Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?

2020-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej :)Går det att skriva över en bostad på en annan person, där man kan tillägga i någon form av kontrakt att ifall inte personen har förmåga att ta hand om boendet längre/personen går bort, så tillfaller bostaden till den som gav bort bostaden från början?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar om man ge bort en fastighet med förbehållet att personen som får fastigheten kan underhålla den själv alternativt är vid livet. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka omständigheter man kan ge bort en fastighet och hur ett sådant gåvobrev kan se ut. Din fråga regleras i Gåvolagen (gåvoL) och jordabalken (JB). Kan man ge bort en fastighet med dessa villkoren?För den som önskar att ge bort en fastighet gäller samma regler som om fastigheten skulle överlåtas (jfr 4 kap. 29 § JB). Det innebär att för att gåvan ska vara giltigt måste man följa formföreskrifterna i 4 kap. 1 § JB för att gåvan ska vara giltig. Bland annat innebär det att det krävs ett skriftlig avtal om gåva, en objektangivelse samt underskrifter från gåvogivaren och gåvomottagaren. Utöver att formföreksrifterna ska vara uppfyllda så kan avtalet villkoras hur man vill. Det du beskriver är en s.k återgångsklausul. Återgångsklausuler gäller självklart mot den man skriver avtalet med, men kan vara svåra att aktualisera om mottagaren säljer vidare bostaden (jfr 4 kap. 30 § JB). Således får du oftast kräva tillbaka köpeskillingen från den som du inledningsvis gav gåvan istället för att återfå fastigheten från den som förvärvat den av gåvomottagaren. Det är värt att ha i åtanke. SlutsatsDu är alltså fri att skriva ett avtal med dessa villkoren, men bör ha i åtanke att villkoret inte nödvändigtvis gäller mot en ägare som köpt fastigheten av gåvomottagaren. Utöver det så ska avtalet gälla så som du formulerar det. Om du önskar få ytterliggare hjälp med ditt ärende så är du varmt välkommen att kontakta oss här: Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Besvarar Lawline skolfrågor?

2020-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en uppgift i juridik nedan!R och A har funderingar på att sälja sin villafastighet. Fastigheten är byggd på 1950-talet och kräver en del underhåll något som R och A eftersatt.Fastigheten blev såld och säljaren och köparen kommer överens om att köparen ska betala 2 300 000 kronor för fastigheten men bara skriva 2 000 000 i avtalet för att säljaren ska få en lägre skatt på realisationsvinsten. Eftersom fastigheten är en äldre fastighet har R och A så kallade friskrivningsklausuler i kontraktet. a) När det är tid för betalning vägrar köparen att betala mer än 2 000 000 kronor för fastigheten. Vad gäller?b) Köparen meddelar R att han inte kan betala eftersom banken trots lånelöfte har omprövat sitt beslut då både köparen och hans hustru blivit arbetslösa. Vad händer?c) Köparen flyttar in i huset men upptäcker att R tagit med sig ett växthus som var placerat i trädgården. Vad gäller?d) När köparen bott i huset två år börjar det växa mögel i duschen. Köparen anlitar en fackman som konstaterar att en renovering som R utfört är orsaken till mögelangreppet. Enligt hantverkaren har R glömt att sätta upp en fuktspärr så vattnet har trängt in i väggen bakom duschen. Vad gäller?Tack!:)
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Jag kan därför dessvärre inte ge något svar på din fråga. Mitt råd är att du kollar i jordabalken (1970:994) och att du läser lagkommentarer, doktrin och praxis på området. Med vänliga hälsningar

Vad händer om man inte söker lagfart inom tre månader från husköpet?

2020-10-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad händer om lagfarten inte hinner gå igenom innan tre månader efter husköpet?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om lagfart vid fastighetsköp finns i 20 kap. jordabalken (JB). Den som har köpt en fastighet ska söka lagfart inom tre månader från köpet (20 kap. 1 och 2 § JB). Lagfart söks hos Lantmäteriet.Om man inte söker lagfart inom tre månader så kan Lantmäteriet förelägga vite (20 kap. 3 § JB). I ett sådant föreläggande begär Lantmäteriet att man ska söka lagfart. Om man inte gör det kan man tvingas betala en summa pengar. Detta är ett påtryckningsmedel för att den som köpt en fastighet faktiskt ska söka lagfart.Det är viktigt att söka lagfart så fort som möjligt. Om man inte har lagfart kan man till exempel inte ta ut pantbrev i fastigheten. Detta betyder att det inte är möjligt att ta lån med fastigheten som säkerhet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Bostadsrättsförening skyltat med "Privat område" utan tillstånd

2020-10-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Bostadsrättsföreningen där jag har en lägenhet har nu satt upp skyltar "Privat område" på ett antal platser runt tomtgränsen. Föreningen består av 2 st hus med totalt 54 lägenheter. Tomten är på cirka 10 000 m². I norr gränsar fastigheten till en allmän gata och i söder mot ett naturreservat. I öster ligger en skola och i väster en bostadsrättsförening.Jag undrar om föreningen har laglig rätt att sätta upp dessa skyltar eller om de måste söka tillstånd hos någon myndighet till exempel kommunen. Tacksam för svar hälsar Christer.
Linn Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du är inne på så krävs tillstånd från kommunal myndighet (kommunens miljökontor) för att man som markägare ska få sätta upp en skylt med texten "Privat område". Tillståndskravet framgår av 5 § lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Enligt vad du beskriver gränsar tomten till största delen mot område där allemansrätt råder. Föreningen har således inte varit behörig att sätta upp en sådan skylt utan tillstånd. Jag skulle råda dig att prata med styrelsen eller ta kontakt med kommunen där du bor för vidare rådgivning.Allt gott!Med vänliga hälsningar,

Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?

2020-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Krävs bygglov från kommunen för att uppföra attefallshus?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till plan- och bygglagen (PBL).Krävs det bygglov för attefallshus?Huvudregeln är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring (9 kap. 2 § PBL). Ett attefallshus är att anse som en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad eller komplementbostadshus som uppfyller vissa kriterier (9 kap. 4a § PBL). Dessa kriterier är följande:• Byggnaden får inte, tillsammans med övriga komplementbyggnader på tomten, ha en större byggnadsarea än 30 kvadratmeter.• Byggnaden får inte ha en taknockshöjd som överstiger 4 meter.• Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Den får dock placeras närmare gränsen om de grannar som berörs medger det.• Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.Denna rätt att uppföra en komplementbyggnad utan bygglov gäller dock inte om kommunen har bestämt att det krävs bygglov (9 kap. 4d § PBL).SlutsatsI de flesta fall krävs det alltså inte bygglov för att uppföra ett attefallshus, så länge de ovan nämnda kriterierna uppfylls. Det finns ytterligare bra information om attefallshus på Boverkets hemsida. Det kan du hitta här. Det kan också vara en bra idé att kontakta kommunen du bor i för att kontrollera om det finns ett krav på bygglov i just din kommun, eller om kommunen kräver att du anmäler att du planerar att bygga ett attefallshus.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan ägandestrukturen på en fastighet förändras om någon skriver sig på fastigheten?

2020-10-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vår dotter vill skriva sig och bo tillfälligt i vårt hus. Vad innebär det vid ägande rätt. Har fler barn
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga så som att din dotter vill skriva sig på er nuvarande adress och du undrar om det kan förändra ägandet av ert hus på något sätt. Jag kan meddela att det inte kommer påverka äganderätten på något sätt. Att er dotter skriver sig på er adress får enbart verkan att hon är folkbokförd där och inget annat. Ni, som ägare till huset, kan fortfarande förfoga över detta hur ni vill. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Rekommendation juridisk hjälp

2020-10-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Dold samäganderätt till fastighet jag vill ha hjälp av en advokat inom detta område finns det någon i närhetenav Karlstad eller i Värmland som kan hjälpa mej?
Linn Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med Lawlines jurister som säkert kan hjälpa dig med dina frågor om dold samäganderätt, och om det behövs rekommendera en lokal advokat i Värmland. Du bokar en tid med någon av våra duktiga jurister här.Allt gott!Med vänliga hälsningar,

Kan man säga upp kontrakt som inneboende?

2020-09-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Dottern är inneboende i en lägenhet. Tjejen som lgh står på har regelbundet sena fester och killar som sover över. Kan möta nakna killar i hallen. Höra deras intima stunder olika tider på dygnet. Har påpekat detta men ingen bättring. Har man rätt att avbryta kontraktet? Behöver lugn o ro för studier.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumDet framgår inte om din dotter hyr ett rum i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt, jag kommer därför förklara vad som gäller i båda fallen. För hyrning av del av lägenhet gäller Jordabalkens 12 kap., för hyra av del av bostadsrätt är det Privatuthyrningslagen som gäller. UppsägningstidI hyreslägenhet gäller det en uppsägningstid på 3 månader (12 kap. 4 § JB). I en bostadsrätt har hyresgästen rätt till 1 månads uppsägningstid (3 § Privatuthyrningslagen). Alltså kan din dotter säga upp kontraktet men beroende på vilken typ av lägenhet som hon hyr ett rum i kommer hennes uppsägningstid att variera mellan 1-3 månader. Tiden kan även vara kortare om det står i kontraktet, men det får inte vara längre. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,