Kan kungen åtalas eller avsättas?

2020-12-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag läste en gammal artikel om att kungen har åtalsimmunitet och bara kan avsättas om han byter religion, dvs. från protestant som han är nu till annan som islam. Är detta sant?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har kungen åtalsimmunitet?Kungen har åtalsimmunitet gäller straffrättsligt, dock inte civilrättsligt. Det innebär att han kan inte åtalas för exempelvis fortkörning eller mord. Däremot kan man exempelvis föra talan om skadestånd vid avtalsbrott (5 kap. 8 § regeringsformen & prop. 1973:90 s.177). Den straffrättsliga immuniteten begränsas emellertid av Romstadgan som Sverige följer (10 kap. 14 § regeringsformen). Det innebär att kungen kan åtalas för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller aggressionsbrott och kan åtalas inför den internationella brottsdomstolen (ICC). Kan kungen avsättas?Kungen ska vara "av den evangeliska läran", annars måste han avgå (4 § successionsordningen). Det innebär att om kungen skulle konvertera till exempelvis islam skulle han behöva avgå. Finns det andra sätt som kan bli aktuella?Både regeringsformen och successionsordningen är grundlag (1 kap. 3 § regeringsformen). En sådan kan ändras genom att riksdagen beslutar att ändra grundlagen två gånger, med ett val mellan (8 kap. 14 § regeringsformen). Det innebär att om kungen exempelvis skulle mörda någon är det mycket möjligt att detta leder till en grundlagsförändring som tar bort kungens åtalsimmunitet. Det gör dock inte att kungen kan dömas för det mordet i och med att det inte är tillåtet att tillämpa lagstiftning "retroaktivt". Om kungen skulle vilja ändra religion eller avstå från att vara religiös över huvud taget skulle även det kunna leda till en grundlagsförändring då Sverige är ett relativt sekulariserat land och man idag kanske inte tycker det är lika viktigt att kungen är just "av den evangeliska läran". Detta är dock inte alls säkert, då kungen samtidigt är en viktig symbol för många och många vill kanske därför se att han är just av den evangeliska läran. Det skulle alltså kunna skapa stor politisk debatt, och utgången av en sådan kan jag inte förutse. Hoppas dina frågor har blivit besvarade!Med vänliga hälsningar,

Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

2020-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Påverkar böter som finns i belastningsregistret ens jobbmöjligheter och förutsättningar att åka utomlands, utanför Europa?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om belastningsregister.I ett belastningsregister förs information om en persons påföljder för brottEtt belastningsregister innehåller uppgifter om en persons påföljder för brott. Böter, exempelvis dagsböter eller penningböter, ingår i belastningsregistret. Hur länge påföljden är kvar i registret beror på vad för brott det rör sig om. Böter tas bort, s.k. gallras, fem år efter att domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot meddelats (17 § p 9 lagen om belastningsregister).Belastningsregistret kan i vissa fall påverka dina arbetsmöjligheterVissa arbetsplatser har en rätt att kräva att personen som söker jobb visar ett utdrag från sitt belastningsregister. Den arbetssökande behöver då kontakta polisen och begära ett sådant utdrag. Exempel på sådana arbetsplatser är HVB-hem och arbeten inom skola eller barn inom annan verksamhet. Söker du arbete inom exempelvis psykiatrisk vård, vård av barn och ungdomar samt larmbolag har dessa arbetsplatser rätt att hämta utdrag direkt från polisen.Övriga arbetsgivare kan begära ett utdrag från belastningsregistret från den arbetssökanden men har ingen rätt till ett sådant utdrag. Det är då den arbetssökande som bestämmer om den känner sig bekväm med att visa utdrag från belastningsregistret.Belastningsregistret kan i vissa fall påverka dina resmöjligheterFå länder kräver utdrag av belastningsregistret för inresa, bosättning eller arbete i landet. Ett sådant land är exempelvis USA där man måste söka om ett ESTA-visum vid mellanlandning och inresa. I en sådan ansökan måste man besvara om man blivit dömd för brott och sedan görs en individuell prövning. Dock är böter en ganska mild påföljd och bör inte utgöra hinder för att få ett sådant eller liknande visum godkänt. Sammanfattningsvis kommer böter i belastningsregistret begränsa dina arbetsmöjligheter eller resmöjligheter endast i särskilda fall. Det är dock bra att veta när det uppstår en skyldighet att visa upp ett utdrag från belastningsregistret.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Återfall i brott

2020-11-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en snabb fråga. Skriver gymnasiearbete i juridik just nu och försöker hitta statistik på hur hög andel av tidigare straffade faller tillbaka till samma brottslighet samt annan brottslighet i annan kategori. Hoppas verkligen ni kan hjälpa mig för jag hittar inget på google och min lärare hjälper inget. MVH uppgiven gymnasieelev
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera att du läser BRÅs rapport om återfall i brottslighet från 2017 för att få en bättre inblick. Den hittar du här.Med vänliga hälsningar,

Varför har banken fryst mitt bankkonto?

2020-11-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej min bank har fryst våra konto och valt att avsluta våra uppdrag utan att informera oss. När jag ringer så får jag inget svar.Jag har svarat på alla frågor dom har ställt och kontinuerligt uppdaterad mina uppgifter.Kan dom bara göra så?Hur får jag tillgång till mina pengar som jag har hos banken?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag ska försöka besvara dina frågor så gott jag kan utan att veta hur hela situationen ser ut. Ibland kan banken frysa konton om dem misstänker att kontot har använts på ett olagligt sätt. Jag vet inte om fallet är så för dig, men jag utgår ifrån det eftersom du inte sagt något annat. Allmänt om regleringenOm banken har anledning att ifrågasätta någons insättningar eller transaktioner så har de skyldighet att frysa kundens konto. Den här frågan regleras främst i Penningtvättslagen som infördes i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen är baserad på ett EU-direktiv som ställer väldigt höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. Banken har därför rätt att frysa bankkonton om det finns skäl att misstänka att egendom har blivit föremål för penningtvätt eller är avsedd för finansiering av terrorism (penningtvättslag 4 kap. 11 §). Förfarandet brukar gå till så att banken först ställer frågor till kontoinnehavaren, och om innehavaren inte svarar tillfredsställande eller inte svarar alls så har banken skyldighet att frysa kontot tillsvidare. DefinitionerPenningtvätt definieras som tillgångar (såväl pengar som annan egendom) som härrör från brott eller brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Vad du bör göraSom redan nämnt har banker numera skyldighet att ingripa när det kommer till misstänkt aktivitet, även om det dessvärre leder till olägenhet för dig som kund. Jag kan såklart inte uttala mig om huruvida frysningen av ditt bankkonto var korrekt, men de har som sagt ganska stort handlingsutrymme när misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism väcks. Därför rekommenderar jag att du försöker samarbete med din bank genom att tillhandahålla all relevant information som krävs. Först och främst bör du ta kontakt med klagomålsansvarig på din bank om du inte redan har gjort det. Den klagomålsansvariga har till uppgift att bedöma om banken har fattat felaktiga beslut, så om den klagomålsansvariga bedömer att så är fallet kan banken fatta ett nytt beslut i frågan. Om banken ändå vägrar att samarbeta så kan du anmäla händelsen till Finansinspektion som utövar tillsyn över Sveriges banker. Du kan även anmäla incidenten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARNs beslut är inte juridiskt bindande men följs så gott som alltid, HÄR kan du läsa mer om hur du går tillväga. Det är väldigt märkligt att banken inte besvarar dina samtal eftersom de allra flesta banker erbjuder personlig service dygnet runt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?

2020-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag hjälpt en kompis skicka pengar till utom lands som av 50000 och kommer fråga från polis efter 2 års, men dom registrerar mig som misstänkt och de säger det hans som jag någonting, men jag vill veta vad är mig rätt och vad man kan göra att borta från det problem, tack
Elin Englund |Hej, Till att börja med vill jag säga att jag förstår att det är en obehaglig situation när polisen hör av sig om en sådan här sak. Men då det inte framkommer mycket information kring din situation i din frågeställning så kan jag enbart ge dig allmänna råd kring när man är misstänkt för brott. Om det brott du är misstänkt för kan som lägst ge ett straff på fängelse i sex månader eller mer så har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap. 3a § rättegångsbalken). Det innebär i sådana fall att staten bistår dig med en försvarsadvokat. Därmed rekommenderar jag dig att fråga polisen om brottet du är misstänkt för är ett sådant brott som ger dig rätt till en offentlig försvarare. Om du har rätt till en offentlig försvarare så är det din advokat, som du kan prata med om din situation och som sedan kommer företräda dig och hjälpa dig igenom detta på det sätt som är allra bäst för dig. En försvarsadvokat har alltid sin klients (i detta fallet dig) bästa för ögonen. Därmed råder jag dig verkligen att be om en försvarsadvokat om du har rätt till en sådan. Ifall du inte har rätt till en offentligt försvarare som bekostas av staten så rekommenderar jag dig att ta hjälp av jurist eller advokat som du bekostar på egen hand om din ekonomi tillåter detta. Då det kan få dig att känna dig tryggare med hur du ska hantera situationen på bästa sätt. I övrigt kan du be polisen att förtydliga dina rättigheter som misstänkt och förklara vad dessa innebär. Till exempel har du som misstänkt rätt att inte medverka till utredningen av det brott du är misstänkt för om du inte vill. Det innebär att du till exempel kan välja att inte besvara polisens frågor. Du har även språkliga rättigheter vilket innebär att du kan ha rätt till en tolk om sådan behövs, så att du kan använda det språk du själv kan tala tillräckligt bra om du inte är svensk. Utöver detta har du även rätt att veta din ställning vid förundersökningen och du har rätt att kalla på förhörsvittne. Jag hoppas du känner att du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga eller att ringa våran gratis telefonrådgivning!Med vänlig hälsning,

Kan rättsliga principer vara motstridiga?

2020-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om rättsliga principer kan vara motstridiga och hur i så fall?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en rättslig princip?Vad exakt en rättslig princip är för något är inte helt klart, eftersom det finns skilda meningar om begreppets innebörd. En ledande förklaring är att rättsprinciper bidrar till att ge uttryck för viktiga värderingar. Exempel på rättsprinciper är exempelvis legalitetsprincipen som föreskriver att en person inte kan dömas för ett brott som inte är stadgat i lag. Kan rättsliga principer vara motstridiga?Principer kan vara motstridiga och då får ibland en princip ge vika för den andra. Om vi ser till rättssäkerhetsprincipen och principen om effektiv lagföring så är detta ett tydligt exempel på två principer som är motstridiga. Rättssäkerhetsprincipen är en övergripande princip som talar om att rättstillämpning och myndighetsutövning måste vara förutsebar (tydlig). Detta motiveras av intresset att enskilda ska vara skyddade från godtyckligt ingripande från statliga aktörer (tex polis). När man talar om principen om effektiv lagföring menar man istället på att man i största möjliga mån ska lagföra människor för brott. Vi har inom svensk lagstiftning bestämmelser som ger polisen rätt att vidta kroppsvisitation om de anser att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (Rättegångsbalken 28 kap. 11 §). Om en polis har haft "anledning att anta att ett brott har begåtts" så kan detta i praktiken innebär att människor utsätts för kroppsvisitation trots att de inte har begått något brott. En sådan situation står i direkt strid med rättssäkerhetsprincipen. Detta är ett av många exempel på när lagstiftaren har ansett att intresset av en effektiv lagföring får ges företräde framför den enskildes rättssäkerhet. Vänligen,

Falsk angivelse

2020-11-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej jag har blivit anmäld av polisen fallks angivelse hur kan dom anmäla det
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket brott har du anmälts för?Om en person anmäler en annan person till polis eller åklagare och påstår att denne begått ett brott med syfte att denne ska åtalas, trots att personen vet att uppgifterna är falska och personen är oskyldig, kan denne dömas för falsk angivelse, 15 kap. 6 § brottsbalken. För att falsk angivelse ska föreligga krävs att personen haft ett åtalssyfte, det vill säga ett uppsåtligt handlande. Personen ska veta att den andre är oskyldig och kan åtalas och dömas, eller åtminstone att vara likgiltig inför att sitt handlande kan leda till åtal av den andre. Det krävs alltså inte att den felaktigt angivna personen faktiskt åtalas, men det ska ha varit personens intention när den lämnade uppgifterna till polis/åklagare. Straffet för falsk angivelse är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader.När en polisanmälan lämnas in till/upprättas hos polisen så är det första som händer att de avgör om det finns anledning att anta att ett brott begåtts. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, inleds en förundersökning. Du, som misstänkt, är oftast en av de sista som blir förhörd gällande brottet. I samband med förhöret har du rätt att bli underrättad om brottsmisstankarna riktade mot dig, du har då möjlighet att berätta din version av den inträffade händelsen och din inställning till brottsmisstanken.När förundersökningen har kommit så långt att det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet så ska denne person enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken underrättas om misstanken när han eller hon förhörs.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstidens start vid brott.

2020-11-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Börjar preskriptionstiden för ett brott ticka igång så fort den utförs, eller så fort brottsoffret märker av det eller känner det? Jag tänker, man kan ju våldta någon i sömnen drogad och denna upptäcker inte det förrän 20-30 år senare.
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga! För att besvara din fråga får vi undersöka preskriptionsregeln för brott i kap 35 BrB. I dess 4:e paragraf föreskrivs det att preskriptionstiden börjar gälla från den dag då brottet begicks.