Körde 25 km/h för fort under prövotiden; blir jag av med mitt körkort?

2021-09-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,jag körde med 105 km/t på 80 väg ..bli stoppat av polisen och fråga är kommer jag få mitt körkortet som är inte 2 år gammal eftersom jag erkänna det och betala bör?reskerar att bli av med körkortet då?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du körde 25 km/h för fort på en 80-väg och blev stoppad av polisen. Nu undrar du om det bara blir böter eller om du kommer bli av med ditt körkort eftersom du haft ditt körkort i under två år och är under prövotiden. Skulle jag ha tolkat din fråga fel eller om du inte känner att du fått svar på din fråga så är du välkommen att skicka in en ny fråga.För att bli av med körkortet krävs det att man uppfyller någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det främst punkten 4 som blir aktuell. Här framgår det att körkortet kan bli återkallat om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är att anse som ringa. För att en hastighetsöverträdelse inte ska räknas som ringa så ska man ha kört minst 30 km/h för fort.Bedömningen för när man blir av med körkortet är lika hög för både den som är under sin prövotid och den som har haft körkortet i längre än två år. Den enda skillnaden är att den som är under prövotiden är att om man blir av med sitt körkort så måste man göra om körkortsproven, medan den som har haft körkortet under längre än två år endast bli av med körkortet under en viss tid och får sedan tillbaka det.För att svara på din fråga så bör du inte bli av med körkortet eftersom du inte körde mer än 30 km/h för fort. Att du har haft körkort i mindre än två år och alltså är under prövotiden kommer inte påverka denna bedömning. Därmed kommer den enda påföljden bli böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka påföljder riskerar en att drabbas av om en agerar som handledare utan att ha giltig handledarutbildning

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |vad blir påfölden för att jag som inte har handledarutbildning som har gott ut , när man övingkör privat med en person som håller på med att ta körkort om det blir trafik kontroll
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du gått en handledarutbildning men att giltigheten för denna har gått ut och att du nu undrar vilken påföljd du kan drabbas av i det fall du övningskör med en person. Svaret på din fråga går att finna i Körkortslagen(KörkL) och Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).Kravet på introduktionsutbildning kommer hindra dina möjligheter att övningsköra Den som övningskör måste göra detta under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra det fordon som övningskörningen avser, 4:5 KörkL. Personen som ska ha uppsikt och agerar som handledare behöver också få sitt handledarskap godkänt, 4:5 KörkL. För att godkännas som handledare behöver bland annat en introduktionsutbildning genomförts någon gång under de senaste fem åren, 4:7 KörkL. I det fall det var mer än fem år sedan du genomförde en sådan utbildning kan du alltså inte godkännas som handledare. Vilka påföljder kan du som handledare drabbas av I det fall du väljer att övningsköra med en person trots att din handledarutbildning gått ut och och du inte fått ditt handledarskap godkänt kan du dömas till tillåtelse av olovlig körning och få böter, 3 § TBL. Du riskerar också att få ditt körkort indraget, 5:3 1 st 6 p KörkL ihop med RÅ 2006 ref 48. För att du inte drabbas av någon av ovanstående påföljder råder jag dig därför att se till att få din handledarutbildning giltig innan dess att du agerar i rollen som handledare.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Mvh,

Fortkörning i Tyskland under prövotiden

2021-09-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag tro att jag blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Jag är fortfarande i prövning perioden. Vad kan jag förvänta mig?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du körde för fort och blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Eftersom du fortfarande är under din prövotid för ditt körkort så undrar du vad konsekvenserna kan bli.Vad händer om du blev fotad?Om du blev fotad av en fartkamera så kommer du troligtvis få hem ett brev med posten med information om att du fått böter. Det är viktigt att du i så fall betalar böterna så snabbt som möjligt eftersom tyska myndigheter ofta bara ger dig en vecka att betala böterna från att du fått beskedet.Vad krävs för att få körkortet indraget?Om du körde mer än 30 km/h för fort så kan ditt körkort dras in i Tyskland, men då dras det endast in i Tyskland. Du får alltså då ändå fortsätta köra i Sverige så länge du inte får ett besked från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen i Sverige kan nämligen välja att dra in ditt körkort på grund av trafikbrott som har begåtts utomlands. Detta beror på att en dom eller avgörande som meddelats utomlands gäller på samma sätt som en dom i Sverige (5 kap. 1 § 3 st. körkortslagen). Det krävs då att din fortkörning uppfyller någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det möjligtvis punkterna 1a (grov vårdslöshet i trafik) och punkten 4 (överskridande av högsta tillåtna hastighet om överträdelsen inte kan klassas som ringa) som skulle kunna bli aktuella.Eftersom jag inte vet på vad för typ av väg du körde och hur mycket för snabbt du körde när du eventuellt blev fotad av en fartkamera så kan jag inte kan jag inte ge dig ett rakt svar på vad som kan hända. Jag kommer ändå förklara vad som kan hända beroende på hur mycket för fort du körde.För att kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik så krävs det att man ska ha kört grovt oaktsamt eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott). Det krävs alltså då att du har kört väldigt mycket för fort och på en väg där det är väldigt olämpligt. Det är till exempel värre att köra mycket för fort inne i en stad än på en motorväg eftersom risken att man krockar i en korsning eller kör på en gående eller cyklist är större i en stad än på en motorväg. Med det sagt kan man ändå bli dömd för grov vårdslöshet i trafik även på motorväg. Men så länge du bara körde lite för fort så har du inte gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och kan inte heller få körkortet indraget på denna grund.För att kunna få körkortet indraget på grund av att man överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är ringa så krävs det att man har kört minst 30 km/h för fort. Har man legat under denna hastighet så blir istället enbart böter aktuellt.Hur påverkar prövotiden ditt straff?Att man är i prövotiden har endast betydelse om man skulle förlora sitt körkort. Då måste man nämligen göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka körkortet. Den som inte är i sin prövotid behöver alltså inte göra om sitt körkortsprov, utan får tillbaka körkortet efter en viss spärrtid.Vad kan du förvänta dig?Om du blev fotad av en fartkamera kommer du troligen få hem ett brev med information om att du har fått böter och hur du betalar. Notera att det är viktigt att du betalar böterna så snart som möjligt då tidsfristen brukar vara ganska kort. Så länge du inte körde väldigt vårdslöst eller över 30 km/h för fort så är sannolikheten att du får körkortet indraget väldigt liten. Skulle du däremot få indraget körkort i Tyskland och Transportstyrelsen i Sverige skulle välja att dra in ditt körkort här också så kommer du behöva göra om körkortsproven för att få tillbaka ditt körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan körkortet dras in i efterhand?

2021-09-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hallå, blev idag stoppad av polisen när jag körde 140km/h på 110 väg alltså 30km/h för fort. polisen tog inte mitt körkort så nu är min fråga finns det någon risk att mitt körkort kan bli indraget i efterhand?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om ditt körkort kan bli indraget i efterhand då du har blivit tagen av polisen för fortkörning utan de tog körkortet av dig på plats. Det korta svaret på frågan är att det är möjligt att få körkortet indraget i efterhand och således även en risk för det. Vid ringa överträdelser anses det dock oftast räcka med en varning. I det följande redogör jag lite mer ingående för vad som gäller. Reglerna om körkort finns i körkortslagen (hädanefter förkortad KörkL)Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort i efterhandTransportstyrelsen ska återkalla ett körkort om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet. Det förutsätter dock att överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § p. 4 KörkL)Om hastighetsöverträdelsen är ringa eller ej bedöms i varje enskilt fall. Som vägledning finns emellertid ett rättsfall från slutet på 80-talet där en fortkörning om 140 km/h på en 110 väg där trafikförhållandena var goda ansågs vara just ringa varpå körkortet inte blev indraget. (RÅ 1988 ref. 1)Om det anses som tillräckligt ska körkortshavaren i sådana fall åläggas en varning istället. (5 kap. 9 § KörkL) Det är alltså möjligt för Transportstyrelsen att i efterhand återkalla ditt körkort. Utifrån den rättspraxis som finns på området borde det i ditt aktuella fall dock räcka med att du blir tilldelad en varning och således får behålla körkortet. Men risken för att få det indraget finns som sagt.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få böter trots att man inte blev stoppad av polisen?

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min polare satt i bilen och körde på en 80 km väg. Plötsligt ser vi en polis som står och mäter hastigheten på bilar som kommer med en radar antar jag i handen, eller hastighetsmätare heter det kanske. Hur som helt, han har stor ångest nu över detta och vet inte om han kommer får böter eller inte. Han tror inte att han körde för fort, men säger att han "kanske körde över 80 men helt klart under 90". Han undrar hur och när han kommer att få reda på om han kommer få böter och finns det ett sätt att ringa eller kolla och fråga så han får svar snabbt? Eller gäller det bara för honom att sitta och grubbla över detta och stressa tills han får brev hem? Skulle uppskatta svar
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur och när man får reda på om man kommer få fortkörningsböter efter det att polisen har stått och kontrollerat hastigheten på vägtrafikanter med en laser. Eftersom polisen inte stoppade din kompis direkt vid den eventuella hastighetsöverträdelsen, krävs det någon form av bevisning för att de i efterhand ska kunna utfärda böter. Sådan bevisning skulle kunna vara en film, eller en bild – som exempelvis används som bevisning om man kör för fort förbi en trafiksäkerhetskamera. Polisen måste nämligen kunna bevisa vem det var som körde bilen vid det aktuella tillfället.Som jag förstår ditt beskrivna scenario har polisen stått och "skjutit" med en laser som mäter hastigheten på ankommande trafik. Din kompis blev emellertid inte stoppad av polisen, vilket förmodligen beror på att han höll sig inom hastighetsgränsen eller att polisen var upptagen med att mäta hastigheten på andra bilar. Din kompis kan således med största sannolikhet räkna med att han klarade sig från att bli tilldelad böter. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli av med körkortet om någon annan kör för fort med min bil?

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad händer om jag har lånat ut bilen till någon som kör för fort förbi en fartkamera. Kan jag bli av med körkortet då?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du bli av med körkortet om någon annan har kört för fort med din bil?Vid fortkörning gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Detta innebär alltså att du inte kan dömas till böter för fortkörningen utan det är bara den som faktiskt körde bilen som kan bli ansvarig. I och med detta kan du inte heller få ditt körkort indraget (se 5 kap. 3 § körkortslagen om när ett körkort kan återkallas.)Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka skäl kan lyftas upp som talar emot återkallelse av körkort?

2021-09-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Polisen tagit min körkort på väg 30 som jag körde 67 och innan hade två gånger körde på kamera.jag nu fick papper från transportstyrelsen .Tillfälle att yttra mig innan beslut i körkortsärende.Jag egen företagare och en stor behöv av körkort för att åka till jobbet.mitt jobb är byggställning och ofta jag jobba långt bort från där jag bor.mm finns anledning att varför jag behöver körkort om behöves jag berätta .
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är något oklar men jag uppfattar den som att du kört för fort och att Transportstyrelsen nu ska besluta i frågan om ditt körkort ska omhändertas varpå du fått möjlighet att yttra dig, vilket föranleder frågan vilka skäl man kan anföra emot en återkallelse av körkort. Individuell bedömningTransportstyrelsen kommer att göra en individuell bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det går således inte att ge ett "facit" på vad man bör ha med i detta yttrande. Vissa skäl torde dock kunna lyftas i förmildrande riktning. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke, så är det viktigt att du framför detta. Mitt tips är även att framföra att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, om nu så är fallet. Har du inga anmärkningar tidigare från trafikbrott kan även detta lyftas i yttrandet.I din bakgrundsinformation anger du att har ett stort behov av körkortet för att kunna komma till arbetet, således är detta något du bör lyfta upp och resonera kring i yttrandet. Även de andra omständigheterna jag nämnde ovan kan framföras, i de fall de är tillämpliga på din situation. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Grovt rattfylleri trots att gränsen för promillehalten inte fanns i blodet?

2021-09-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Går det att döma en person för grovt rattfylleri då gränsen för den promillehalten inte fanns i blodet? Bilolycka inträffade i samma veva men berodde på det medicinska underlaget (ej alkoholen) dvs utbrändhet och enorm press från ett företag som hade helt avsaknad av personalpolitik.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om föraren inte varit påverkad av alkohol, narkotika eller något annat medel blir inte grovt rattfylleri aktuellt (4 a § trafikbrottslagen). Om en bilolycka inträffade enbart på grund av psykisk ohälsa kan vårdslöshet i trafik aktualiseras (1 § trafikbrottslagen). Om det däremot är så att föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften är brottet att betrakta som grovt (4 a § p. 1 trafikbrottslagen). Det är dock möjligt att dömas till grovt rattfylleri även om "gränsen" inte är nådd. Om det bedöms att föraren varit avsevärt påverkad av alkohol eller om föraren vid framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten kan brottet betraktas som grovt (4 a § p. 2–3 trafikbrottslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,