Kan man säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid?

2021-11-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vi bor i en hyresrätt i andrahand. I kontraktet framgår det att hyrestiden är 1 år och det är 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Efter att vi bott där 2 månader säger vår hyresvärd upp lägenheten trots att det är 1 års hyrestid. Är detta giltigt?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst tolkar jag din fråga som att den som ni hyr lägenheten i andra hand av har sagt upp erat hyresavtal efter två månader och inte dennes avtal med den "riktiga" hyresvärden. Hoppas jag tolkat din fråga rätt!Hyresavtal kan löpa på antingen bestämd tid med en angiven slutdag eller på obestämd tid. I ert fall framgår det att ni har en hyrestid på ett år och därmed tolkar jag det som att ni har ett hyresavtal som löper på bestämd tid. Hyresavtal på bestämd tid upphör i regel att gälla vid hyrestidens slut (12 kap. 3 § jordabalken). Detta innebär att din hyresvärd inte kan säga upp avtalet hur som helst. Hyresvärden har endast rätt att säga upp avtalet i förtid i vissa specifika situationer. Det är tillexempel då ni misskött er eller begått ett annat allvarligt avtalsbrott (12 kap. 42-44 § jordabalken). Ni som hyresgäster har däremot rätt att säga upp avtalet med era tre månader avtalad uppsägningstid (12 kap. 5 § jordabalken). Sammanfattningsvis hade inte er hyresvärd rätt att säga upp erat avtal efter endast två månader. Mitt tips är därför att höra av dig till Hyresgästföreningen (om ni är medlem där, annars kan man bli det) för fler tips. Det finns också möjlighet att kontakta oss här på Lawline för vidare hjälp av våra duktiga jurister. Det kan ni göra på info@lawline.seHoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan styrelsen överklaga hyresnämndens beslut om att tillåta uthyrning av bostadsrätt?

2021-11-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej styrelsen vill inte tillåta andra hands uthyrning av min lägenhet Överklagad till hyresnämnden Min fråga om hyresnämnden ge mig rätten att hyra ut kan styrelse överklaga nämndens beslut??
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag läser din fråga tolkar jag det som att det är en bostadsrätt som du vill hyra ut i andra hand. I mitt svar kommer jag därför utgå från att styrelsen i din bostadsrättsförening inte vill tillåta en andrahandsuthyrning av din bostadsrätt.För din fråga är det bostadsrättslagen som blir den lagen som är den vi ska använda oss av. Hyresnämnden kan tillåta uthyrning av bostadsrätt i andra handOm styrelsen inte vill tillåta en uthyrning i andra hand får du som bostadsrättsinnehavare ändå hyra ut bostaden om det är så att hyresnämnden ger dig tillstånd att hyra ut den (7 kap 11 § bostadsrättslagen). Med andra ord är det inte möjligt att överklaga ett beslut från hyresnämnden om att ge tillstånd till hyra ut en bostadsrätt i andra hand.Så för att svara på din fråga så kan styrelsen inte överklaga hyresnämndens beslut om de ger dig rätt att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Uthyrning av bostadsrätt i andrahand

2021-10-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!1. Jag har en bostadsrättslägenhet som jag är ensam ägare på. I stadgarna står det att jag får upplåta lägenheten utan att behöva ansöka om andrahandsuthyrning till make, barn eller liknande förhållande. Jag tolkar det då som att min make kan bo där men kan även hans bonusbarn bo där utan ansökan om tillstånd? bonusbarnet är 24 år gammal och tanken är att de turas om att bo i lägenheten. Blir sonen då inneboende?Om Brf föreningen skulle ha synpunkter på detta och jag tvingas gå vidare till hyresnämnden, får bonussonen bo kvar där så länge vi tvistar?Hälsningar
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Andrahandsuthyrning För att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand krävs som huvudregel styrelsens samtycke (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen vägrar lämna samtycke får man ändå hyra ut bostadsrätten i andrahand om hyresnämnden godkänner det (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). I din förenings stadgar anges att ni inte behöver ansöka om samtycke vid uthyrning till ett antal personer. Jag tolkar det som att även bonusbarn då innefattas, särskilt med tanke på den efterföljande formuleringen "liknande tillstånd". För att vara på den säkra sidan bör du dock ändå rådfråga styrelsen. Skulle den motsätta sig uthyrning kan du då ta saken vidare till hyresnämnden. Om din make och hans bonusbarn bor där växelvis kommer de båda att betraktas som andrahandshyresgäster, eftersom bonusbarnet har uppnått vuxen ålder. Interimistiskt beslutOm du hyr ut bostadsrätten utan att först rådfråga styrelsen om stadgarnas formulering och den senare motsätter sig uthyrningen kan du begära ett så kallat interimistiskt beslut hos hyresnämnden. Detta innebär att hyresnämnden avgör tvisten "tillfälligt" tills det slutliga beslutet har fattats. Med andra ord kan då hyresnämnden besluta att bonussonen får bo kvar tills tvisten är slutligt avgjord. Sammanfattning och rådOm man hyr ut en bostadsrätt utan samtycke kan det leda till förverkande till nyttjanderätten (7 kap. 18 § 2 punkten bostadsrättslagen). Även om jag tolkar det som att du inte behöver be om samtycke för att hyra ut bostadsrätten till bonussonen bör du därför ändå först rådfråga styrelsen. Skulle styrelsen motsätta sig uthyrningen kan du ändå få hyra ut den om hyresnämnden godkänner det. Skulle du hyra ut bostadsrätten utan samtycke och tvist sedan uppstår beträffande formuleringen i stadgarna kan du begära ett interimistiskt beslut hos hyresnämnden som avgör huruvida bonussonen får bo kvar medan tvisten fortlöper. Om du har några frågor om mitt svar få du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?

2021-10-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejMin son och hans sambo hyr i andrahand en lägenhet där dem skrev ett kontrakt på 1 år.Nu har ägaren till lägenheten hört av sig att hon behöver få tillbaka sin lägenhet, och dem har 3 månader på sig att flytta ut. Har ägaren rätt att göra så här, även fast det finns ett kontrakt?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte i din fråga om din son och hans sambo hyr en bostadsrätt eller hyresrätt i andra hand. Med anledningen av att du skriver "ägaren" verkar det som att din son hyr en bostadsrätt, men jag kommer redogöra för båda scenarierna. I övrigt förstår jag din fråga som att du funderar på om ägaren till lägenheten kan säga upp hyreskontraktet i förtid, fast kontraktet är tidsbestämt till ett år. Din fråga handlar därför i stora drag om när och om besittningsskyddet uppkommer. Besittningsskyddet är en laglig rättighet att bo kvar i hyreslägenheten trots att hyresvärden vill att hyresgästen ska flytta.Vid uthyrning av hyresrätt i andra hand uppkommer besittningskyddet efter två år enligt jordabalkenNär en hyresgäst hyr i första hand, har denne ett starkare besittningsskydd än om man hyr i andra hand. När man hyr i första hand har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid enbart om en förverkandegrund enligt 12 kap. 42 § jordabalken föreligger. Det handlar exempelvis om när hyresgästen dröjer med att betala hyran eller vanvårdar lägenheten. Föreligger inte en förverkandegrund så gäller avtalet i ett år då det är tidsbestämd (se 12 kap. 3 § Jordabalken). Tyvärr föreligger dock inget bestittningsskydd för andrehandshyresgästen gentemot varken hyresvärden eller förstehandshyresgästen så länge inte hyresförhållandet har varat sammanhängande i mer än två år (12 kap. 45 § 1 p. Jordabalken). Detta innebär att om din son och hans sambo hyr en hyresrätt i andra hand, så får förstahandshyresgästen säga upp avtalet i förtid med tre månaders uppsägningstid. Vid uthyrning av en bostadsrätt i andra hand har varken första- eller andrehandsuthyraren besittningsskyddHyr din son och sambo en bostadsrätt i andra hand så föreligger inget besittningskydd överhuvudtaget för varken första- eller andrahandsuthyraren om inget särskilt har avtalats (se 3 § Privatuthyrningslagen). Sammanfattningsvis har din son och hans sambo tyvärr inte något besittningsskydd varken om de hyr en bostadsrätt eller hyresrätt då hyrestiden sträcker sig mindre än två år. Det innebär att "ägaren" av lägenheten har rätt att be dem flytta ut, även om det finns ett kontrakt. Hoppas det var svar på din fråga!

Hur många gånger får jag hyra ut min hyreslägenhet i andra hand?

2021-11-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hur många gånger får jag hyra ut min hyreslägenhet i 2:a hand.Åker till varma länder på vinterhalvåret för mina kroppsliga besvär .Är pensionär.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätt återfinns i 12 kap. jordabalken, som härefter kommer att benämnas som "JB". För att få hyra ut sin hyresrätt måste man ha hyresvärdens tillstånd (12 kap. 39 § 1 st JB). Ett tillstånd till andrahandsuthyrning ska vidare alltid tidsbegränsas. Tidsbegränsningen brukar oftast vara ett år och efter att ett år har gått kan hyresgästen ansöka om ett nytt tillstånd (12 kap. 40 § 3 st JB). Det finns inte reglerat i jordabalken hur många gånger man får hyra ut sin lägenhet i andra hand men däremot förekommer det att hyresvärden endast tillåter andrahandsuthyrning ett visst antal gånger. Jag skulle därför råda dig till att prata med din hyresvärd och se vad denne har för regler kring andrahandsuthyrning. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan en hyresvärd avsluta ett hyresavtal på bestämd tid i förväg?

2021-10-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr ut en bostadsrättslägenhet i andrahand. Nu vill både jag som uthyrare och andrahandshyresgästen avsluta det avtalet i förtid. Är det möjligt? Bostadsrättsföreningens styrelse tror att vi måste vänta tills uppsägningstiden gått ut.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt så gäller lagen om uthyrning av egen bostad.Med ett hyresavtal på bestämd tid så gäller det i regel att hyresförhållandet avslutas i enlighet med den bestämda tiden (3 § 1 st. lagen om uthyrning av egen bostad). En hyresvärd har däremot möjligheten att avsluta ett hyresavtal på bestämd tid i förväg. Hyresavtalet får då upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Detta gäller enbart om inte någon annan uppsägningstid har avtalats om i hyresavtalet (3 § 2 st. lagen om uthyrning av egen bostad). Vänliga hälsningar,

Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?

2021-10-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Kan man förlänga ett andrahandskontrakt? Min pojkvän har hyrt en lägenhet i andrahand i 1 år, går det att förlänga ytterligare med 1 år??? Läste nånstans om 2 år..... Tacksam för svar!!!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på frågan beror på om det är en bostadsrätt eller hyresrätt som hyrs ut i andra hand. Jag kommer i svaret att redogöra för båda alternativen. Regler om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (BRL).Hur länge får en bostadsrätt hyras ut i andra hand?För att kunna hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § första stycket BRL). Hyr länge bostadsrätten får uthyras i andra hand beror på vad bostadsrättsföreningens stadgar säger. Det finns dock ingen lagstadgad maxgräns för hur länge en bostadsrätt får hyras ut i andra hand, vilket gör att kontraktet kan förlängas om styrelsen samtycker till detta.Hur länge får en hyresrätt hyras ut i andra hand?För att kunna hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs hyresvärdens tillstånd (12 kap. 39 § första stycket JB). Om hyresvärden nekar hyrestagaren tillstånd kan denna vända sig till hyresnämnden (12 kap. 40 § första stycket JB).Ett tillstånd om andrahandsuthyrning ska tidsbegränsas och kan förenas med villkor (12 kap. 40 § tredje stycket JB). Normalt sett är tidsbegränsningen ett år, med om hyresvärden godkänner det kan tiden förlängas. Det finns ingen bestämmelse i jordabalken som reglerar hur många länge en hyreslägenhet får hyras ut i andra hand, eller hur många gånger kontraktet kan förlängas, så länge hyresvärden tillåter andrahandsuthyrning.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?

2021-10-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, det är så att jag hyr en andrahandslägenhet som är en bostadsrätt. Har hyrt den i snart två år. Kontraktet går ut nu i november. Igår meddelade jag min hyresvärd att jag vill säga upp kontraktet men hon hänvisade då till vårt avtal om att jag måste hyra den ytterligare 6 månader. På avtalet står det såhär: "Om ingen part meddelar uppsägning av avtalet tidigare än tre månader från hyrestidens upphörande förlängs hyrestiden med sex månader åt gången". Så min fråga är har dom rätt att kräva att jag ska fortsätta hyra lägenheten i sex månader från att avtalet går ut? Vad kan jag göra? Mvh
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi uthyrning av en privatbostad som inte är för fritidsändamål gäller privatuthyrningslagen. Lagen är tvingande till fördel för hyresgästen och villkor som är sämre för hyresgästen än vad som står i lagen gäller inte (2 §). Hyresgästen får säga upp avtalet att gälla tidigast vid det månadsskifte inträffar en månad från uppsägningen (3 § andra stycket). Det här innebär att du har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid och villkoret som ni skrivit i kontraktet gäller inte.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,