Osann försäkran

2019-03-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Om någon har skrivit på en försäkran "på heder och samvete" om att den lämnat fullständiga och korrekta uppgifter men medvetet undanhållit vissa uppgifter för att försöka få pengarna själv istället för till den person som är förmånstagare, vad har man i så fall begått för brott? Vad kan straffet bli för en sådan företeelse?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som skriftligen på heder och samvete lämnar osanna uppgifter eller undanhåller sanningen, och åtgärden innebär fara i bevishänseende, kan dömas för osann försäkran enligt 15 kap. 10 § 1 stycket brottsbalken (BrB). Att åtgärden innebär fara i bevishänseende betyder med andra ord att det finns risk för att bevis kan bedömas på ett felaktigt sätt. Straffpåföljden för osann försäkran är böter eller fängelse i höst sex månader (15 kap. 10 § 1 st. BrB). Är brottet grovt, kan fängelse i högst två år utdömas (15 kap. 10 § 2 st. BrB).Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arbetsvisum till Nya Zeeland som brottsdömd

2019-03-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Vår son har dömts till frivård på ett år. Han är 21 år gammal. Narkotika, stöld och vapen är inblandat.I november -19 kommer han ha fullföljt strafftiden och vi i familjen funderar då på att resa och söka arbete i Nya Zealand tillsammans och stanna i ett år. Min fråga är om hans dom kommer bli ett hinder för att beviljas arbetsvisum där?
Emmy Rosendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man ansöker om visum till Nya Zeeland görs en karaktärsbedömning av den sökande. Det finns en del saker som gör att man nekas ett visum, bland annat om man blivit dömd till fängelse i 12 månader eller längre. Nya Zeeland beviljar inte heller visum till någon som de tror kan vara en säkerhetsrisk eller skulle kunna begå ett brott i landet. Detta är en bedömningsfråga och jag kan inte svara på exakt hur ambassaden resonerar i ett sådant fall. Du kan läsa mer om karaktärsbedömningen här. Jag skulle råda er att ta kontakt med immigration service i Nya Zeeland för att att få mer information om hurvida din sons dom kommer utgöra ett problem vid visumansökan. Du hittar kontaktuppgifter här.Jag hoppas att detta gav lite svar på din fråga och att du fått information om hur du kan gå vidare. Om du skulle ha fler frågor får du gärna höra av dig igen!Vänligen,

Hur vet jag om jag blivit dömd och hur kan jag kontrollera det?

2019-03-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur vet jag om jag är dömd?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagLag (1998:620) om belastningsregister.Du måste ha fått någon slags information om att du skulle vara dömdDu blir kontaktad både innan en rättegång äger rum och efter att en rättegång ägt rum. Har du inte blivit kontaktad eller befunnit dig i en rättegång kan du vara säker på att du aldrig blivit dömd.Du kan också begära ut uppgifter från belastningsregistretSkulle du ändå vara osäker på om du blivit dömd i rättegång går det bra att vända sig till polisen och begära ut ett utdrag ur belastningsregistret (9 § lag om belastningsregister).Notera dock att brott också gallras efter ett antal år, varför det är möjligt att du inte kommer kunna se alla brott du dömts för, om det var längesedan du dömdes (16 och 17 §§ lag om belastningsregister).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

vad är skillnaden mellan försök till mord och mord försök?

2019-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |vad är skillnaden mellan försök till mord och mord försök?
Moneeb Mohsen |Hej!Ingen skillnad alls juridiskt sett. Det är bara att vissa väljer att uttrycka det på olika sätt. I lagen används försök till mord (se t.ex. 3 kap 11 § brottsbalken )Med vänlig hälsning,

Kan jag söka arbetsvisum efter åtalsunderlåtelse?

2019-03-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan,För ett par år sedan blev stoppad efter glömt skanna en vara på Willys av värde på ca 15 kronor och på sa vis anklagad för snatteri. När jag blev förhörd av Polisen så erkände jag att jag inte hade betalat för varan men att det hela var ett misstag. De tog min information och fick efteråt betala för vara, och de lät mig gå efter en uppmaning att jag inte skulle göra något dumt igen. Ett tag senare fick jag hem ett brev om åtalsunderlåtelse och sedan dess har jag inte direkt tänkt något mer på det. Nu har jag ett jobb i en industri som betyder att jag kan behöva flytta mycket och då kommer tankarna tillbaks på min åtalsunderlåtelse eftersom jag kommer behöva söka arbetsvisum utanför EU, och då vill dom veta om man har blivit dömd för något brott. Eftersom jag aldrig behövde gå i rättegång/domstol eller betala dagsböter så undrar jag vad åtalsunderlåtelse innebär och dess påverkan på internationell immigration. Vet att jag står med i belastningsregistret men är lite osäker på innebörden av detta?Tacksam för svar!
Ebba Alkehag |Hej! Tack att du valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag inte uppfattat din fråga fel så vill du ha svar på vad åtalsunderlåtelse innebär och vad denna underlåtelse kan få för påverkan på om du vill ansöka om arbetsvisum utanför EU. Jag ska försöka hålla mitt svar så kort som möjligt för dig.Åtalsunderlåtelse innebär att, efter att ett brott har utretts, så väljer man att inte väcka åtal eller gå till rättegång med brottet. För att en sådan underlåtelse ska få lov att göras krävs det att det är helt säkert att ett brott har begåtts. I ditt fall var ditt erkännande av att du inte hade betalat varan det som krävdes för att det stod klart att ett brott hade begåtts. Varför använder man sig av åtalsunderlåtelse?I Rättegångsbalken 20 kap 7 § hittar man reglerna om när en åklagare få besluta om åtalsunderlåtelse. Där står det bland annat att det får göras när brottet som begåtts kan antas inte skulle ha fått någon annan påföljd än böter. I ditt fall handlade det om sådan ringa art av snatteri att det knappast kan anses att det ens skulle hamna på denna påföljd och det är mest troligt därför åklagaren valde att gå via en underlåtelse istället för att väcka åtal och låta dig genomgå en rättegång, som hade kostnad mer än den böter du möjligtvis skulle fått som påföljd. Vad får underlåtelsen för effekt?En åtalsunderlåtelse får dock samma påverkan som en dom skulle fått. Brottet du har erkänt skrivs in i ditt belastningsregister, precis som du skrivit i din fråga. Detta kan du också hitta i Lagen om belastningsregister 3 § 4p. I relation till din fråga om arbetsvisum utanför EU så skulle jag säga att om du kommer att behöva söka arbetsvisum inom en snar framtid och de kommer fråga dig om du har blivit dömd för något brott tidigare, så är svaret ja. Eftersom en åtalsunderlåtelse är detsamma som "en dom", bara det att vägen dit ser lite annorlunda ut, så ska det räknas som detsamma som att du fått en dom för att brott. Sen är det olika regler beroende på vart du ska åka. Vissa länder har 3 år gräns för när man blivit dömd för ett brott och andra har 5 år. Likväl har olika länder olika regler gällande vissa brott också. Du har gjort dig skyldig till ett snatteribrott av en väldigt ringa art vilket vissa länder inte ens skulle anse vara en brottslig gärning. Jag råder dig att kontakta ambassaden för de länder som du planerat att åka och arbeta i och fråga dem vad som gäller i just det landet. Hoppas du fick svar på din fråga. Undrar du något mer så är det bara att skriva en fråga till eller kontakta någon av våra duktiga jurister här på Lawline! Allt gott och lycka till.Mvh

Kan man hamna på Lexbase om man är oskyldig?

2019-03-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min fråga är, om man blir friad av en dom dvs inte skyldig, hamnar man ändå på lexbase?Om man får skyddstillsyn/eller annat straff som INTE LEDER till fängelse, hur länge är man på lexbase?
Emmy Rosendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Lexbase är en privat tjänst som tillhandahåller domar från olika domstolar. Enligt sig själva visar de om en person varit "föremål för juridisk prövning", vilket innebär att inte enbart personer som faktiskt dömts i domstol kan komma att hamna på Lexbase. Alla som blir åtalade för ett brott, oavsett om de frias eller döms, kan hamna på Lexbase. Det finns även många domar på Lexbase som inte handlar om något brott överhuvudtaget utan kan röra sig om till exempel en tvist mellan två privatpersoner. Att en person finns på Lexbase behöver alltså inte alls betyda att hen har gjort något brottsligt.Enligt sig själva har Lexbase kvar brottmålsdomar olika lång tid beroende på vilket brott personen har begått. Eftersom det inte framgår av din fråga vilket sorts brott det rör sig om kan jag därför tyvärr inte ge dig någon mer hjälp där. Vilket straff en person fått, det vill säga om det är fängelse eller något annat, påverkar inte tidslängden. Lexbase skriver dock att domarna finns kvar i minst fem år (här.) Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar! Vänligen,

Skyldighet att anmäla pågående brott?

2019-03-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag sitter i en ideellt organiserad telefonjour. De som ringer till oss är anonyma liksom vi som svarar. Gentemot dem som ringer tillämpar vi en moralisk tystnadsplikt. Vi kan diskutera samtal sinsemellan inom vår grupp men inte yppa något utanför. Men vad händer om någon som ringer berättar att den är i färd med att begå ett brott ex sexuellt övergrepp, mordbrand eller om den säger att nu tar jag livet av mig. Har vi som svarar då någon skyldighet enligt lagen att ingripa, bryta tystnadsplikt (ie ringa polisen) och försöka avslöja identiteten hos den som ringer oss? Jag hittar inte något tillämpningsbart i brottsbalken.vänligen Helene
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en regel som gör människor skyldiga att anmäla brott som är "å färde", enligt 23:6 Brottsbalken. "Å färde" betyder att man har en skyldighet att anmäla brott man ser håller på att ske. Det gäller dock inte alla brott, utan det skall framgå i lagen som rör det enskilda brottet att man kan dömas för underlåtenhet att anmäla just det brottet. Det gäller framförallt grövre brott som mord och misshandel. Man har ingen skyldighet att anmäla brott om det kan innebära en risk för sig själv eller sina närmaste.Det beror alltså på vilket brott det är du får höra om, men du kan genom att inte anmäla brottet dömas för underlåtenhet att avslöja brott, 23:6 Brottsbalken. Påföljden beror därför också såklart på vilket brott det är du bevittnat. Du har emellertid ingen skyldighet att själv bedriva brottsutredning genom att själv försöka avslöja identiteten enligt lag, men däremot skulle jag ändå rekommendera att ringa polisen om du misstänker att ett brott är "å färde" dvs pågående. I sådant fall bör det väga över att anmäla ett brott i förhållande till den moraliska tystnadsplikt ni har.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilken kriminalvårdsanstalt är bäst?

2019-03-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vilken är den bästa klass 2 anstalten eller finns det någon lista på sveriges bästa anstalter finns det någon riktigt bra ungdomsanstalt ni kan rekommendera hört att det finns en grym ungdomsanstalt i luleå?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är tyvärr svårt att besvara vilken anstalt som är "bäst" då vad som är bäst är subjektivt. Det innebär att den anstalt som är "bäst" för en person kanske inte är bäst för dig. Svenska kriminalvårdsanstalter är uppdelade i tre klasser, där klass 1 är högsta säkerhet och klass 3 är lägsta (det som i regel kallas för "öppen anstalt"). Rent officiellt finns det ingen gradering av anstalter i klass 2. Dock brukar det inofficiellt pratas om klass 2 anstalt med högre respektive lägre säkerhet. Eftersom det inte är några officiella uppgifter går det tyvärr inte att ge besked om vilken som skulle kunna räknas som vilken.Kriminalvårdsanstalten i Luleå intar dock en viss särställning i förhållande till övriga anstalter. Nämnda anstalt är en ungdomsanstalt med endast nio platser, och åtta anställa kriminalvårdare. Anstalten är endast till för ungdomar mellan 18 - 21 år. För intagna på anstalten finns vissa fördelar jämfört med intagna på andra anstalter (bland annat högre sysselsättningsersättning och möjlighet till fler permissioner).Sammanfattningsvis kan det inte ges något exakt besked om vilken anstalt som är "bäst". Ungdomsanstalten i Luleå intar dock en särställning och kan rent objektivt ses som något bättre, om du uppfyller kraven för att bli intagen. Det finns ingen uteslutande rättighet att välja vilken anstalt man som dömd ska avtjäna sitt straff på, dock finns det en möjlighet att inge önskemål om placering.Min rekommendation är att du läser om de olika anstalterna på Kriminalvårdens hemsida. Under varje anstalt finns det en presentation om vilken verksamhet som bedrivs på anstalten. Som exempel ges det på vissa anstalter utbildningar och vårdprogram, medan det inte ges på andra.Lycka till!Vänligen,