FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/06/2024

Kan grannen sätta upp ett staket som ser oredig ut på min sida av staketet?

Hej. Kan grannen sätta upp ett staket vid sin egen tomtgräns men som ser oredig ut på min sida av staketet? Jag menar att grannen har valt en design som ser slät ut på sin sida men det ser fult ut på baksidan som är min sida.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar huruvida din granne har rätt att sätta upp ett staket på sin tomt när staketets baksida är estetiskt otilltalande och syns från din tomt. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Frågor om grannars rättsförhållande regleras i 3 kap. jordabalken (JB).


Utgångspunkten är att grannar bör ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom (3 kap. 1 § JB). Målet är med andra ord att det ska råda god stämning grannar emellan. Om man vidtar en åtgärd på sin egen eller annans fasta egendom måste man med andra ord se till att åtgärden inte orsakar besvär för sina grannar. Även om grannförhållandet därigenom innebär en del skärpta skyldigheter så måste man också på andra hållet visa viss tolerans mot alldagliga störningar (NJA 1990 s. 71). I rättsfallet i fråga hade en person toppklippt sin och sin grannes gemensamma häck, varpå grannen fick tåla åtgärden eftersom  det inte ansågs vara en för långtgående åtgärd. Grannens skadeståndskrav ogillades därför. Rättsfallet ger uttryck för principen om ömsesidigt hänsynstagande. Ett grannförhållande handlar om att ge och ta. 


Svaret på din fråga är dessvärre att rättsläget är oklart. Det finns ingen lagstiftning som hindrar din granne från ett uppföra ett staket på sin tomt även om det medför visuella störningar för dig i egenskap av granne. Samtidigt kvarstår din grannes skyldighet att visa dig skälig hänsyn. Mitt råd är således att du talar med din granne och utforskar möjligheten att komma fram till en gemensam lösning utifrån principen om ömsesidigt hänsynstagande.


Hoppas att du fick någorlunda vägledning i din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000