Jag hyr ett enfamiljshus av en bonde. Vad gäller om min tvättmaskin går sönder?

2019-04-21 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag hyr ett enfamiljshus av en bonde. Vad gäller om min tvättmaskin går sönder? Måste jag stå för en ny eller hyresvärden? Jag läste i hyreslagen o jordabalken kap 12 att hyresvärden ska se till så att det det finns anordning för hushållstvätt, gäller det även om man hyr ett enfamiljshus?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!När det gäller hyra av fast egendom finnes reglerna i 12 kap. jordabalken (JB).Vid hyra har hyresvärden ett ansvar att hålla hyresobjektet i skick. Detta regleras i 12 kap. 15 § JB. Här innefattas att tapetsera, måla om och hålla gemensamma ytor i bra skick. Dessutom ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 12 kap 9 § 1 st. JB. Med denna allmänna och ganska intetsägande formulering har lagstiftaren försökt beskriva vad som ska anses vara normal standard. Med fullt brukbar avses inte bara rent tekniska funktioner som värme-vattentillförsel och avlopp mm ska vara i ordning utan även tapeter, målning ska vara i brukbart skick. Du har alltså rätt att få huset i sånt skick som på orten är godtagbart. Detta beror lite på hur ert hyresavtal ser ut samt hur skicket var när du tillträdde huset.En hyresgäst har dessutom en vårdplikt enligt 12 kap 24 JB. Detta betyder att du ansvarar för skador som orsakats av uppsåt eller av vårdslöshet. Men hyresvärden ansvarar således för alla skador som orsakas av ren olycka.SammanfattningTrots att du har en vårdplikt, skulle jag anse att detta är en skada som hyresvärden ska åtgärda i enlighet med sin underhållsskyldighet. Du kan påtala detta till hyresvärden och kan sedermera göra sanktiorna i 12 kap 11 § JB gällande. Alltså att sätta ner hyran, åtgärda felet på hyresvärdens bekostnad bland annat. Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Vad händer med min hyresrätt när min nuvarande hyresvärd går bort och fastigheten går i arv?

2019-04-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag hyr ett hus som ligger på en fastighet där även ägarinnan till det hus jag hyr bor. Dvs, på fastigheten ligger både hennes och det hus jag hyr. Mitt kontrakt är inte tidsbestämt, och började löpa augusti 2018. Jag har inte skrivit på att jag avstår från besittningsrätt. Tanten jag hyr av är till åren kommen; vad händer med mitt kontrakt när hon dör (och hennes son m.fl ärver fastigheten)? Jag är inte skriven på adressen där jag hyr huset. Vänligen,
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det händer ingenting särskilt när din nuvarande hyresvärds arvingar övertar fastigheten genom arv (eller testamente för den delen). Din hyresrätt kommer att bestå trots ägarskiftet.Det finns vissa bestämmelser i jordabalken som reglerar förhållandet att fastigheter som hyrs ut överlåts till en tredje man. Då ska den gamla hyresvärden som regel förbehålla hyresrätten för den nya hyresvärden i samband med försäljningen. Om denne inte gör det och hyresgästen därigenom förlorar sin hyresrätt så kan den gamla hyresvärden bli skadeståndsskyldig gentemot hyresgästen.Detta är dock inte en situation som kommer att drabba dig eftersom ett arv eller ett testamentsförfarande inte är en överlåtelse, utan ett familjerättsligt fång. När det kommer till familjerättsliga fång gäller hyresrätten mot den nya ägaren automatiskt, utan behov av förbehåll från den gamla hyresvärden. Om det, mot förmodan, skulle bli aktuellt med en överlåtelse istället (exempelvis genom att din nuvarande hyresvärd ger bort fastigheten) så kan det dock vara bra att påpeka detta för henne.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Är jag skyldig att betala hyran för uppsägningstiden när ny hyresgäst flyttat in innan uppsägningstidens slut?

2019-04-18 i Hyresrätt
FRÅGA |En bekant hyr ut sin lägenhet i andrahand. Tillstånd och kontrakt finns. Hyresgästen har sagt upp kontraktet. Enligt uppsägningstid stipulerad i kontraktet skall hon betala yra maj månad ut. Hon har flyttat. Lägenheten står tom. Av en händelse har min bekant lyckats ordna en ny hyresgäst som kan/vill flytta in redan maj månad. Min bekant står inför att i maj månad få betalt från två hyresgäster. En som uppfyller sin kontrakterade uppsägningstid, den andre - för att han bor där.Två hyror med andra ord. Hyresgäst nummer 1 (hon som flyttar, ifrågasätter detta. Hon hävdar att eftersom ny gäst flyttar in inom hennes uppsägningstid, så upphäver detta hennes skyldighet att betala den sista månaden.Bortsett från det moraliska, är detta legalt? Vem har rätt - min bekant eller hyresgästen som betalar uppsägningstid?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras till viss del i 12 kap. Jordabalken (JB), som i dagligt tal ofta kallas Hyreslagen.I 12:4 JB framgår reglerna om uppsägningstid för hyresavtal. I paragrafen framgår att hyresavtalet inte upphör förrän efter uppsägningstidens utgång. Hyresgästen har således en skyldighet att erlägga betalning för hela uppsägningstiden, oavsett om den bor kvar där eller inte. Denna skyldighet kan inte hyresgästen undgå. Som hyresgäst har man en rätt att bo kvar i lägenheten tills uppsägningstidens utgång, enligt 12:7 JB. I detta fall valde den första hyresgästen att flytta på sig i förtid. Om de hade valt att bo kvar i lägenheten eller nyttja den sporadiskt, hade hyresvärden naturligtvis inte kunnat motsätta sig detta, då de betalar hyran för uppsägningstiden. Eftersom hyresgästen valde att avflytta totalt får hyresvärden hitta en ny hyresgäst som flyttar in redan i maj månad och betalar hyra för det. Rent teoretiskt – eller avtalsrättsligt – har den första hyresgästen rätt att göra anspråk på lägenheten, eftersom det första avtalet gäller tills uppsägningstidens slut. Exempelvis skulle den första hyresgästen kunna återflytta eller använda bostaden sporadiskt för övernattningar. Lagen reglerar inte uttryckligen den här typen av fall, vilket leder till att hyresvärden kan ta ut dubbla hyror. Det finns dock inget som befriar den första hyresgästen från skyldigheten att betala hyran fram till uppsägningstidens slut.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet, så återkommer jag.Vänligen,

Hur långt sträcker sig hyresvärdens underhållsplikt?

2019-04-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!! Jag har en kompis som bor i en lägenhet var på hon har fått vattenskador i badrumstaket och halltaket... hon har sagt till hyresvärden för över ett år sedan, och dom har varit här flera gånger och kollat både hantverkare och hyresvärd.. vid ett tillfälle när hantverkarna var här så slog dom ett hål i taket och tog sönder porslinet i vasken... fast hon har kontaktat dom flera gånger händer det ingenting och de kommer bara med massa ursäkter och bortförklaringar. Har hon någon rätt för att få ersättning när hon bott såhär i över ett år? Och har hon rätt att fråga om att få betala en lägre hyra fram tills det att renoveringen är klar? Tack!
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skyldigheter en hyresvärd har att att underhålla en lägenhet samt om man som hyresgäst kan få ersättning om lägenheten är i för dåligt skick. Hyresvärdens underhållspliktEn hyresvärd har en skyldighet att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den är att betrakta som fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta innebär att lägenheten ska vara i ett acceptabelt och beboeligt skick när hyresgästen flyttar in (12 kap. 9 § jordabalken). Denna underhållsplikt gäller sedan under hela hela hyresperioden (12 kap. 15 § jordabalken). Utöver att se till att lägenheten är i ett acceptabelt skick är hyresvärden även skyldig att med skäliga mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan behövas på grund av normalt slitage och föråldring.Hyresgästens vårdplikt Precis som att hyresvärden har en underhållsplikt har hyresgästen en plikt att vårda lägenheten. Denna vårdplikt regleras i 12 kap. 24 § jordabalken och innebär att hyresgästen ska iaktta viss aktsamhet och inte agera vårdslöst. Hyresgästen ansvarar för för de skador som uppstår till följd av att denne agerat vårdslöst. Detta ansvar omfattar även skador som orsakats av andra personer som befunnit sig i lägenheten på hyresgästens inbjudan, till exempel vänner eller hantverkare. När det gäller vattenskador ansvarar hyresgästen som huvudregel inte för dessa. Dock kan man bli ansvarig för vattenskador om man brustit i sin omsorg av lägenheten. Om lägenheten är i oacceptabelt skick Enligt 12 kap. 16 § jordabalken gäller att hyresvärden har vissa skyldigheter gentemot hyresgästen för skador som orsakats av hyresvärden. Skulle lägenheten på grund av hyresvärdens agerande bli så pass förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet har hyresgästen rätt till ersättning för skadan (12 kap. 10 § jordabalken). Skulle hyresvärden ha orsakat en mindre skada har hyresgästen rätt att själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad eller få hyran skäligen nedsatt under den tid lägenheten på grund av skadan är i bristfälligt skick. Hyresvärden kan också föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen. I det aktuella fallet När det gäller vattenskadorna i lägenheten har hyresvärden ansvar för dessa, förutsatt att hyresgästen inte har varit vårdslös och orakat skadan. När det gäller skadorna på taket och handfatet bör dessa betraktas som ringa skador som orsakats av hyresvärden, vilket innebär att hyresgästen har rätt till en skälig hyressänkning under den period som lägenheten är i bristfälligt skick, alltså fram tills dess att bristerna åtgärdats. Skulle hyresvärden inte avhjälpa bristerna bör man som hyresgäst vända sig till hyresnämnden och ansöka om ett åtgärdsföreläggande.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag bli vräkt för att min hund skäller?

2019-04-21 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga till er. Det är nämligen såhär att jag bor i ett hyreshus och det är väldigt lyhört här jag bor. Vi har en medelålders kvinna som bor precis snett nedanför oss som har ringt in till våran hyresvärd och klagat på flera i husets hundar och även min hund. Tydligen så skäller våran hund när vi inte är hemma. Vi har hört vår hund någon gång, men vi har inte förstått att de varit något problem. För ingen annan av våra grannar har klagat eller sagt någonting och då bor dom ändå vägg i vägg eller dörr mot dörr och den här tanten bor liksom en våning under och det är inte vägg i vägg. Hon är inte förtjust i hundar alls. Igår så skällde min hund när det plingade på dörren och även lite när vi hade öppnat dörren, vilket gjorde att den här tanten öppnar dörren och stoppar ut sitt huvud för att blänga på oss otrevligt. Jag undrar, om vi är hemma och hunden skäller någon gång då och då. Det borde väl inte vara ett problem?? Vi pratar ju inte om att hunden sitter och skäller oavbrutet i en timme liksom. När vi inte är hemma nu så använder vi ett antiskallhalsband. Men det är rätt tungt, så vi försöker undvika det när vi är hemma. Kan det här göra så att vi kan bli vräkta? Jag är orolig. Känner mig stressad över situationen och mår inte så bra just nu. Känner mig nästan som en fånge här hemma. För känns som vi inte kan få leva ett normalt liv tack vare att hon ska spionera och klaga hela tiden. Hon har ogillat oss enda sen den dagen vi flyttade in. Känner mig illa till
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur en hyresgäst får nyttja sin lägenhet framgår av hyreslagen (12 kap. jordabalken). En hyresgäst ska, bland annat, se till att övriga som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö i den omfattningen de inte skäligen bör tålas. Av förarbetena framgår att störningar måste ha en viss varaktighet eller vara av återkommande slag för att anses skadligt för hälsan.Med det sagt omfattar detta inte alla former av störningar som kan vara skadliga ur ett fysiskt eller psykiskt hänseende för en boendes hälsa. Undantaget från denna reglering är störningar som enligt den allmänna uppfattningen boenden i ett flerfamiljshus måste vara beredda att tåla. I hänsyn av att vara representativt för allmänheten kan någon särskild hänsyn inte tas till människor som är känsligare än normalt. I förarbetena nämner man till exempel att hänsyn inte kan tas till boenden som jobbar natt och är i behov av sömn dagtid. Om en nattarbetare störs av lekande barn dagtid är detta med andra ord en störning som får tålas även om det är skadligt för hälsan. Vad avser störningar som försämrar bostadsmiljön gäller på samma sätt som ovan den allmänna uppfattningen om störningar som måste tålas. Det är alltså frågan om störningar som inte skäligen bör tålas. I rättspraxis har man beaktat den påstådda störningens ljudnivå, tidsutsträckning och frekvens samt på vilka tider på dygnet störningen ägt rum. Kan du bli vräkt?Till att börja med kan sägas att hyresvärden har att kontakta dig om ett klagomål, som ansetts påkalla åtgärder, för att du ska kunna vidta nödvändiga åtgärder och rättelser (åtgärdsföreläggande). När en hyresgäst pekar ut en annan hyresgäst i fastigheten som störande måste den hyresgäst som anser sig utsatt för störningar visa att de påstådda störningarna är så allvarliga att det finns skäl för hyresvärden att komma med ett åtgärdsföreläggande. Det räcker normalt inte med hyresgästens egna uppgifter, utan det krävs vanligen ytterligare utredning som stöder uppgifterna för att det ska vara påkallat med ett föreläggande. Enbart vid särskilt allvarliga störningar kan man bli omedelbart skild från sin lägenhet. Vid beaktandet av särskilt allvarliga störningar som motiverar omedelbart skiljande från lägenheten har i förarbetena lyfts fram om rättelse inte kommer leda till att störningarna upphör och är sådana att de kan betecknas som outhärdliga för de närboende. Här ska mycket till för att några hundskall, som inte upplevs som störande av dina direkta grannar, skulle anses vara outhärdliga. Hyresvärden, för att kunna vräka dig, ska även kunna påvisa att olägenheterna som orsakats andra ska kunna hänföras till dig. Det faktum att det bor flera hundar i fastigheten måste föranleda att det blir svårt att kunna med säkerhet säga att de störande hundskallen kommer från din hund. Som du beskriver det rör det sig om sporadiska skall dagtid. Detta har från flera tidigare avgöranden bedömts vara av ringa betydelse och en störning som får tålas. Med anledningen av att din granne från våningen under visar ett mönster av att klaga på hundägare i fastigheten samtidigt som dina direkta grannar inte upplever några störningar kan här även föranleda en diskussion kring att hon skulle vara känsligare än allmänheten vilket, som framgått ovan, är något som inte tas i beaktande. De avgöranden där hundägare har varit tvungna att flytta rör sig oftast om upprepade skall nattetid där grannar kunnat påvisa att det varit skadligt för hälsan och en störning som inte skäligen bör tålas. Så länge som skallen inte sker nattetid så förhåller det sig vara låg risk att du skulle kunna förlora din nyttjanderätt till lägenheten.Jag hoppas svaret varit dig till hjälp. I övrigt är du välkommen att boka tid med några av våra jurister om du vill ha ytterligare rådgivning.Vänligen

Kan jag säga upp min hyresgäst direkt på grund av narkotikamissbruk?

2019-04-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag hyr ut min lägenhet i andra hand. Hyresgästen betalade inte hyran denna månad. Jag ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hyresgästen gav mig tillåtelse att gå in i lägenheten med min nyckel varpå jag hittade misstänkt narkotika. Polisen kom och gjorde husrannsakan. Nästa gång jag kom dit och plingade på dörren öppnade hyresgästen, märkbart påverkad av narkotika. Nu har hen betalat del av hyresskulden. Betalningsföreläggande på resterande belopp ligger kvar hos Kronofogden. Kan jag ansöka om hjälp med avhysning pga narkotikamissbruket, eller måste jag säga upp hyresgästen och låta hen bo kvar under uppsägningstiden om 3 månader?
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att begära avhysning så får hyresgästen inte ha en rätt att bo kvar i lägenheten. Det krävs alltså att du säger upp hyresgästen. Med det sagt innebär detta inte att du som hyresvärd under alla omständigheter måste låta hyresgästen bo kvar under uppsägningstiden. Regler om när man får säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan finns i 12 kapitlet i jordabalken. Uppsägning på grund av narkotikamissbrukAtt säga upp någon med omedelbar verkan enbart för att denne brukar narkotika är förmodligen inte en tillräckligt stark anledning. I lagen anges att det ska röra sig om mer kvalificerad brottslighet som ingår i en del av en näringsverksamhet (exempelvis olaglig narkotika tillverkning eller spelverksamhet) (12 kap. 42 § 9 punkten jordabalken).Dock kan det vara så att det finns en rätt till omedelbar uppsägning på grund av att bruket av narkotika gör att hyresgästen orsakar så pass allvarliga störningar att dessa inte ska behöva tålas av grannarna. Detta blir en bedömningsfråga. Uppsägning på grund av dröjsmål med hyraDet kan finnas grund för omedelbar uppsägning och förverkande av hyreskontraktet på grund av att en hyresgäst inte betalar hyran. För att få säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan på denna grund krävs det att hyresgästen dröjer med att betala hyran i mer än en vecka sedan förfallodagen passerat (12 kap. 42 § första punkten jordabalken). För att man ska få säga upp en hyresrätt på denna grund krävs dock vissa andra villkor. Ett villkor som kan vara relevant i ditt fall är att hyresgästen gör rättelse för sig innan du hunnit säga upp avtalet (12 kap. 43 § jordabalken). Din möjlighet att säga upp avtalet går i så fall förlorad. En annan sak är att hyresgästen har 3 veckor på sig att göra rätt för sig från den dag då du underrättar denne och socialnämnden om att du sagt upp hyresavtalet och anledningen till varför du sa upp avtalet (12 kap. 44 § jordabalken). Du ska då ange möjligheten att få tillbaka hyresrätten till hyresgästen för att dessa tre veckor ska börja löpa. RådMitt råd till dig är att säga upp avtalet med omedelbar verkan på grund av dröjsmål med hyran. Du har då rätt att säga upp hyresavtalet utan uppsägningstid. Dock förutsätter denna möjlighet att hyresgästen inte hunnit betala hyran innan du säger upp avtalet och att hyresgästen får möjlighet att göra rätt för sig under en tid om 3 veckor efter uppsägningen.Hoppas detta var till hjälp!

Kan man bli ersättningsskyldig för bristfällig flyttstädning?

2019-04-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Det är så att jag flyttade ur en lägenhet för 1,5 månad sedan. Nu har jag fått av fastighetsbolaget att jag inte städat utsidan av fönstrena samt någon fläck så de har då skickat en faktura för städningen. I mitt hyreskontrakt finner jag inget som säger att de kan debitera mig för detta. När jag ringer till dom så får jag som enda försvar att jag har rätt till att vara med på besiktningen, information som inte jag fick.Att tillägga är då att när jag själv flyttade in där var lägenheten absurt dåligt städat. Det var odiskade kastruller och skålar kvar, dammigt på varenda hylla. Så jag själv fick pausa i min inflytt och de skickade någon vaktmästare att komma och städa. Jag fick då själv hjälpa till att städa tillsammans med den här vaktmästaren. I fakturan som jag nu fått för "dålig städ" är det specifierat 437 kr i timmen för det här städet som de tydligen fått göra och det har enligt fakturan tagit 1,5 timme för dem att putsa 3 fönster och torka bort en fläck ca 5x5cm.Min fråga är då, har de rätt att fakturera mig för detta? Jag själv fick ju städa och pausa hela min inflyttning när jag flytta in för att det inte var städat, helt utan ersättning. Priserna som de har i fakturan känns även de helt påhittade. 656 kr för putsning av 3 fönster. Jag har ju heller inte fått informationen att medverka på besiktningen eller en möjlighet att åtgärda "problemen".Mvh
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur långt hyresgästens vårdplikt sträcker sig samt om din hyresvärd har rätt att fakturera dig för städning vid utflyttning.Eftersom det rör sig om en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (också kallad hyreslagen) tillämplig. Huvudregeln för en hyresrätt är att hyresgästen har en ganska vidsträckt vårdplikt för lägenheten (12 kap. 24 § JB). Vårdplikten innebär att hyresgästen är skyldig att vårda lägenheten och det som hör till lägenheten. Det ingår i hyresgästens vårdplikt att tvätta fönster, även på utsidan. Om det däremot är så att dina fönster är låsta så att det är omöjligt för dig att komma åt att tvätta dem så är det hyresvärdens skyldighet att se till att de tvättas. Det saknas bestämmelser avseende vad som gäller vid flyttstädning. Det finns alltså inte lagreglerat hur en flyttstädning ska ske eller vad konsekvensen blir om städningen är bristfällig. Istället brukar man reglera vad som gäller för flyttstädningen i hyresavtalet. Om det inte finns någon överenskommelse om detta i hyresavtalet är det svårare att veta vad som gäller. Det är sannolikt att man enligt sedvana (hur det brukar gå till) har en skyldighet att återlämna lägenheten i samma skick som den var i när man själv flyttade in. Den rätt som din hyresvärd har att kräva dig på ersättning för bristfällig städning kan alltså grunda sig på att flyttstädningen är bestämd i hyresavtalet eller att man i normalfall ska lämna lägenheten i samma skick som den var när man flyttade in.Det vanliga i ett sånt här läge är att den tidigare hyresgästen får en möjlighet att själv åtgärda den bristfälliga städningen eller att en faktura skickas till den tidigare hyresgästen då hyresvärden anlitat en städfirma för att städa ordentligt. I det aktuella fallet har du visserligen lämnat lägenheten i bättre skick än den var i när du flyttade in, men eftersom lägenheten vid din inflytt var i bristfälligt skick är det tveksamt om det räcker med att lämna bostaden i ett sådant skick. Det finns inte reglerat i ditt hyresavtal att du kan bli ersättningsskyldig för bristfällig flyttstädning, varför det är tveksamt om din tidigare hyresvärd har rätt att fakturera dig för städkostnaderna. Här finns det dock inget klart svar. Rimligtvis borde du ha fått en möjlighet att själv åtgärda den bristfälliga städningen innan du blev debiterad. Om du anser att den faktura som skickats till dig är oskälig och vill bestrida denna kan frågan tas vidare juridiskt, men detta skulle sannolikt bli mer kostsamt än fakturan i sig. Det kan även ifrågasättas är att det tagit så pass lång tid från flytten tills att du fått fakturan. Det kan vara en bra idé att kontakta hyresvärden och ifrågasätta om det finns några bevis/bilder på att din städning varit bristfällig. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Får en hyresvärd säga upp ett hyresavtal på grund av att hyresgästen är folkbokförd på annan adress?

2019-04-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har en HR, förstahandskontrakt, som jag varit folkbokförd på sedan 2003. Av olika anledningar behövde jag under 1,5 månad vara folkbokförd på en annan adress. Omgående fick jag då en skriftlig uppsägning från min hyresvärd med anledning att jag "har ordnat boende på annat håll och saknar behov av min hyresrätt enligt hyreslagen". Får de verkligen använda det som grund för att säga upp mig från min hyresrätt?Tack på förhand!
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din hyresvärd har rätt att säga upp ditt hyreskontrakt då du varit bokförd på en annan adress. Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Man anses vara bosatt där man regelbundet sover (7 § folkbokföringslagen). När man flyttar till en ny adress ska man ändra sin folkbokföringsadress. Detta är viktigt då du betalar skatt i den ort du är folkbokförd på. Vilken ort du är folkbokförd på påverkar även saker som barnbidrag, bostadsbidrag och sjukvård. När man bor på en annan adress under en kortare tid behöver man inte ändra sin folkbokföringsadress, man får dock göra detta om man vill. Definitionen av kortare tid är ungefär ett år.Under vissa omständigheter kan en hyresrätt förverkas, dvs. att hyresvärden säger upp kontraktet i förtid. Detta regleras i 12 kap. 42 § jordabalken. Att hyresgästen inte är folkbokförd på adressen ingår inte bland de grunder för förverkande som räknas upp i lagen, och hyresvärden bör därför inte kunna säga upp ett hyreskontrakt av den anledningen. Hyresvärden har dock rätt att säga upp avtalet om det i hyresavtalet finns ett avtal om folkbokföring, och detta är av synnerlig vikt för hyresvärden. Du nämner inget sådant avtalsvillkors varför jag utgår från att något sådant inte existerar. Din hyresvärd bör därför inte kunna säga upp ditt hyresavtal på grund av att du är folkbokförd på en annan adress. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,