Andrahandsuthyrning av bostadsrätt som juridisk person.

Vi är en juridisk person som hyr ut en bostadsrätt till en hyresgäst. Styrelsen har godkänt detta. Nu läser jag att Hovrätten har klarlagt att juridiska personer allt har rätt till andrahandsuthyrning. Vi behöver alltså inte fråga om lov men naturligtvis meddela styrelsen vem som bor där. Men måste vi betala avgift för andrahandsuthyrning? Hälsningar 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som om att du undrar om vad som gäller kring andrahandsuthyrning av en bostadsrätt i egenskap av juridisk person. Mer specifikt ifall bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av bostadsrättslagen (BRL).


Gällande hovrättens beslut så vet jag inte vilken hovrättsdom du syftar på. Jag kan därför tyvärr inte ta ställning till den.


Har föreningen rätt att kräva en avgift för andrahandsuthyrning?

Bostadsrättsföreningar har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning om det är angett i stadgarna (7:14 § BRL). Notera att avgiftens storlek inte får överskrida 10% av prisbasbeloppet per år (7:14 § femte stycket BRL). I skrivande stund (Februari 2024) så motsvarar 10% av prisbasbeloppet 5730 kronor.


Kortfattat har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning om det står i stadgarna att en sådan avgift ska tas ut. En sådan avgift får inte för år 2024 överstiga 5730 kronor per år.


Behöver ni be om bostadsrättsförenings tillåtelse för att hyra ut i andra hand?

För att få hyra ut eran lägenhet till någon i andra hand så behövs styrelsens samtycke (7:10 § BRL). Notera att detta avser regelrätt andrahandsuthyrning, är det fråga om inneboende behövs inte styrelsens samtycke.


Styrelsens samtycke krävs även fast andrahandsuthyrningen sker i egenskap av juridisk person (7:6 & 10 § BRL). Skulle det vara så att styrelsen vägrar att lämna sitt samtycke så kan man istället ansöka om samtycke hos hyresnämnden (7:11 § BRL). Samtycke till andrahandsuthyrning får endast vägras om styrelsen har någon befogad anledning att vägra samtycke.


Avslutande ord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till! Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida!

Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo