Hur lång är uppsägningstiden av hyreskontrakt?

2019-12-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Om hyresvärden har sagt upp hyreskontraktet gäller 3-månadersregeln då eller kan hyresgästen flytta innan utan att det blir dubbla hyreskostnader? Obs! En allmän förfrågan.
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning av hyresavtal finner man i 12 kap. Jordabalken (JB).Huvudregeln är enligt 12:3 JB att hyresavtal gäller på obestämd tid. För att dessa ska upphöra att gälla krävs det att de sägs upp. Uppsägning av hyresavtal för bostäder leder enligt 12:4 1 st.1 p. JB till att hyresavtalet slutar att gälla tre månader efter uppsägningen (förutsatt att det inte särskilt avtalats om en längre uppsägningstid). Undantag till detta innebärande att hyresavtalet kan säga upp direkt finner man i 12:6 JB. Detta är t.ex. om lägenheten inte varit färdigställd eller om det finns skador i lägenheten. Alltså gäller generellt 3-månadersregeln då hyreskontraktet sägs upp.Jag hoppas att detta gav dig vägledning i frågan!Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala hyra under uppsägningstiden när min sambo ska bo kvar i lägenheten?

2019-12-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta har valt att gå skilda vägar och flytta isär. Jag tog mina saker och flyttade ut i November samt sa upp min del av hyreskontraktet på lägenheten.Men nu får inte jag reda på från henne om hon har sagt upp sin del av kontraktet eller valt att bo kvar i lägenheten.För mig spelar det ingen roll om hon väljer att ha kvar lägenheten och bo kvar i den. Då jag själv löst ett nytt boende som jag flyttar in i den 27de december.Men det jag undrar över är följande.Om hon nu valt att ha kvar lägenheten, behöver jag verkligen betala halva hyran då under min uppsägningsperiod på 3 månader? Jag menar, jag bor ju inte ens kvar i lägenheten eller har någonting med den att göra. Och om hon då väljer att bo kvar, så känns det ju helt orimligt att jag ska behöva betala halva hyran på hennes bostad samt betala hyran på min nya bostad också? Jag förstår att om hon också sagt upp sin del av lägenheten att vi får dela på hyran under uppsägningstiden. Men det kan omöjligt vara så att en uppsägningsperiod behövs när hon ändå ska bo kvar isåfall?Nu vet jag dock inte om hon sagt upp sin del eller har valt att ha kvar den då hon vägrar berätta detta för mig. Och när jag ringer hyresvärden så säger dom bara "att det är sekretessbelagt och inte kan ges ut". Men det gäller ju fortfarande min egen lägenhet? Har inte jag rätt att få veta vad som sker med den då och hur det blir?Jag hoppas ni förstår vad jag undrar över och behöver hjälp med!Med vänlig hälsning!
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel som reglerar hyresförhållanden.Jag skulle säga att din fråga skiljer sig åt beroende på hur ert hyresförhållande ser ut, det vill säga om hyreskontraktet står på er båda eller om det endast är en av er som står på kontraktet och den andra juridiskt sett är att räkna som inneboende istället. Här nedan kommer jag redogöra för de olika situationerna som kan uppstå. Ni båda är skrivna på kontraktetOm det är så att ni båda är skrivna på kontraktet är du skyldig att under uppsägningstiden betala hyran för din del av kontraktet, även om det är så att din sambo har valt att bo kvar i lägenheten, 12 kap. 5 § JB. Enbart du är skriven på kontraktetOm det istället är så att endast du står på kontraktet och med hyresnämndens eller hyresvärdens godkännande skulle ha överlåtit lägenheten till din före detta sambo är du fri från att betala hyra under uppsägningstiden, 12 kap 38 § JB. SammantagetJag förstår dock din fråga som att det är ni båda som står på kontraktet, varför du tyvärr är skyldig att betala din del av hyran under uppsägningstiden även om det är så att din före detta sambo har valt att bo kvar i lägenheten. Detta följer av jordabalkens reglering om uppsägningstid av hyresavtal.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är du välkommen att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Vad är en giltig uppsägning av hyresavtal?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, när jag och mitt ex gjorde slut så sa han att jag har tre månaders uppsägningstid. Jag bodde därför kvar i hans hyreslägenhet ytterligare tre månader, men när jag väl flyttade ut krävde han 3 halva månadshyror i alla fall utav mig för de kommande tre månaderna som jag inte skulle bo där. Han sa att uppsägningstiden gäller från att jag flyttar ut och inte från när vi gjorde slut. Stämmer detta?Kontraktet på hyreslägenheten står på honom, men jag flyttade in samtidigt som honom och vi bodde där 1,5 år tillsammans. Mitt namn stod på postlådan om de gör någon skillnad. Inget samboavtal är skrivet.Tack på förhand
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så undrar du när uppsägningstiden börjar gälla. Jag kommer först gå igenom lite allmänt vad som gäller för hyresavtal på obestämd tid, för att sedan gå in på vilka formkrav som gäller för uppsägning.Hyresavtal på obestämd tidEftersom du inte står på kontraktet innebär det att ni har ingått ett hyresavtal där du ska anses som inneboende och betala hyra till honom. Då ni inte har bestämt när hyresavtalet ska gå ut innebär det att det gäller på obestämd tid – där ni båda har tre månaders uppsägningstid. ( Jordabalken 12 kap. 4 § stycke 1 punkt 1). Formkrav uppsägningen och från vilken tidpunkt uppsägningen gäller Då ni har bott med varandra i mer än tre månader i följd gäller som huvudregel att uppsägningen ska vara skriftlig. Uppsägningen får dock vara muntlig om det är hyresgästen (alltså dig) som säger upp avtalet och hyresvärden (alltså ditt ex) lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. ( Jordabalken 12 kap. 8 §). Dock enligt NJA 1978 s. 64 är ni fria att komma överens om att hyresavtalet pga en inträffad händelse sa upphöra utan att någon uppsägning i formell mening görs. Inget borde hindra att en sådan överenskommelse ingås muntligen – men det kan bli svårt att bevisa att en sådan överenskommelse har ingåtts Uppsägningstiden gäller då från den dag då hyresvärden delgavs uppsägningen och hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 §.)vad gäller i ditt fall Frågan är alltså hur du har sagt upp ditt hyresavtal.Har du gjort en uppsägning skriftligen när ni gjorde slut så börjar uppsägningstiden löpa från den tidpunkten ni gjorde slut, och inte när du flyttar ut. Om du har gjort uppsägningen muntligen när ni gjorde slut, så krävs det att din sambo lämnat en skriftlig godkännande av uppsägningen. Då kan han inte kräva att du ska betala hyra när du flyttat ut. Går det inte att bevisa att ni kommit överens om att hyresavtalet ska upphöra utan formell uppsägning (i enlighet med NJA 1978 s. 64) – så räcker det tyvärr inte med att ni endast kommit överens om att du ska flytta ut. I så fall börjar uppsägningstiden att löpa när du skriftligen meddelar uppsägningen. För framtiden hade jag rekommenderat att alltid skicka en skriftlig uppsägning av ett kontrakt, så att det inte blir några bevissvårigheter angående när du har sagt upp kontraktet och ifall ni ingått något avtal. Hoppas du fick svar på din fråga. Är det något annat du undrar över är du välkommen att skriva en kommentar.Mvh,

Hur många hyror måste jag betala efter uppsägning?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag har 2 månader uppsägningstid och jag sade upp kontraktet den 28 november (idag) hyran för december skall vara inne den 30 november, hur många hyror är jag tvungen att betala? Enligt mig är det enbart denna i november och den i december men min hyresvärd som jag bor med påstår att jag måste betala den sista januari också.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB).Om uppsägningstidUppsägningstid räknas i hela månader. Det innebär att december blir din första uppsägningsmånad, och januari den andra. Detta innebär också att du förlorar tillträde till lägenheten i slutet av januari. Du ska inte betala hyra för de månader du inte har tillgång till hyresrätten. Eftersom du betalar hyran i förväg betyder detta att den sista hyran du ska betala kommer att vara den i december, för januari månad. Om du skulle krävas betala in i januari också betalar du för februari, vilket din hyresvärd inte kan kräva av dig. Så länge avtalet säger att uppsägningstiden är två månader har du alltså rätt, och din hyresvärd fel.Om avtal saknasOm ingen uppsägningstid är avtalad mellan parterna är det tre månaders uppsägningstid som gäller (12 kap 4-5 §§ JB). Om du inte kan bevisa att det finns ett avtal mellan dig och hyresvärden som bestämmer att uppsägningstiden istället ska vara två månader kommer hen alltså kunna kräva dig på hyra även för februari.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken uppsägningstid gäller vid ett hyresavtal som är tills vidare?

2019-12-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, hur lång uppsägningstid har jag ifall mitt hyresavtalet löper tills vidare med en klausul om tre månaders respektive ett år och tre års uppsägningstid?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägningstiden för hyreskontrakt är i de flesta fall tre månader. Men det finns undantag från detta, vilket är om hyrestiden är kortare än tre månader. De flesta hyresavtal gäller inte för någon bestämd tid, utan gäller istället tills vidare, vilket ditt hyresavtal gäller. Uppsägningstiden för sådana hyresavtal är också tre månader. Gällande klausulerna i ditt avtal råder jag dig till att kontakta din hyresvärd och fråga om dessa, eftersom huvudregeln vid hyresavtal är att uppsägningstiden är tre månader.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan avtal om privatuthyrning av bostad sägas upp i förtid?

2019-12-03 i Hyresavtal
FRÅGA |Tolkar jag detta korrekt,3 § privatuthyrningslagen 1 st, "Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt."Betyder det att uthyrning av bostad som hamnar under denna lag alltid kan sägas upp i "förtid" såvida uppsägningstiden iaktas?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Din tolkning är helt korrekt. Hyresförhållanden som faller under privatuthyrningslagens område avviker på så sätt från den vanliga hyreslagens starka besittningsskydd. Förutsatt att den uppsägningstid som lagen stadgar (tidigast 1 månad vid hyresgästens uppsägning, tidigast 3 månader om hyresvärden säger upp avtalet) iakttas så kan ett hyresavtal sägas upp i förtid även om parterna ursprungligen avtalat om en längre hyresperiod.Med vänliga hälsningar

Får BRF bestämma vilken bil jag ställer i min p-ruta?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag har en bostadsrätt och hur en parkeringsplats där. Nu har jag fått höra av ordförande att den ända bilen jag får parkera där är den jag står som ägare på. Så med andra ord om jag har en hyrbil,lånnebil, leasingbil eller låter npgon ställa sig där som kommer och hälsar på mig ges parkerings böter. För mig är det märkligt och jag undrar om det verkligen är något man kan rent lagligt få göra? Jag hyr ju o betalar för min parkering , får inte jag ställe vilken bil jag vill där då? Mvh
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag uppmärksamma dig på att det råder avtalsfrihet i det svenska rättssystemet. Det innebär att man är fri att avtala om i princip vad man vill.Mitt första råd till dig är därför att du tar fram hyresavtalet och läser det. Om det inte finns en klausul som konstaterar att du endast får ställa bilar du står som ägare på, så kan du ignorera denna ordförande. Om de börjar försöka genomdriva ett sådant krav bör du vända dig till en advokat för att få råd om hur du kan stämma bostadsrättsföreningen på grund av avtalsbrott (de tillåter dig inte att utnyttja din p-ruta i enlighet med avtalet).I det fall det finns en klausul i avtalet som inte tillåter dig att parkera annat än en bil du äger enligt trafikregistret, så kan det enligt lag finnas en möjlighet att jämka avtalet. I 36§ Avtalslagen finns en bestämmelse som innebär att avtal som är oskäliga kan jämkas. Ett hyresavtal med en sådan klausul som ordföranden beskriver skulle kunna anses vara oskälig då den begränsar din rätt att utnyttja p-rutan väldigt kraftigt.Om p-rutan ingår i bostadsrätten och det därmed inte finns ett separat hyresavtal bör du se efter vad som gäller för p-platser i bostadsrättsföreningens stadgar. Där kan det finnas regler som bostadsrättshavare är tvungna att förhålla sig till.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Ha det bra!Vänligen,

Får hyresvärd neka att borgensman säger upp sitt åtagande, för att hyresgästen inte sköter sig?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Min bror blev borgensman för hans ex hyreslägenhet för ca 4 år sedan. Han vill nu säga upp det då vi läst att han efter 2 år har rätt att göra det med 9 månaders uppsägningstid. Vi hittade en mall här på lawline om hur man kan skriva när man vill säga upp sitt borgensåtagande, vi skrev ett brev och postade sedan det till hyresvärden. Nu har han fått svar från dem att hans uppsägning som borgensman avslås och att de inte tänker gå med på det. De skrev även i svarsbrevet att hans ex missköter sig och inte betalar sina hyror i tid och att de därför inte kan gå med på det. Jag undrar därför om hyresvärden har rätt att neka min bror att säga upp sitt borgensåtagande endast för att hans ex som bor i lägenheten missköter sig?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En borgensman får säga upp sitt borgensavtalDen som har gått i borgen för annan avseende hyra av en bostadsrätt, får säga borgensåtagandet. För att säga upp borgensåtagandet ska viss uppsägningstid iakttas. Borgensåtagandet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsgningen, dock tidigast två år från det att borgensåtagandet började gälla (12 kap. 28a § första stycket jordabalken). Efter att åtagandet har sagts upp har borgensmannen inte längre något ansvar för de förpliktelser som uppkommer för hyresgästen.Borgensmannens rätt att säga upp avtalet får inte inskränkasParagrafen ger borgensmannen en rätt att säga upp sitt åtagande. Bestämmelsen är tvingande till borgensmannens fördel och går inte att avtala bort så att det blir svårare för borgensmannen att säga upp avtalet. Alla villkor och förbehåll som inskränker borgensmannens rätt att säga upp borgensavtalet är ogiltiga (12 kap. 28a § andra stycket jordabalken). Det finns inte heller något lagstöd för att borgensmannen endast skulle få säga upp sitt borgensåtagande om hyresgästen sköter sig.SammanfattningHyresvärden kan med andra ord inte neka att du säger upp borgensåtagandet, med den anledningen att hyresgästen missköter sig.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,