Andrahandsuthyrning för att provbo med sambo

Vad gäller vid en pågående andrahandsuthyrning för att provbo med sambo om man träffar en ny partner och flyttar in till den nya för att provbo som sambos?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över hur bestämmelsen angående andrahandsuthyrning för att provbo med sambo ser ut. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Andrahandsuthyrningsfrågan regleras i 12 kap. jordabalken (JB).


Andrahandsuthyrning är som utgångspunkt inte tillåtet utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 39 § JB). En hyresgäst får dock lov att hyra ut sin bostad i andra hand även utan hyresvärdens samtycke om hyresnämnden lämnat tillstånd för det (12 kap. 40 § JB). Sådant tillstånd meddelas bland annat om hyresgästen har skäl till uthyrning på grund av särskilda familjeförhållanden (12 kap. 40 § första punkten JB). Med “särskilda familjeförhållanden” har ibland avsetts provboende med sambo, mer specifikt fall där hyresgästen vill inleda samboförhållande i en annan bostad. Däremot gäller bestämmelsen inte i en sådan situation “då någon som redan bor tillsammans med någon annan vill hyra ut sin lägenhet” (prop. 1997/98:46 s. 57).


Vid en sådan situation du frågar om, alltså när en person redan provbor med någon men plötsligt önskar provbo med en annan person, är rättsläget oklart. Mitt råd är därför att kolla med din hyresvärd vad som gäller i ett sådant fall eftersom andrahandsuthyrning i första hand ska ske med hyresvärdens samtycke.


Hoppas att du fick någorlunda vägledning avseende din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning