Uppsägning av lägenhet i andra hand

2018-04-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Min hyresvärd äger en bostadsrätt som jag hyr i andra hand. Vi har båda signerat ett kontrakt, i vilket 3 månaders uppsägningstid framgår. Men visst kan jag som hyresgäst bortse från kontraktsskrivningen i det avseendet eftersom "lagen om uthyrning av egen bostad" är tvingande till min fördel vad gäller uppsängningstid och då är det istället 1 månad från nästa månadsskifte som gäller? Jag är i stort sett säker på min sak vid det här laget men söker ändå en bekräftelse på detta.Tack på förhand!
Alex Hallström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagDå det här rör ett fall där en person hyr ut sin lägenhet i andra hand regleras situationen av Lag om uthyrning av egen bostad. Precis som du nämner är lagen tvingande till hyresgästens fördel, vilket stadgas i 2§. Vidare stadgas i 3§ att man som hyresgäst har möjlighet att frånträda vid månadsskiftet som kommer tidigast en månad efter meddelandet om uppsägning. SlutsatsDu kan bortse från den avtalade klausulen då den är till nackdel för dig som hyresgäst och istället utgå från lagen. Då man kan frånträda lägenheten vid det närmsta månadsskiftet (tidigast en månad efter besked om uppsägning) innebär detta att om du t.ex. säger upp hyresavtalet den 15 augusti upphör det att gälla den 30 september. Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Får en hyresgäst dra sig ur andrahandskontrakt innan tillträdet?

2018-04-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vad gäller när jag skrivit kontrakt för uthyrning av lgh i andra hand för fyra månader och hyresgästen drar sig ur en vecka innan tillträde. Kan jag debitera för ex en månadshyra.
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om en tidsbegränsad uthyrning på mer än tre månader så gäller tre månaders uppsägningstid (12 kap. 4 § jordabalk). Om ni i ert hyresavtal kommit överens om en för hyresgästen kortare uppsägningstid så gäller den men annars så ska den lagstadgade uppsägningstiden gälla. Detta betyder då att hyresgästen bör vara skyldig att betala hyra under uppsägningstiden. Ni kan även komma överens om att kortare uppsägningstid ska gälla, om t.ex. du som hyresvärd hittar någon annan hyresgäst som är beredd att flytta in.Med vänliga hälsningar,

Kan hyresgästen vägra tillträde för visning vid försäljning av bostadsrätt?

2018-04-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand. Hon har sagt upp avtalet och ska flytta ut.Jag vill nu sälja lgh. Får jag som ägare ha visning under dessa tre månader hon bor kvar eller kan hyresgästen vägra/ställa sig emot detta under uppsägningstiden.
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om uthyrning regleras i detta fall i 12 kap. jordabalken (JB). Huvudregeln är att hyresgästen ensam disponerar över lägenheten. Hyresvärden måste alltså få samtycke från hyresgästen för att få tillträde till lägenheten. När lägenheten är ledig för uthyrning är dock hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid (12 kap. 26 § JB). Skyldigheten för hyresgästen att ge rätt till tillträde för visning gäller dock inte när lägenheten ska säljas. Detta innebär att din hyresgäst har rätt att vägra en visning under uppsägningstiden. Du får i stället försöka komma överens med din hyresgäst om tillträdet.Med vänlig hälsning,

Hur länge får jag hyra ut min bostadsrätt pga dåligt säljläge?

2018-04-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hur länge får jag hyra ut min bostadsrätt pga av dåligt säljläge?
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som utgångspunkt är det din bostadsrättsförening som en ansökan om uthyrning ska lämnas till. Det är sedan styrelsen som lämnar tillstånd ifall du har skäl för uthyrning. Skäl för uthyrning kan se olika ut i olika föreningar men de typiska är: -Provsambo- Bereda närstående bostad- Arbete på annan ort- Studier på annan ort- Tillfällig vistelse på annan ortDet är ingen uttömmande lista. Mitt råd till dig är att kontakta styrelsen i er förening och se efter vilka regler ni har i er bostadsrättsförening. Det finns nämligen inga fasta regler som gäller för alla. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Bostadsrätt, uppsägningstid och andrahandsuthyrning - vad gäller?

2018-04-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Vad är uppsägningstiden från hyresgästens sida vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt, samt kan man göra uppsägning mitt i månaden för att sedan flytta mitt i nästa månad?Vänligen
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpligt lagrumUthyrning av bostadsrätt i andra hand medför att Lag om uthyrning av egen bostad tillämpas.Vad gäller?Hyresgästen får säga upp hyresavtalet vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen, vilket framgår av 3 § andra stycket. Hyresgästen behöver alltså säga upp avtalet innan månadsskifte som infaller en månad innan denne vill att avtalet ska upphöra. Jag är lite osäker på vad som gäller om hyresgästen säger upp lägenheten mitt i en månad men det borde ändå innebära att hen får inneha hyresrätten fram till slutet av nästkommande månad då uppsägningstiden gäller från månadsskifte till månadsskifte. SlutsatsHyresgästen har en månads uppsägningstid. Om hen säger upp lägenheten i mitten av en månad borde hen ändå får ha kvar hyresrätten av den till nästkommande månadsskifte. Hoppas mina svar var till hjälp för dig!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Hyra ut rum/del i bostad, skälig hyra?

2018-04-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Är förvaltare till min son som bor hemma, har kraftig ADHD och har även Downs Syndrom, är inte kapabel att skriva, signera etc och behöver hjälp med i stort sett allt, han fyller 20 år i sommar. Pratade med försäkringskassan och nu får han bostadstillägg tills i sommar när han fyller 20 år, han har även aktivitetsersättning och förlängt barnbidrag. Vad är skäligt att ta ut i hyra för att han bor hemma, försäkringskassan föreslog att vi skulle skriva ett hyresavtal.
Oxana I |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skälig hyra för inneboende i hyresrättOm ni bor i en hyresrätt gäller bestämmelserna i jordabalken 12 kap., så kallad hyreslagen. För uthyrning av rum eller del i bostad i en hyresrätt beräknas en skälig hyra på vad du själv betalar i hyra, rummets storlek och tillgång till övriga ytor. För att få en någorlunda uppfattning av prisnivån kan det vara lämpligt att jämföra med andra liknande rum/del i bostad av samma storlek, standard och i samma eller i närliggande område. Om det bara är ni två som bor där och delar någorlunda lika på hyresrättens yta, kan det anses vara rimligt att din son får betala hälften av hyran som du betalar och hälften av driftkostnaderna för bostaden, exempelvis el och bredband. Skälig hyra för inneboende i bostadsrättOm ni bor i en bostadsrätt eller villa gäller bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad. För att beräkna skälig hyra för att hyra ut rum eller del i bostad i en bostadsrätt får du räkna med driftkostnaderna för bostaden, exempelvis avgift till bostadsföreningen, hushållsel, vatten etc. Om du hyr ut rummet/delen i bostaden möblerat, får du lägga på ett mindre påslag på hyran. Du får därtill räkna med kapitalkostnaderna, vilket är en rimlig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om det bara är ni som bor i bostadsrätten kan det vara skäligt att även i detta fall att din sons hyra består av hälften av driftkostnaderna + kapitalkostnaderna som du har. Du kan läsa mer och få hjälp med en exakt uträkning av hyran på Boupplysningens hemsida här och Hyresnämndens hemsida här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man hyra ut en lägenhet till samma person med samma skäl efter avtalet har löpt u?

2018-04-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr just nu en lägenhet i andrahand. Den personen som står på förstahandskontraktet angav probsambo som skäl för uthyrning och fick då hyra ut lägenheten till mig under en 1års period. Båda parterna vill förlänga avtalet men kan man få till en förlängning med samma skäl alltså provsambo eller är det ett år som gäller? Vad finns det då för andra skäl till förlängning?
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor rörande andrahandsuthyrning brukar oftast bostadsrättsföreningen eller hyresvärden ha interna regler för. Att ange provsambo som ett skäl igen efter ett år kan vara okej om man inte riktigt är säker än. Det enklaste och bästa är ifall du tar kontakt med styrelsen i föreningen eller hyresvärden och frågar vilka regler som gäller, det är nämligen inte samma regler inom alla föreningar. Hoppas att det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vad är normalt slitage?

2018-04-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Efter att ha hyrt en möblerad bostadsrätt i andra hand i 6 månader är jag och värden inte överens om vad som är normalt slitage. De har min deposition och vill inte ge tillbaka hela. Saker vi är oense om: • Jag har gjort ett hål i en vägg för en krok och hävdar att praxis är att man får göra en rimlig mängd hål. De vill behålla 600 kr för att fixa detta och måla om väggen.• De hävdar att de måste glasera om ett gammalt bord pga en limfläck - kostnad 900 kr. Jag har inte fått se foton på skadan än men tycker det låter dyrt eftersom man kan köpa ett fint second hand bord för mindre summa. • Diskmaskinen gick sönder efter 4 månader. De vill undersöka om det var mitt fel. Jag hävdar att om något borde de erbjuda sänkt hyra de 1,5 månad jag inte hade diskmaskin. • Ett stycke av trä-ramen under en bäddsoffa var/gick sönder första gången jag öppnade den. Jag tycker att om en soffa går sönder när man öppnar den är det för att den är gammal/dålig kvalitet, inte att det är min vårdslöshet. Lägenheten var inte nymålad (lite flagnade färg i taket) och hade inte nya möbler.Generellt är jag intresserad av att veta vad som anses som normalt slitage när man hyr möblerat. En fläck på en soffa, en tappad tallrik, en plansch på väggen som får en törn tex… Har det någon betydelse om ett barn är skyldig till en av fläckarna?Har det någon betydelse om hyran som betalts anses dyr? (13.000 kr för 34 kvm) Vad kan man som hyresgäst göra om värden vägrar betala tillbaka depositionen?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Hyresgästen har en plikt att vårda lägenheten under hyrestiden, denna skyldighet är lagfäst i Jordabalk 21 kap 24 §. Å andra sidan svarar hyresvärden för normalt slitage som uppstår under hyrestiden. Vad som är normalt slitage och vad som är brott mot vårdnasplikten (skada) anges inte närmare i lagtexten, det har iställets avgjorts av domstol från fall till fall. Vad som kan sägas generellt är att alla försämringar inte kan räknas som vårdslöshet. Jag kommer nu att gå igenom de skador du tar upp punkt för punktHål i väggenJag håller med dig om att praxis visar att hål i väggen är att se som normalt slitage, ett exempel på detta är NJA 1987 s.668Limfläcken, bäddsoffan och diskmaskinen Enligt praxis är det hyresvärden som ska bevisa att skadan uppstått efter din inflyttning (NJA 1987 s.668). Hyresvärden ska också i princip bevisa att skadan vållats av hyresgästen, men om det är en sådan typ av skada som innebär en sannolikhet för att hyresgästen eller någon den ansvarar för varit vållande antas skadan ha vållats av hyresgästen om inte omständigheter presenteras som tyder på att skadan framkommit på ett annat sätt (NJA 1991 s.476). LimfläckenFläckar och märken på möbler kan räknas som normalt slitage, men de kan också räknas som skada om de uppkommer genom vårdslöshet. Min bästa gissning är att fläcken är en skada eftersom det i mina öron låter som den typen av skada som uppsår vid spill. DiskmaskinenVad gäller den trasiga diskmaskinen är det inte en sådan skada som normalt orsakas av någons vårdslöshet, det är alltså hyresvärden som i så fall ska bevisa att du orsakat skadan genom vårdslöshet (NJA 1991 s.476). BäddsoffanDet är hyresvärden som har bevisbördan för att soffan gick sönder när du hyrde lägenheten (NJA 1987 s.668). Även om hyresvärden kan bevisa detta kan det fortfarande vara fråga om normalt slitage. Att ett barn orsakat fläckar har ingen betydelse, enligt Jordabalk 12 kap 24 § svarar hyresgästen i sin tur för sina gäster, och även medlemmar av hushållet. Att hyran var dyr utgör inte heller en relevant omständighet vid bedömningen av vad som utgör normalt slitage. Vad man kan göra när hyresvärden håller inne depositioen är att vända dig till hyresnämnden, eller stämma hyresvärden i tingsrätt för att få tillbaka beloppet som hyresvärden håller inne med. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00