Hur kan jag driva in hyran när min hyresgäst inte betalar?

Hyr ut min lägenhet i andrahand och vi har skrivit kontrakt. Men har inte fått betalt, vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår det som att din fråga handlar om vad du kan göra för att driva in skulden när din hyresgäst inte betalar hyran till dig. Om jag har förstått din fråga fel får du gärna återkomma med en ny och förtydliga omständigheterna något. Frågor om betalningsförelägganden regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning.


Betalningsföreläggande

När din hyresgäst inte betalar hyran till dig enligt ert avtal uppstår en fordran på hyresgästen. Då kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande för att driva in pengarna. Du måste dock kunna styrka att du inte fått in betalningen trots att du begärt det (1 § och 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Det innebär att du i första hand bör påminna hyresgästen om att betala hyran. Först efter att hyran ändå inte blivit betald kan du få hjälp med indrivningen av Kronofogdemyndigheten.  


Ansökans innehåll

En ansökan om betalningsföreläggande kan du göra oavsett om hyresgästen inte betalar sin skuld för att den inte kan betala eller för att den inte vill betala. Ansökan ska göras skriftligen och du bör ange ditt yrkande och grunden för detta (9 § och 10 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du ska även ange hur mycket du ska ha betalt från hyresgästen och senaste dagen för betalning (11 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Därefter bör du skriva under din ansökan (19 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).


Slutsats

Sammanfattningsvis så har du möjlighet att göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten om du inte får betalt för hyran från din hyresgäst. De kan då förelägga hyresgästen att betala sin skuld till dig. Om hyresgästen fortfarande inte skulle betala sin skuld, eller på annat sätt framför invändningar mot föreläggandet, kan du väcka talan i Tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo