FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/04/2024

Krävs bygglov och strandskyddsdispens för bastuflotte?

Hej, Har en fråga gällande en bastuflotte 4x8meter. Det finns tillhörande motor, elsystem med lanternor likt en båt. Den skall ligga sommartid mot min brygga likt som min båt gör, den kommer användas i den utsträckning som man använder en båt, inte dagligen men flera gånger i veckan då vädret tillåter. Vintertid kommer den vara upplagd på vinterförvaring på marina på annan ort. Har läst domar ang bastuflottar att dom skall klassas som byggande & kan då kräva bygglov & strandskyddsdispens men i detta fall med en period på ca 4a månader på en & samma plats & visa nätter/dygn ej förtöjd vid denna plats kan väll ej vara bygglovspliktig & att strandskydds dispans krävs? En båt är en farkost avsedd för färd på vatten. Den drivs fram av paddlar, åror, segel, skovelhjul, propeller eller vattenjet. Paddel och åra drivs oftast av muskelkraft; segel av vinden; skovelhjul, propeller och vattenjet av ångmaskin eller motor. Tacksam för återkoppling samt om det finns ngr domar i liknande ärenden med tanke på att den ej är fast förtöjd över året.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör en bastuflotte. Det finns tillhörande motor osv likt en båt. Bastuflotten är tänkt att lika sommartid mot din brygga likt en båt. Vintertid kommer den att vinterförvaras på annan ort.

Du undrar nu om du kommer att behöva ansöka om bygglov med anledning av bastuflotten samt strandsskyddsdispens.

Precis som du skriver så har just bastuflottar varit omstritt huruvida det behövs bygglov eller inte. Aktuell lagstiftning är Plan- och bygglagen (PBL).


Bygglov

Enligt 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ändringar av en byggnad. Definitionen av begreppet byggnad återfinns i 1 kap 4 § PBL. Där framkommer det att en byggnad definieras som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,
byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag.


Som det uttrycks i paragrafen kan en konstruktion som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten vara bygglovspliktig. Det framgår dock inte vad som är en varaktig placering, men enligt förarbetena täcks både fast förankrade husbåtar och varaktigt placerade lekstugor av definitionen.


Det här med bygglov av bastuflottar är ett gränsfall. Min uppfattning är att du måste flytta på den ibland för att den inte ska anses vara varaktigt placerad. Att den enbart har en motor torde inte vara tillräckligt, utan du måste förflytta den eller åka ut med den med jämna mellanrum.


Strandskyddsdispens

Vad gäller strandskyddsdispens finns det ett avgörande från 2020 som kan ge viss vägledning.

MÖD 2020:4 – Fallet gällde frågan om strandskyddsdispens för en bastubåt. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att bastubåten, en konstruktion med väggar och tak som uppförts på en flotte, är att betrakta som en byggnad och att den är så stadigvarande förtöjd att den kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det inte finns förutsättningar att ge strandskyddsdispens för bastubåten och att det inte är oproportionerligt att neka dispens.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att rättsläget är oklart. Vad gäller bygglov så är det inte säkert att den är bygglovspliktig, men det är inte heller säkert att det inte behövs bygglov. Min uppfattning är att det beror på hur du använder den. Om du åker ut med den med jämna mellanrum så torde inte något bygglov behövas eftersom den då inte är varaktigt placerad. Att flotten är utrustad som en båt torde inte vara tillräckligt, utan det krävs att den faktiskt kan förflyttas och att så görs.

Vad gäller strandskyddsdispens så kom MÖD fram till att en bastuflotte som är stadigvarande förtöjd kräver dispens. Du skriver dock att den inte ska vara förtöjd. Min rekommendation är att kontakta kommunen och reda ut vad som gäller i just din kommun.

Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer konkret svar än såhär, men rättsläget kring just bastuflottar är oklart och jag kan inte ge dig ett rakt svar. Det jag kan råda dig till är att kontakta kommunen för att få en uppfattning om vad deras regleringar är. Jag hoppas dock att det har varit lite till hjälp med att reda ut de aktuella regleringarna på området.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,


Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000