Kommer ett belastningsregister påverka mina möjligheter att få jobb?

2019-05-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det vanligt att arbetsgivare frågar om utdrag av belastningsregistret? Kan man få jobb ändå även fast personen ångrar det grovt och det gått flera år
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget exakt svar på din fråga, men jag ska bland annat berätta om de generella regler som en arbetsgivare måste ta hänsyn till om de vill begära ett utdrag! Jag kommer behandla regler i Lagen om belastningsregister (BRL).Hur vanligt är det att arbetsgivare vill få information om tidigare brottslighet?Det är svårt att besvara hur vanligt det är. Om det är ett arbete där du kommer i kontakt med barn, så skulle jag säga att det är mycket vanligt. Är det jobb inom byggbranschen är det kanske mindre vanligt. Jag har inte hittat någon statistik för detta, så jag kan ju inte säga någonting med säkerhet tyvärr.En arbetsgivare kan inte begära utdrag ur belastningsregistret!Om en arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret, så måste de be dig begära utdraget (BRL 9 §). Huvudregeln är alltså att det är du som kan begära utdrag ur ditt belastningsregister.Men om det handlar om en anställning inom vården så kan en annan person i vissa fall begära utdrag ur ditt belastningsregister (BRL10 §). Du kan få jobb ändå!Alla arbetsgivare kommer inte begära att du ger ett utdrag.Om de gör det, så finns det ingenting som hindrar dig från att framföra dina åsikter om varför du ändå passar för rollen.Ett råd från mig är att ta kontakt med de handläggare som du eventuellt hade på Kriminalvården som kan ge dig goda referenser. Glöm inte heller att motivera varför det inte är ditt förflutna som spelar roll, utan det faktum att du fått rätsida på ditt liv och gjort förändringar. Jag hoppas detta har gett lite bra tips även om det kanske inte är ett direkt svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Dömd för ringa narkotikabrott – kan min flickvän fortfarande arbeta som väktare?

2019-05-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag dömdes för ringa narkotikabrott för några år sedan, fick en dagsböter och pricken är nu borta. Är det okey för tjejen jag träffar att ändå vara väktare då eller kan det bli ett problem?
Emilia Skantsi Flood |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att du blivit dömd för ringa narkotikabrott bör, särskilt som du skriver att det var flera år sedan och att din prick i belastningsregistret är borta, inte kunna påverka din flickväns möjligheter att få/fortsätta arbeta som väktare. När du skriver "tjejen jag träffar" tolkar jag det som att ni inte är sambos. Men även om ni är/planerar att bli sambos ska det inte, förutsatt att du inte fortsätter begå nya brott, vara några problem. Vänlig hälsning

spelar det någon roll vad man säger till polisen innan förhör?

2019-05-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |spelar det någon roll vad man säger till polisen innan förhör
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Den som är misstänkt för brott har rätt att försvara sig själv, vilket medför att den misstänkte kan ljuga hur mycket denne vill för polis och åklagare utan konsekvenser.I detta stadie är det alltså helt okej att säga vad man vill till polisen. Till och med att vara tyst eller ändra sig. Detta följer av en allmän rättsgrundsats att motverka "self-incrimination. Alltså att man inte ska "sätter dig sig själv."Det ska dock nämnas att du inte får ljuga i domstol under ed. Då gör man sig skyldig till det allvarliga brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Kan verkställighet av fängelsestraff ske med fotboja?

2019-05-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min dotter har suttit häktad i 5 månader och 1 vecka. Hemma nu men fick sin dom igår som blev 1 1/2 års fängelse. Kan hon få fotboja direkt. Räknas de 5 månaderna med. Hon har boende och jobb
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att det ska kunna bli fråga om fotboja får det inte röra sig om ett fängelsestraff som är högre än sex månader (lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll 1 §).För övrigt så ska i regel hon få häktestiden avräknad på sitt fängelsetraff (brottsbalken 33 kap. 5 §). Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Kan man få bort uppgifter från belastningsregistret?

2019-05-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Finns det några sätt att gallra bort dom i belastningsregistret i förtid?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att det inte finns någon möjlighet att gallra uppgifter i förtid (se Lagen om belastningsregister 16 -17 §§). Om du vill läsa mer om hur länge vissa uppgifter finns kvar så kan jag rekommendera dig att läsa om det här.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn begången år 1995?

2019-05-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur lång tid är preskriptionstiden för våldtäkt på barn? Tänkte på domen som kom idag
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du syftar på domen angående våldtäkten mot en 8-årig flicka i Göteborg år 1995. I svaret kommer jag att hänvisa till brottsbalken, du hittar den här. Vid tiden för brottet år 1995 var preskriptionstiden för brottet 15 år från den dag brottet begicks. Detta eftersom brottet kunde leda till fängelse i över åtta år. Med andra ord skulle brottet ha preskriberas år 2010. (Vid tiden för brottet gällande bestämmelser: 6 kap 3 § 1 st och 35 kap 1 § BrB)År 2005 ändrades dock bestämmelserna kring preskription för brott begångna mot barn. Om offret var under 15 år vid tiden för brottet skulle preskriptionstiden, dvs 15 år, istället räknas från den dag barnet fyller 15 år. Detta skulle gälla även för brott begångna innan ändringen, så länge de inte hunnit preskriberas. Detta resulterade i att preskriptionstiden för gärningen år 1995 förlängdes till 2017. (Dåvarande bestämmelser: 35 kap 1 och 4 §§ BrB)Ännu en ändring skedde år 2010 och det är denna som gäller idag. Preskriptionstiden ska nu inte börja löpa förrän barnet har fyllt 18 år. Liksom förra ändringen omfattade den även äldre brott som ännu inte preskriberats. Preskriptionstiden för våldtäkten mot flickan i Göteborg förlängdes därför ytterligare till år 2020. Därför var det möjligt att döma den tilltalade för brottet i år. (Nuvarande bestämmelser: se 6 kap 4 §, 35 kap 1 och 4 §§ BrB)Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När och hur kan man få reda på att man är misstänkt för brott och kan Migrationsverket påskynda den processen?

2019-05-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej För ett år sen ett försäkringsbolag anmälde min vän för misstänkt bedrägeriförsök som han har inte egentligen begått. Han har bara blivit meddelad av själva försäkringsbolaget om att han har blivit anmäld, men han har inte hört något från polisen. Han har försökt ringa och gå till närmaste polisstationen för att få ett svar angående hur det går med hans anmälan men ingen kan hjälpa han då det inte står något på hans belastningsregister. Problemet är att han väntar på sin medborgarskap från migrationsverket , men migrationsverket kan inte fortsätta med hans medborgarskap ärende då de väntar på svar om honom från ett hemligt myndighet som de inte kan säga vilket. Min vän misstänker att det är polismyndigheten som har med det att göra pga anmälan. Frågan är: finns det något sätt att få svar från någon om anmälan ska till domstolen eller om det har lagts ner, eller om migrationsverket på något sätt kan tvinga det "hemliga myndigheten"- dvs polisen, att ge ett svar till migrationsverket, så de kan avgöra hans ärende . Med vänlig hälsning,
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Man ska delges misstanke vid förhör när man är skäligen misstänkt När någon anmäls för ett brott ska polisen inleda en så kallad förundersökning (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Förundersökningen ska som utgångspunkt gå så snabbt som möjligt, vilket i sin tur beror på hur lätt det är att utreda brottet eller hur mycket tid som polisen har att faktiskt lägga på just den förundersökningen (23 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken). När förundersökningen gått så långt att det finns en person som kan sägas vara "skäligen misstänkt" ska personen underrättas om detta när förhör hålls med denne (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Detta innebär dock inte att man måste hålla förhör så fort någon är skäligen misstänkt. Bestämmelsen betyder bara att när ett förhör hålls ska personen informeras om att denne är misstänkt, förutsatt att utredningen har kommit så långt att personen är skäligen misstänkt.Vad är "skälig misstanke"? Vad som utgör skälig misstanke är inte helt lätt att beskriva, eftersom det varierar beroende på utredning till utredning. Man kan dock dra slutsatsen att det krävs en starkare misstankegrad än vad som gäller för uttrycken "anledning att anta" eller "kan misstänkas", som också nämns i rättegångsbalkens regler om förundersökning. Men generellt gäller det att krävs konkreta och objektiva omständigheter som med viss styrka pekar på att den misstänkte har begått brottet. Med "viss styrka" avses oftast att det iallafall måste se ut att vara mer än ungefär 50 % chans att den misstänkte begått brottet.Finns det något sätt att få svar på om anmälan ska till domstol? Beslut om att åtal inte ska väckas ska ges till den misstänkte (14 § FUK). Detsamma gäller dock inte om det beslutas att åtal ska väckas, utan då är det bara den som drabbats av brottet som måste få reda på det (13 d § FUK). Det finns dock andra sätt att "förstå" att ett åtal eventuellt är på gång. När en förundersökning är slutförd ska man som misstänkt få ta del av materialet som polisen kommit fram till. Åtal kan inte väckas förrän detta är gjort (23 kap. 18 a § rättegångsbalken). På så sätt kan man förstå att utredningen kommit så långt att man iallafall på allvar funderar på att väcka åtal.Migrationsverket kan inte tvinga polisen till någotMigrationsverket kan dessvärre inte påverka polisens utredning på något sätt. Visserligen ska en utredning genomföras så att den misstänkte inte drabbas av onödiga negativa konsekvenser (23 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken). Men att han väntar på ett beslut om medborgarskap räknas antagligen inte som en sådan omständighet. Vänligen

Kan en utredning läggas ner trots vittne?

2019-05-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej och tack för en otroligt informativ sida! Frågan lyder: kan en anmälan om sexuellt ofredande läggas ner trots att det finns ett vittne samt mejlbevis? Inget luddigt tafs på krogen av någon okänd...
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det görs en polisanmälan om ett brott inleds en förundersökning. I förundersökningen bör eventuella vittnen höras, men även annan utredning kan ske. Det är sedan upp till åklagaren om den anser att det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Åklagaren har en skyldighet att väcka åtal om den på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott. Om det inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts (eller att det inte finns tillräckliga bevis för att den misstänkte begått brottet) kan inte åtal väckas och förundersökningen läggs ner. Utredningen kan däremot tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter och bevis om brottet.Tyvärr går det inte att ge ett klarare svar än så; varje fall är unikt. I teorin kan en förundersökning läggas ner trots vittnen och mejlbevis, om åklagaren anser att bevisningen inte är tillräcklig för att väcka åtal.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,