Behöver man tillstånd av brf-styrelsen för att hyra ut via ett förmedlingsföretag?

jag har en bostadsrätt som jag vill hyra ut under sommaren. detta står på min förenings hemsida. får jag hyra ut via ett förmedlingsföretag utan att söka tillstånd ? Korttidsuthyrning Det finns ingen regel i bostadsrättslagen eller i våra normalstadgar som säger att uthyrning via förmedlingsföretag eller korttidsuthyrningar är förbjudet. Avgörande är om lägenheten nyttjas självständigt av någon annan än bostadsrättshavaren. Av hyresnämndens praxis framgår att förmedlingsföretag är att betrakta som hotellverksamhet av kommersiell natur, vilket är någonting som bostadsrättsföreningar inte behöver godkänna. Vill föreningen å andra sidan ge tillstånd går det bra. Det finns alltså inte något hinder mot att generellt medge tillstånd till andrahandsupplåtelse för till exempel korttidsuthyrning under sommaren via förmedlingsföretag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du får hyra ut din bostadsrätt antingen privat eller med hjälp av ett förmedlingsföretag utan din bostadsrättsförenings tillåtelse.


Jag antar att det rör sig om regelrätt andrahandsuthyrning. Att lägenheten upplåts i till någon annan för deras självständiga brukande. Handlar det om en inneboende så gäller andra regler. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av bostadsrättslagen (BRL).


Generellt vid andrahandsuthyrning.

För att få hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand så behövs styrelsens tillåtelse (7:10 § BRL). Detta gäller dock enbart vid regelrätt andrahandsuthyrning. Ett tillstånd från styrelsen behövs inte om det handlar om en inneboende.


Vägrar styrelsen att ge samtycke till andrahandsuthyrning kan man istället vända sig till hyresnämnden för att ansöka om samtycke (7:11 § BRL). Samtycke att hyra ut lägenheten i andrahand ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för uthyrningen. Skäl till andrahandsuthyrning kan exempelvis vara sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, provsamboende eller liknande. Styrelsen har endast rätt att neka samtycke till andrahandsuthyrning om de har en befogad anledning.


Vad som gäller i ditt fall.

Generellt sett så behöver du enligt ovan samtycke av styrelsen för att hyra ut din bostadsrätt i andrahand. Detta gäller även andrahandsuthyrning som sker via förmedlingsföretag. Det kan däremot vara så att din bostadsrättsförening har andra villkor i deras stadgar. Jag skulle därför rekommendera dig att först vända dig till just din förenings stadgar och se vad som står där om andrahandsuthyrning. Alternativt fråga någon i din förenings styrelse vad som gäller.


Informationen du har hittat på din fastighetsägarens sida klargör att styrelsen i bostadsrättsföreningen inte måste ge tillstånd till att hyra ut i andra hand via förmedlingsföretag. Men att föreningen kan bevilja tillstånd till detta ifall de vill.


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo