Ersättningsskyldig om man råkar ha sönder annans egendom?

2022-01-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! En väninna till mig var på fest och satte sig hastigt i en annan persons säng. Sängen i fråga gick itu vid stommen. Ägaren av sängen såg inte händelsen men vill nu att hon betalar fullpris för sängen. Är hon skyldig att betala?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SKL). En skada på sängen är en s.k. sakskada. En person som har orsakat en sakskada är ersättningsskyldig om personen har agerat uppsåtligen eller vårdslöst (2 kap. 1 § SKL). Personen ska alltså ha vållat skadan avsiktligen eller genom att ha varit oaktsam. Om sängen gick sönder för att personen varit oförsiktig kan skadeståndsskyldighet inträda, men om det däremot är fråga om en ren olyckshändelse behöver personen inte betala. Skulle det vara så att personen har varit slarvig och därmed anses vara ansvarig för att ersätta skadan, ska skadeståndets storlek motsvara värdet på den förstörda egendomen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Dödsfall pga olyckshändelse i trafiken

2022-01-19 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo satt och diskuterade huruvida det juridiskt skulle se ut om man körde på en fotgängare med bilen. Jag tänker mig att det är en mörk kväll på en landsväg med 80 km/h och föraren håller hastighetsbegränsningarna. Föraren är fullt uppmärksam på trafiken. Men helt plötsligt springer en människa ut på vägen meter från bilen. Personen låg gömd i en buske helt omöjligt för föraren att upptäcka. Föraren hinner knappt reagera och personen avlider. Kan föraren bli dömd för något i detta fall och skulle det göra skillnad om föraren hade körkort med prövotid. Jag har googlat en del och hittar inget riktigt svar på denna fråga.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet som blir aktuellt i situationen som du beskriver är vållande till annans död (3 kap. 7 § brottsbalken). För att någon ska dömas till detta brott ska personen i fråga ha varit oaktsam. Det skulle kunna handla om att köra i för hög hastighet, inte ha uppsikt över vägen eller något annat oförsiktigt agerande. Denna bedömning är oberoende av om föraren har sitt körkort på prövotid eller inte. Om föraren har gjort allting rätt så kan han eller hon inte dömas för brott. Skulle det vara så att en fotgängare helt plötsligt springer ut på vägen och blir påkörd av bilen är föraren alltså inte ansvarig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Laglott och återbäring av gåva

2022-01-18 i Laglott
FRÅGA |Min far skrev över 75% av sitt hus och lagfart på sin hustru (huset är värt ca 6 miljoner) och det är hustrun som har haft hand om ekonomin. Hans fru har antagligen rensat min fars konto då han varit sjuk i ryggärgs-cancer i ca 13 år och åkt in o ut på sjukhus sista året. Far skrev ett testamente för ca 20 år sedan ( har inte fått läst testamentet själv utan hans fru har läst det över telefon, vet ej vem som bevittnat testamentet). Vad har jag för rättigheter? Hörde av någon att man inte kan skriva över så mycket, utan att jag kan hänvisa till någon arvsbalk och åberopa att jag skall få ut restrerande arv när hon dör eller säljer huset? 2. Jag ägde en husvagn som blev förskingrad av ett företag som skulle sälja den för mig, han som förskingrade fick fängelse men har inga pengar. Jag hade husvagnen försäkrad den dagen brottet begicks. Kan jag kräva av mitt försäkringsbolag pengar för stöld?
Vidar Wicklund |Hej och tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!Du har alltså två frågor. Jag kommer behandla dem separat.1. Fråga om arvDen första aktualiseras av att din far har gett sin hustru 75% av en fastighet och tillåtit henne att sköta hans ekonomi varpå hon tömt hans konto, jag antar att hon tömt det till sitt konto. Hon hävdar dessutom att det finns ett testamente efter honom.TestamentetNär det gäller testamenten måste de, precis som du påpekar, bevittnas av två personer enligt ärvdabalken (1958:637), ÄB, 10 kap 1 §. Om två personer inte undertecknat som vittnen är inte testamentet giltigt. Eftersom det inte framgår om det är bevittnat eller inte kommer jag utgå från att det är giltigt i resten av svaret.LaglottEtt testamente är det sätt en person kan välja vad som händer med dennes egendom efter att den går bort. Huvudregeln är att testamentet gäller, man ska få fördela det man lämnar efter sig på det sätt man önskar. För att skydda bröstarvingar (barn) finns dock en laglott stadgad i ÄB 7 kap. Sammanfattat kan man säga att du har rätt till halva din arvslott oavsett testamentet. Arvslotten beror på om du har syskon, men är du det enda barnet är arvslotten hela din fars förmögenhet, och laglotten alltså halva förmögenheten. Bestämmelsen om laglott har alltså företräde framför testamentet och innebär att du har rätt att ärva minst hälften av det din far lämnar efter sig.GåvanÅterigen är huvudregeln att man får fördela det man äger som man önskar, en gåva är alltså giltig oavsett vad som händer efter gåvogivandet. Det finns dock vissa fall där gåvor går tillbaka, ett av dessa kan vara vid dödsfall.Enligt ÄB 7 kap 4 § kan gåvor återbäras (gå tillbaka, i praktiken vara ogiltiga) om de är att likställa med testamente. Oftast avses situationen där en person nära innan den går bort ger bort egendom men på ett sätt som i praktiken inte åstadkommer någon förändring innan bortgången. Då jag inte vet något om omständigheterna för gåvan kan jag inte uttala mig om huruvida gåvan uppfyller de villkor som ställs för att den ska återbäras.Resultatet av en eventuell återvinning skulle bli att bouppteckningen omfattade hela fastigheten, vilket i praktiken skulle ge dig halva fastigheten (eller motsvarande värde i pengar) som laglott.Vad du kan göraInnan bodelningen finns det inte så mycket du kan göra rent juridiskt. Jag förutsätter att det inte är aktuellt att be din far justera testamentet, vilket annars är ett alternativ. Vid bodelningen kan Lawline hjälpa dig om du vill väcka talan.Den som vill aktualisera ett testamente (hustrun) måste åberopa det, varpå du kan väcka en klandertalan i domstol inom sex månader (ÄB 14 kap 4 och 5 §§).För att gåvan ska återbäras måste du väcka talan om det inom ett år efter bouppteckningen (ÄB 7 kap 4 §).2. FörsäkringenFörsäkringar täcker vanligen inte förskingring utan så kallade frånhändandebrott, vilket betyder att man ska ha blivit av med egendomen genom att någon tagit den. Utan att se försäkringsvillkoren kan jag dock inte uttala mig definitivt om detta. Vi kan diskutera det vidare per telefon eftersom du valt telefonuppföljning.Uppföljning Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer på fredag (21/1) kl 10.15. Jag ringer från dolt nummer. Om du har någon följdfråga eller om tiden inte passar nås jag på vidar.wicklund@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arvsrätt för särkullsbarn

2022-01-18 i Särkullbarn
FRÅGA |HejVi har gift oss precis och har inga gemensamma barn, jag har 2 tidigare och min man 1 tidigare.Inget äktenskapsförord. Vad händer om vi båda dör? Ärver barnen 1/3 var eller mina 50/2 och hans 50%
Benjamin von Gohren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) är barn närmaste arvingar och ska ärva lika mycket. Enligt 3 kap 1 § ÄB ska barn som inte är den andra maken/makans få ut sin arvet från en förälder direkt ifall någon av er skulle avlida, såvida inte barnet har avstått denna rätt. Jag utgår från att så inte kommer att vara fallet. Barnen har genom att vara närmaste arvinge den enda rätten att ärva sin förälder. Dina barn har ingen arvsrätt från din make eftersom de inte är hans barn och hans barn har ingen arvsrätt från dig. Det innebär i praktiken att dina barn kommer att dela på arvet efter dig och hans barn får hela arvet från din make. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept

2022-01-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej hade gärna velat ha hjälp med en intressant fråga. Det handlar om ett s.k. sen accept av 4§ 2st framgår det att om motparten inser att anbudsmottagaren måste tro att hen skickat accepten inom acceptfristen så skall han meddela anbudsmottagaren utan oskäligt uppehåll att accepten inkommit för sent och att han inte vill acceptera det nya anbudet. nu är min fråga, vad händer om mottagaren väljer att posta ett brev samma dag för att meddela anbudsmottagaren om att dennes accept inkommit efter acceptfristen och är såldes nu avslag i förening med nytt anbud, men att hen då inte vill acceptera den s.k. sena accepten. Och detta brev kommer bort och ankommer aldrig till mottagaren. Och nu vill mottagaren att avtalet skall fullföljas då han aldrig fick något meddelande enligt 4§ 2st. han trodde att han hade accepteras i tid Hur blir det i detta fallet? måste anbudsgivaren stå sitt kasst för att han inte valde en bättre metod än (brev) för att utan oskälig uppehåll kontakta sin motpart att det således blivit en sen accept. Eller det spelar ingen roll att reklamationen enligt 4§ 2st AvtlL inte kommit fram? bär anbusmottagaren risken och ansvaret för att detta meddelande enligt 2 st skall komma fram
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Meddelanderisken regleras i 40 § avtalslagen. Huvudregeln är att meddelanden skickas på avsändarens risk. Meddelanden som innehåller reklamationer sänds dock på mottagarens risk. När anbudsgivaren ska informera anbudstagaren om att accepten är sen, är det fråga om en reklamation. Det innebär att sådana meddelanden skickas på mottagarens risk. En förutsättning för att risken ska övergå på mottagaren är att avsändaren har skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt, vilket innebär att ett försvarligt befordringssätt ska väljas. Om meddelandet har sänts på ett ändamålsenligt sätt är anbudsgivaren alltså inte bunden till den sena accepten, även om meddelandet skulle försvinna eller komma fram för sent. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

2022-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Höjning av hyran med 62%. Jag är fotograf och har en fotostudio på 259 kvadratmeter. Jag betalar en hyra på 414 000 kr per år plus fastighetsskatt, vilket är ca 35 000 kr per månad. Styrelsen vill att jag nu ska skriva under en "uppsägning för villkorsändring" och höja hyran till 673'400kr per månad, plus fastighetsskatt, vilket blir ca 61'000kr per månad. En höjning från 35 000 till 61 000 kr per månad verkar vara vansinnigt mycket. De säger att den nya hyran är skälig och att jag betalat alldeles för lite hittills. De har en fastighetsjurist från Fastighetsägarna som gjort ett granskningsarbete för att bevisa att hyran är för låg i vårt område. Men ändå, kan de gå upp så mycket på en gång? Tack så mycket.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är jordabalken (JB). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Därför kommer den här utredningen att bli något generell till sin karaktär.Till skillnad från en bostadshyresgäst har den som hyr en lokal endast ett indirekt besittningsskydd, vilket endast innebär att lokalhyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden motsvarande en årshyra samt täckning för den ekonomiska förlust som eventuellt uppstår för hyresgästen när hyresförhållandet upphör, 12 kap. 58 b § JB. Men någon absolut rätt att sitta kvar finns inte. I 12 kap. 57 § 1 st. 5 p. JB sägs att om hyresvärden sagt upp hyresavtalet och vägrar han att förlänga hyresförhållandet eller kommer förlängning i annat fall inte till stånd på grund av att hyresgästen inte godtar de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning, har hyresgästen rätt till ersättning förutom om de hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängningen är skäliga och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden. Och i 12 kap. 57 a § 1 st. JB anges att vid tillämpningen av den ovannämnda lagparagrafen ska en krävd hyra inte anses som skälig om den överstiger den hyra som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga på öppna marknaden (marknadshyra). Marknadshyran ska i första hand bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten och bara om det finns särskilda skäl får hänsyn tas till ökning av lokalens värde som en hyresgäst har åstadkommit.För att kunna avgöra om den begärda hyran är skälig måste en som sagt en jämförelse göras och den bör ske mot hyror för sådana lokaler som i grova drag är jämförbara i fråga om lokaltyp, läge, storlek och standard. I lagtexten sägs "vid hyrestidens utgång" varför äldre avtal som inte nyligen har förlängts bör tillmätas mindre betydelse vid värderingen avseende marknadshyran. Vid avsaknad av jämförbara lokaler på orten kan istället hyror för andra lokaler i andra kommuner användas eller så kan hyresnivån bestämmas genom en mer fri (allmän) värdering, se prop. 2001/02:41 s. 53 f. Kraven på likvärdighet ska dock inte sättas alltför högt. Prövningen ska göras utifrån de lokaler på orten som kan ge vägledning gällande den tvistiga marknadshyran, se prop. 2001/02:41 s. 76. Av lagtexten framgår att marknadshyran i första hand ska bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten (min kursivering). Med begreppet "liknande" menas liknande typ av lokal varför butik ska jämföras med butik, restaurang med restaurang, industrilokal med industrilokal osv. Däremot uppställs egentligen inte något krav på exakt likvärdighet varför det är oväsentligt vilken slags verksamhet som bedrivs i de aktuella lokalerna. Det ska också noteras att bara för att en lokal är sämre i visst hänseende kan den fortfarande vara jämförbar. I synnerhet om den är bättre i något annat avseende. Därutöver kan, förutom de fysiska faktorerna, även andra avtalsvillkor än hyran påverka bedömningen. Exempel på det sistnämnda kan vara vem som ska svara för underhållet, avtalstidens längd, om hyran är fast eller indexreglerad, eventuella tillägg utöver den egentliga hyran och/eller andra förpliktelser som åvilar hyresgästen.Värt att nämna är även följande. Av 12 kap. 58 § JB följer att om hyresvärden vill säga upp avtalet ska han eller hon i uppsägningen underrätta hyresgästen om de villkor som han eller hon kräver för att förlänga hyresförhållandet eller om orsaken till att han eller hon vägrar medge förlängning. Uppsägningen ska dessutom innehålla underrättelse att hyresgästen, om denne inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 58 b § (se ovan), har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Underlåter hyresvärden att fullgöra detta är uppsägningen utan verkan, dvs. ogiltig. Men om hyresvärden har fullgjort ovanstående och hyresgästen inte vill lämna lägenheten utan att få ersättning enligt 58 b § måste hyresgästen hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom den ovan angivna tiden om två månader. Görs inte detta förfaller rätten till ersättning. Notera för övrigt att innebörden av begreppet lägenhet skiljer sig något från det vardagliga språkbruket och innefattar på hyresrättens område även hus eller delar av ett sådant, se definitionen i 12 kap. 1 § 1 och 3 st. JB.Avslutande ord och ytterligare rådgivningUtan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal. Men spontant verkar naturligtvis en omgående höjning med 62 % ganska uppseendeväckande. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon torsdag den 20/1 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Arvskifte när det finns särkullbarn

2022-01-18 i Arvsordning
FRÅGA |Min morbror var gift de hade inga gemensamma barn och bodde i villa, han har nu gått bort .Han efterlämnar sin fru.Hans egna barn två söner är döda men en av sönerna har en dotter. Vem och hur ärver? Kan han ha gjort sondottern arvslös?
Josefine Johansson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det inte finns något testamente och kommer redogöra därmed redogöra för den legala arvsordningen. Vad ärver barnen?Eftersom barnen inte är makarnas deras gemensamma benämns de som särkullbarn. Särkullbarn har rätt att redan vid sin förälders död få ut hela sin arvslott, 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Din morbrors barn (bröstarvingar) har rätt till hela hans kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen, 2 kap 1 § 1 st. ÄB. Eftersom de är två stycken innebär det hälften var. I 2 st samma paragraf anges att i de fall bröstarvinge är död, träder hens barn i dess ställe. Det innebär att din morbrors barnbarn, ena sonens dotter, ärver sin fars andel av arvet = 50%. Det är oklart vem som ärver den sonen som är död och som inte efterlämnade någon bröstarvinge. Om hans mor lever tar hon i sådana fall hans andel om 50 %. Är modern död ska egentligen hans bror ärva hans andel, men eftersom brodern också är död går arvet ner vidare till hans dotter - dvs samma flicka som ovan. Allt detta framgår av 2 kap 2 § ÄB. Alltså - är modern död ärver din morbrors barnbarn hela kvarlåtenskapen. Vad ärver frun?Frun har som sagt inget vidare skydd när det finns särkullbarn. Av 3 kap 1 § 2 st. ÄB anges dock en undantagsregel som kallas för basbeloppsregeln. Den innebär att den efterlevande maken har rätt att så långt det räcker erhålla minst 4 prisbasbelopp ur bodelningen, (som ska ske före arvskiftet, se 23 kap 1 § ÄB). Om hennes egna tillgångar överstiger värdet av 4 prisbasbelopp kommer arvet efter din morbror inte att påverkas. Skulle det vara så att hennes tillgångar understiger detta, ärver hon en del av (eller hela delen beroende på hur stora tillgångar som finns) makens tillgångar med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att hon får tillgång till den delen av kvarlåtenskapen tills dess att hon själv går bort. Om det sedan vid hennes död lever någon arvinge till den först avlidne maken, ärver de den andelen som arvet med fri förfoganderätt utgjorde av hennes totala tillgångar. Detta framgår av 3 kap 2 § 3 st. ÄB. SammanfattningBeroende på boets behållning kan arvet fördelas på lite olika vis. Jag hoppas att du har fått mer klarhet kring reglerna och vad som gäller. För att svara på din fråga om sondottern kan ha blivit arvlös blir svaret därmed nej. Hur mycket hon ärver beror däremot på om modern till den andra döda sonen är vid liv och om basbeloppsregeln tillämpas vid bodelningen. Om basbeloppsregeln tillämpas får hon (och eventuellt sonens mor) vänta helt eller delvis på efterarv från din morbrors fru. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?

2022-01-18 i Testamente
FRÅGA |Jag är enda efterlevnad efter min bror. När hans fru dog fanns testamente där deras egendom skulle tillfalla Cancerfonden. När min bror dog återfinns inte testamentet i original. Nu när bouppteckningen kommit tillbaka till mig står där Cancerfonden som universiel. Betyder detta att jag hans syster inte ärver ngt efter min bror?Mvh
Josefine Johansson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Går det att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?Jag tolkar det som att du är den enda efterlevande arvingen efter din bror och kommer redogöra därefter. I samband med fruns död övergick all hennes egendom till honom. Jag tolkar det vidare som att de gemensamt upprättat ett testamente där de anger att den kvarvarande egendomen vid sista makens död ska tillfalla Cancerfonden. Ett testamente går före den legala arvsordningen, vilket innebär att du inte ärver honom om testamentet är giltigt. Kopia av testamenteNär du skriver att testamentet inte återfinns i original tolkar jag det som att det endast finns en kopia. Ett foto av testamentet har exempelvis godkänts enligt rättspraxis. För att en kopia av ett testamente ska vara giltigt krävs det först och främst att testamentet uppfyller formkraven för ett testamente. Dessa är att det ska vara en skriftlig handling som är undertecknad av testatorn och två vittnen. Detta framgår av 10 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). För att kopian ska vara giltig krävs det att det saknas misstankar om att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet. Var testamentet återkallat?Vidare för att kopian ska godtas krävs att originalet inte är återkallat. Ett testamente är återkallat om testatorn exempelvis upprättat ett nytt, förstört det gamla eller framfört att testamentet inte överensstämmer med hens vilja, 10 kap 5 § ÄB. Kan du bevisa att testamentet bör ha varit återkallat kan testamentet bli ogiltigt. Ogiltighetsgrunderna för testamenteOm testatorn inte var behörig att förfoga över sin kvarlåtenskap blir testamentet ogiltigt. Detsamma gäller för testamente som inte är upprättat i enlighet med formkraven (13 kap 1 § ÄB). Har testamentet upprättats under påverkning av psykisk störning (13 kap 2 § ÄB) eller har någon annan på ett otillbörligt sätt förmått testatorn att upprätta testamentet blir det också ogiltigt (13 kap 3 § ÄB). Om du vill påkalla att testamentet är ogiltigt måste du göra det inom 6 månader från att du blev delgiven testamentet, 14 kap 5 § ÄB. Vad innebär detta för dig?Om det vid fruns död funnits ett original där deras gemensamma vilja om att skänka kvarlåtenskapen till Cancerfonden framgick och det inte finns anledning att ifrågasätta att den viljan fortfarande kvarstod vid din brors död, resulterar det i att fonden ärver allt. Förutsatt att kopian godtas kommer du alltså inte att ärva från honom, utan fonden blir ensam arvtagare i form av universell testamentstagare, 11 kap 10 § 2 st. ÄB. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,