Påföljd vid rattfylleri

2018-06-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Vid en polis kontroll blåste jag 0,19 mg /L vilken va 0,38 i promiler , har aldrig tidigare ock fast för rattfylleri , och nu är ja mycket oroligt för att jag arbets sökande i transport branschen !Enda ja undrar är vad blir påfåljd just för 0,38 promiler !!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!0,38 promille räknas som rattfylleri i och med att gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Vid rattfylleri ska även körkortet återkallas (5 kap. 3 § första punkten körkortslagen)Det vanligaste straffet för rattfylleri brukar oftast vara dagsböter samt återkallelse av körkort i 12 månader. Vid halter på 0,2–0,3 promille finns möjlighet till varning i stället för återkallelse av körkortet. Eftersom du vid poliskontroll blåste 0,38 promille kommer förmodligen ditt körkort att återkallas. Då det rör sig om rattfylleri och inte grov rattfylleri (över 1,0 promille) kommer du förmodligen få betala dagsböter samt få ditt körkort återkallat. Vill du läsa mer om följderna för rattfylleri kan du läsa mer om det HÄR.Vänligen,

Måste jag uppge vem som körde min bil för fort?

2018-06-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har hamnat i ett dilemma.Min kompis körde min bil från punkt A till punkt B Kompisen körde för fort och blev fotad av en hastighetskamera. Nu har papper från polisen kommit och de vill att jag ska uppge min kompis.Måste jag göra det ?Vad händer osv ?Tacksam för svar.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är relativt enkelt: du har ingen skyldighet att uppge vem som körde din bil för fort. Polisen måste kunna bevisa vem det var som körde bilen, och eftersom de inte själva har kunnat lista ut det har de helt enkelt bett dig om hjälp. Väljer du att inte ange din kompis kommer ärendet troligtvis att läggas ned, förutsatt att de inte kan identifiera din kompis på något annat sätt. Du har alltså inget straffrättsligt ansvar för det brott som din kompis har gjort sig skyldig till.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Straffansvar för olovlig körning

2018-06-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Min svärfar har fått sitt körkort återkallat pga av konstaterad demens.Svärmor har däremot sitt körkort kvar även om hon är lite ovan förare. Hon har kört vid flera tillfällen men nu har vi upptäckt att svärfar kör allt oftare. Barnföräldrar i närheten känner till situationen och är oroliga då han ofta även kör relativt fort.Vi har pratat med dom om detta men det verkar inte hjälpa.Vad händer om polisen ingriper? Riskerar svärmor att de tar hennes körkort? Blir det bara böter är jag rädd att de fortsätter eftersom pengar inte är något problem.
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom att köra bil utan körkort gör sig personen skyldig till olovlig körning för vilket straffet är böter, oftast 1 500 kr eller 30 dagsböter, (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Eftersom din svärfar tidigare har haft ett körkort som blivit återkallat kan han dömas till fängelse i högst sex månader. Det gäller även om brottet har skett vanemässigt eller är att anse som grovt t.ex. om han fört motorfordon efter att ha vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet. Med anledning av att din svärfar vägrats körkort på grund av sin demens föreligger grund för att din svärfar döms till fängelse. För att dömas till straffpåföljd för olovlig körning förutsätter det däremot att den olovliga körningen ha skett uppsåtligen, det räcker inte med att det har skett av oaktsamhet.Även den som tillåter någon annan som inte är berättigad att föra ett körkortspliktigt fordon döms till böter. Det innebär att din svärmor kan dömas till böter men hon kan inte få sitt eget körkort återkallat på grund av att hon tillåtet din svärfar att köra bil utan körkort (3 § tredje stycket lagen om straff för vissa trafikbrott).Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar över något mer!Vänligen

Köra bil utan körkort

2018-06-11 i Trafikbrott
FRÅGA |hej!om man inte är tidigare dömd. men man har x antal olovliga körningar och till sist en grov olovlig körning. (inte varit påverkad eller varit vårdslös). enda kruxet har varit då att ja inte har körkort men angav att jag har utländsk kort vilket inte är sant. vad kan påföljderna blir? är inte svensk medborgare men har bott i sverige i 13 år och har en son i sverige och min mor.
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk lag måste du ha ett giltigt körkort för att få köra bil. Kravet på körkort syftar till att upprätthålla en hög trafiksäkerhet och undvika skador i trafiken.Då det framgår i din fråga att du inte har körkort anses du inte vara behörig att köra bil. Eftersom du kört bil trots att du inte har körkort har du gjort dig skyldig till olovlig körning, trafikbrottslagen (TBL) 3§. Eftersom du tidigare gjort dig skyldig till ett antal olovliga körningar kommer du sannolikt dömas för grov olovlig körning. Enligt TBL 3§ är påföljderna för grov olovlig körning fängelse i högst sex månader. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur länge gäller spärrtid på körkort?

2018-06-20 i Trafikbrott
FRÅGA |hej jag blev av med körkortet på två månader för två och halv år sedan .hur länge är spärrtiden kvar på min körkort .
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge spärrtiden för ett körkort ska gälla bestämmer Transportstyrelsen. Hur lång spärrtiden är beror på vad du har gjort som föranledde att ditt körkort blev återkallat. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Om spärrtiden är längre än ett år så måste du göra ett nytt förarprov för att få ett nytt körkort. Om ditt körkort var återkallat i två månader så är detta troligen även din spärrtid. Jag rekommenderar dock att du kontaktar Transportstyrelsen så kan de ge ett exakt besked till dig gällande hur länge din spärrtid gäller.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Påföljder vid rattfylleri av normalgraden

2018-06-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Min bror skulle flytta traktorn ett 30-tal meter för att han stod dåligt till efter att han druckit något mindre. Polisen kommer upp bakom honom när han parkerar och han blåser 0,14 mg/l. Han har traktorkort och arbetar på en gård med min pappa och är beroende av att kunna köra. Vad kan påföljderna bli?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man på något sätt för ett motordrivet fordon efter att ha druckit någon alkoholhaltig dryck i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller minst 0,10 milligram per liter i utandningsluften kan man dömas för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelsen om rattfylleri finns i trafikbrottslagen 4 §.Eftersom din bror hade 0,14 milligram alkohol per liter i utandningsluften kan han alltså dömas för rattfylleri av normalgraden. Det räknas i princip som rattfylleri oavsett hur lång eller kort körsträckan är. Det spelar alltså inte någon roll att din bror endast skulle flytta traktorn ca 30 meter. Vad kan påföljden bli vid rattfylleri av normalgraden?Vilken påföljd som kan bli aktuell beror alltid helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet. De straff som föreskrivs för brottet rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Detta kallas för brottets straffskala och påföljden bestäms utifrån brottets allvarlighetsgrad. Om omständigheterna vid brottet var lindriga kommer straffet förmodligen att stanna på böter. Att din bror endast skulle flytta på traktorn för att den stod dåligt till är något som kan göra att brottet inte bedöms vara så allvarligt. Hur stort bötesbeloppet blir beräknas utifrån den tilltalades årsinkomst, men för ett brott som rattfylleri av normalgraden bör bötesbeloppet inte bli särskilt högt. Om domstolen som dömer i målet anser att omständigheterna var så pass allvarliga att böter inte räcker som straff kan fängelse bli aktuellt som påföljd. Domstolen har dock en skyldighet att alltid försöka välja villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelse. Man kan alltså säga att villkorlig dom/skyddstillsyn blir aktuellt om brottet är så pass allvarligt att böter inte kan bli aktuellt, men inte tillräckligt allvarligt för att fängelse kan komma ifråga. Om din bror tidigare är ostraffad och lever under ordnade förhållanden kommer domstolen förmodligen att välja villkorlig dom som påföljd. Som regel är det dock oftast böter som väljs som påföljd vid rattfylleri av normalgraden. Eftersom din bror endast skulle flytta på traktorn skulle jag tro att böter blir den påföljd som kommer att väljas i din brors fall. Jag kan tyvärr inte svara på hur stort bötesbeloppet kommer att bli, men det kommer förmodligen inte att röra sig om mer än några tusen kronor. Din brors årsinkomst är avgörande för hur stort bötesbeloppet blir. Bestämmelserna om böter hittar du i brottsbalken 25 kap.Vad kommer att hända med din brors körkort?Om man har begått brottet rattfylleri av normalgraden ska ens körkort återkallas enligt bestämmelserna i körkortslagen 5 kap. 3 § första stycket. Spärrtiden kan variera mellan lägst en månad och högst tre år. Om alkoholkoncentrationen var mindre än 0,25 milligram i utandningsluften kan det dock räcka med en varning istället för att körkortet återkallas. Det krävs då att det finns särskilda skäl för att en varning kan räcka som åtgärd (se körkortslagen 5 kap. 9 §). Om körkortet återkallas finns det dock en möjlighet att ansöka om alkolås hos Transportstyrelsen. Om ansökan om alkolås beviljas får man fortsätta att köra sitt fordon förutsatt att man installerar ett särskilt alkolås och i övrigt följer Transportstyrelsens villkor. Bestämmelserna om alkolås finns i körkortslagen 5 kap. 16-28 §. Du kan läsa mer om hur man ansöker om ett alkolås på Transportstyrelsens hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/alkolas-efter-rattfylleriSammanfattning av svaretMed största sannolikhet är det alltså böter som kommer att väljas som påföljd. Sannolikheten att din bror döms till fängelse är mycket liten. Din bror kan också komma att bli av med sitt körkort under en begränsad tid, om det inte finns sådana särskilda skäl att det bedöms vara tillräckligt med en varning istället. Om din bror blir av med körkortet kan han ansöka om att få ett alkolås installerat så att han kan fortsätta att köra traktor under tiden som hans körkort är återkallat.Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om man kör bil trots indraget körkort?

2018-06-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Indraget körkort för alkohol i kroppen. Vet om detta kör ändå och i bil som ej är besiktigad och ej heller betalt skatt.Vad händer?
Elinor Berg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trafikbrott regleras i trafikbrottslagenOm en person kör bil trots indraget körkort gör sig denna person skyldig till olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Detta är en brottslig gärning och personen i fråga kan därmed straffas för detta genom böter eller fängelse i högst 6 månader. Om ett fordon framförs utan att fordonsskatten har betalats kan personen i fråga åläggas böter. Vidare, om bilen inte är besiktigad så inträder körförbud. När ett körförbud föreligger får man endast köra kortast lämpliga väg till verkstad för reparation eller till kontrollbesiktning. Om bilen körs ändå så kan personen åläggas att betala böter. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Vårdslöshet i trafik vid krock i anslutning till en parkeringsplats?

2018-06-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Min far har blivit anklagad för vårdslöshet i trafik. Sammanstötningen inträffade på parkering. Min far skulle svänga in på en parkeringsplats till höger och körde först ned mot vänster och upp mot höger. När han kör upp mot höger möter han en bil (som ligger i riktigt körfält) och de krockar. Ingen person skadar sig men små skador på mötande bil, en spricka i en plast bit nedanför billyktan. Min far blir tagen till sjukhus för observation av skador men han får senare lämna sjukhuset. Han blir också testad för alkohol, inget utslag.Min far får hem en polisrapport som är tvetydig, det står inte vilken bil som gjorde vad. Tex så går det inte att läsa vem som skulle parkera av de 2 bilarna. Nu undrar jag om detta är korrekt bedömning? Vad kan göra att han döms? Jag läser att sammanstötningar inom tätort som beror på bristande uppmärksamhet inte skall dömas till vårdslöshet i trafik. Vad kan man förvänta kommer att ske i denna saken, kommer polis eller åklagare gå vidare med denna saken? Och vad kan min far göra eftersom han anser att det är en felaktig bedömning av polisen?Jag bor i Norge men min far är svensk, jag fyller i mina personuppgifter.
Fredrik Vogel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om din far kan dömas för vårdslöshet i trafik, eller om han kan drabbas av någon annan typ av påföljd?Vad utgör vårdslöshet i trafik?Vårdslöshet i trafik regleras i 1§ om lag om straff för vissa trafikbrott. Det intressanta för den här frågan är om din far som vägtrafikant i väsentlig mån brustit i sin omsorg och varsamhet till förekommande av trafikolycka. Det blir till en början viktigt att skilja på det straffrättsliga och det civilrättsliga. Oavsett om din far döms för vårdslöshet i trafik eller inte, så kan han bli skadeståndsskyldig gentemot ägaren till den bil som skadats. Tvärtom är också möjligt att den andra föraren blir skadeståndsskyldig gentemot din pappa, om hans bil på något sätt skadats. Vad gäller det straffrättsliga ska rekvisitet "i väsentlig mån" iakttas. Det är alltså inte alla gärningar av oaktsamhet som är straffbara. Det straffbara området gäller främst sådana fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Vad gäller ett medvetet risktagande krävs för straffbarhet följande: -Gärningsmannen ska ha viss misstanke om risken för att följden inträffar, alltså trafikolyckan. -Dessutom ska gärningsmannen inte vara likgiltigt till följden att trafikolyckan inträffar. Väckande av åtal?Enligt 20 kap. 2§ Rättegångsbalken är det upp till åklagare att väcka åtal för brott. Enligt 20 kap. 7§ Rättegångsbalken kan åklagaren underlåta att väcka åtal (åtalsunderlåtelse). Detta om inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts och bl.a. om det kan antas att det för brottet inte kommer följa annan påföljd än böter. Påföljden för vårdslöshet i trafik är just böter. Om åklagaren lägger ned åtal, så har målsäganden rätt att överta åtalet enligt 20 kap. 9§ Rättegångsbalken. Vad gäller det civilrättsliga?Om åklagaren väcker åtal så kan målsäganden förena ett enskilt anspråk med åtalet. I detta fall skulle den andra föraren kunna förena en talan om skadestånd för skadorna på bilen i samband med åtalet. Om åtal inte väcks kan den andra föraren själv väcka skadeståndstalan om skadorna på bilen. Bedömningen i det aktuella fallet?Utifrån de uppgifter du lämnat tolkar jag det som att din far körde på fel sida på vägen när han skulle svänga in på parkeringsplatsen vilket gjorde att han krockade med den mötande bilen. Frågan blir alltså om din far hade en misstanke om risken att köra på fel sida in på parkeringsplatsen och att där skulle komma en mötande bil? Det skulle man kunna hävda att han hade. Å andra sidan kanske den oaktsamhet som kan ligga din far till last inte är så väsentlig som krävs för vårdslöshet i trafik. Det faktum att det hela skedde i anslutning till en parkeringsplats där det ofta är trångt och mycket bilar kan innebära att det inte handlar om en väsentlig oaktsamhet. För att din far ska dömas krävs ju också att åklagaren väcker åtal. Med tanke på att påföljden om han döms skulle stanna vid böter finner kanske åklagaren inte skäl att väcka åtal. Alternativet är att din far får en ordningsbot som, om han betalar den, slipper en rättegång. Slutligen finns risken att en andra föraren tar över åtalet om åklagaren väljer att inte väcka åtal, vilket dock är ytterst sällsynt. Mer sannolikt är att den andra föraren väcker någon typ av skadeståndstalan mot din far. Oaktsamhetskravet är lägre ställt civilrättsligt än straffrättsligt. Med tanke på att din far med största sannolikhet har en bilförsäkring lär försäkringsbolaget gå in och ta eventuella skadeståndskostnader och din far bli ersättningsskyldiga endast för självrisken. Hoppas svaret var till hjälp!