gäller för oss? Vi har bott här sedan 1 december 2017.Mvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) tillämplig. Lagen gäller när en privatperson hyr ut sin bostad för att någon ska använda den som just bostad. Bestämmelserna i denna lag är tvingande till fördel för hyresgästen vilket innebär att det inte går att avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad som står i lagen, 2 §.Vad säger lagen?Eftersom ni inte avtalat om en bestämd tid då hyresavtalet ska upphöra gäller avtalet på obestämd tid, 3 § 1 st. Eftersom ni inte heller har avtalat om en viss uppsägningstid så blir 3 § 2 st. tillämpligt. Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, 3 § 2 st. Ifall er släkting skulle säga upp ert hyreskontrakt från och med idag (30/3) skulle kontraktet alltså upphöra den 1/7. Svar: er släkting har 3 månaders uppsägningstid ifall hen väljer att säga upp ert hyreskontrakt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar