Rattfylleri och olovlig körning

2021-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och en kompis var ute med bilen. Min kompis körde och jag satt i passagerarsätet och drack öl. Sen parkerade vi bilen för kvällen och min vän promenerade hem. Jag satt kvar i bilen en stund (då de var min bil vi varit ute med). När jag kliver ut kör polisen förbi och stannar, ber mig blåsa och frågar om jag kört bilen varpå jag säger nej. Jag har inte ens körkort (återkallat). Så jag sa att en annan kört bilen men han har gått hem. De trodde inte på mig så de tog mig till station för blod och pissprov. Är nu misstänkt för grov rattfylla och grov olovlig körning. Så min fråga är. 1. Kan dom döma mig för det bara för att dom såg mig bredvid min bil och jag blåste positivt? Ska även säga min kompis namn när dom hör av sig ang utredning och min kompis kommer självklart säga som det är när dom då kontaktar han. 2. Min återkallelsetid är snart slut (två veckor). Polisen sa inget varken om jag får köra eller inte köra då. Så får jag köra fram tills att transportstyrelsen hör av sig eller hur är det? Hur funkar det eftersom jag bara är misstänkt och dom inte sett mig köra bilen.
Aya Alwan |Den första frågan är en bevisfråga. Visserligen har polisen i det skedet tillräcklig misstanke för att gripa personen i fråga och inleda en process som senare leder till åtal. Det är väldigt svårt att svara på den frågan eftersom jag inte känner till de övriga omständigheterna. Men generellt krävs för olovlig körning att man uppsåtligen, utan att vara berättigat KÖRT ett fordon 3 § trakfikbrottslagen. Så det krävs att åklagaren lyckas visa att du har kört fordonet utan körkort för att fällas för grov olovlig körning. Bevisbördan ligger alltså på hos åklagaren. Vad gäller grovt rattfylleri så måste åklagaren i det fallet också visa att fordonet har körts under alkoholpåverkan (4 § - 4a trafikbrottslagen) det räcker alltså inte med att endast konstatera en viss mängd alkohol, utan åklagaren måste visa att vederbörande har kört bilen under alkoholpåverkan. Det krävs alltså att ytterligare bevisning, som exempelvis vittnen som har sett att bilen kördes. Eller kameror i anslutning till händelsen som kan styrka åklagarens påståenden. Vad gäller den andra frågan så kan Transportstyrelsen återkalla körkortet, eller förlänga återkallelsen vid misstanke om brott som rattfylleri, grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Du kommer alltså inte kunna köra förrän Transportstyrelsen har fattat beslut i frågan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?

2021-01-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Min kompis som är minderårig vill dricka alkohol medans jag kör runt i en bil nör jag har tagit körkort. Kan jag bli bestraffad om jag inte har langat till honom?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du undrar om det är olagligt att köra runt minderåriga som dricker alkohol i bilen. Har föraren ansvar för vad passagerarna gör?En bilförare får inte köra bil när denne är påverkad av alkohol (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Passagerare i bilden får däremot dricka alkohol i bilen utan att de begår något brott. Föraren har som huvudregel inte ansvar för vad dina passagerare gör. Spelar det någon roll att passagerarna är minderåriga?Att som mindreårig dricka alkohol är inte olagligt i sig utan det är själva lagningen som är brottslig. Av 3 kap 9 § alkohollagen följer däremot att det är brottsligt att köpa ut eller sälja vin, sprit eller starköl till en person under 20 år. Polisen har rätt att undersöka vidare vilka som har införskaffat alkoholen till de minderåriga. SammanfattningsvisAtt vara medpassagerare i en bil medan man dricker alkohol och att dricka alkohol som mindreårig är alltså inte olagligt i sig. Du som förare kan alltså vara lugn så länge du inte har köpt ut någon alkohol och du inte kör bil själv med alkohol i blodet. Hoppas du fick svar på din fråga!

När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?

2021-01-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Var påväg till jobbet häromdan när jag fick sladd med bilen då jag skulle bromsa för en bil lite längre fram som svängde ut i min fil, jag åkte in i mitträcket och sedan ner i diket på andra sidan. Det var snö och halt, låg i ungefär 85km/h på en 120km/h sträcka. Ingen annan bil var inblandad och jag klarade mig utan några skador. Bilen fick bärgas och räddningstjänsten kom för att stänga av ena filen då bilen skulle bärgas. Även polisen kom, dem kollade reg numret på bilen. Dom kollade inte körkort eller annat. På polisens hemsida stod det "polisen är nu klar på platsen. Det finns ingen misstanke om brott och ingen person har skadats.". Jag undrar nu om det är så att det skulle bli fråga om att dra in körkortet? Har inte gjort mig skyldig mot något brott, var nykter och drogfri och körde inte för fort. Höll inte på med telefonen, hade bara otur. Har jag något att vara orolig för?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om återkallelse av körkort m.m. regleras i körkortslagen (1998:488) (KörkortL). I 5 kap. 3 § KörkortL stadgas de grunder polisen kan åberopa för att ha rätt att återkalla ditt körkort. Där framgår det bl.a. att du antingen måste gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt m.m. Som det framgår av dina uppgifter var det enbart en olyckshändelse och otur som föranledde olyckan, samt att du varken körde för fort eller onykter varpå ingen grund för ex. grov vårdslöshet bort föreligga. Frågan skulle däremot kunna uppstå kring vilken grad av försiktighet en förare bör iaktta vid halka och snö, men då du körde 35 km/h under hastighetsbegränsningen är min slutsats att du iakttagit den försiktighet som erfordras, men jag vet dock inget mer exakt om varken väderförhållanden eller väglag för den dag olyckan inträffade varför jag inte kan ge dig några garantier. Jag kan som sagt inte uttala mig med hundra procent säkerhet om du inte har något att oroa dig för men min bedömning är att ingen grund för återkallelse av körkortet föreligger, varför det bör te sig osannolikt ifall det ändå skulle ske. Utöver att återkalla körkortet kan polisen utfärda varningar (se 5 kap. 9 § KörkortL) men det sker i sådana fall på samma grunder som återkallelse (se 5 kap. 3 § KörkortL) varför min bedömning även angående detta är densamma. Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Får polisen beslagta alkohol av passagerare i en bil?

2020-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Får polisen beslagta alkohol som man dricker i bilen som 18 åring?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om polisen får beslagta öppnad alkohol som förtärs i ett fordron av en 18 åring. Jag utgår i mitt svar nedan från att föraren inte är den som dricker alkoholen, utan att det är medresenärerna som konsumerar denna.Det är endast om den som kör bilen påverkad av alkohol eller narkotika som kan begå rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Passagerarna i bilen kan således förtära alkohol utan att begå något brott. Dricker de alkohol och är över 18 år har polisen alltså ingen grund att förverka (och beslagta) alkoholen (12 kap. 1 § Alkohollagen).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad är straffet för rattfylleri

2021-01-16 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag körde bil med alkohol påverkad när polisen stoppade mig och fick jag blåsa och hade jag 0,62 milligram alkohol i luftvägarnaJag har ingen brott registrerad och ren i belastningsregister.Vad min straff kommer och vara?De har tagit körkortetHälsningar
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen) regleras frågor som rör rattfylleri. Straffet är i princip beroende på den mängd alkohol man har intagit, och den risk det har inneburit för trafiksäkerheten. I ditt fall verkar det röra sig om grovt rattfylleri, som regleras i 4 a § Trafikbrottslagen. Vid bedömning av grovt rattfylleri utgår man från 3 olika kriterier (1) om föraren har haft alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter blod i utandningsluften eller (2) om föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol, eller (3) något annat medel eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Det som är relevant i ditt fall är första punkten, dvs den mängd alkohol som har intagits. Straffskalan för grovt rattfylleri ligger på fängelse i minst 14 dagar och högst 2 år (4 a § Trafikbrottslagen, 26:1 Brottsbalken) Hoppas du fick svar på din fråga

Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

2021-01-13 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag körde bil utan körkort den 4e januari, alltså jag har ingen körkort. Blev stoppat av polisen enligt flygande kontroll. Det enda felet var att jag saknar körkort.Jag fick idag 13:e januari dagsböter.Det är första gången som jag kör olovlig. Kommer jag att få spärrtid på mitt körkortstillstånd?Väntar på ert vänliga svar
Sara Djogic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om körkortstillstånd hittar du i körkortslagen. Nedan följer en redogörelse för de aktuella reglerna och hur du kan ta dig vidare.Ansökan om körkortstillståndI 3 kap. 2 § körkortslagen föreskrivs vem som kan få körkortstillstånd. Det krävs enligt bestämmelsen att man anses vara en lämplig förare. När Transportstyrelsen gör en lämplighetsprövning av en förare tas hänsyn både till personliga och medicinska förhållanden. Med personliga förhållanden beaktas om det kan antas att den sökande kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om du ansöker om körkortstillstånd men blir nekad på grund av att du inte anses vara lämplig, ska en spärrtid inom vilken du inte får beviljas körkort bestämmas 3 kap. 9 § körkortslagen. Denna spärrtid kan vara mellan en månad till tre år, och under spärrtiden kan man alltså inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportsstyrelsen gör en ny bedömning. Vad som gäller i din situationDet finns en sannolikhet att din möjlighet att få körkortstillstånd skjuts upp eftersom du begått brottet olovlig körning. Detta sker dock inte automatiskt. Transportstyrelsen kommer att göra en prövning i vilken du får möjlighet att yttra dig varefter det görs en bedömning i det enskilda fallet. Den enskilda bedömningen innebär att det inte är säkert att det påverkar körkortstillståndet men även att det görs en bedömning om vad som är lämplig spärrtid om Transportstyrelsen väljer att skjuta upp ditt körkortstillstånd. Det är således svårt att på förhand avgöra hur lång denne kommer vara. Den vanligaste spärrtiden för en "vanlig" olovlig körning brukar dock vara runt 6 månader. Jag hoppas att jag kunde ge dig vägledning i din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen! Du kan även gå in på Trafikverkets hemsida om du vill läsa mer om vilka krav som gäller för att få körkort. Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?

2021-01-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Polis säger att jag körde 154,3 på en 110 väg och att dom har gjort genomsnittshastighet på mig och och försöker räkna ut allt men då fårJag att jag körde 250km ? Märkligt har en Skoda som inte körMer än 140km men kan någon hjälpa mig räkna ut det ..Polisen som säger att dom har enUppmätthastighet 154,3Tid 23,7Rapporrtid 14-15Distans 1016
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar hur polisen räknat ut i vilken hastighet fordonet framfördes vid den angiva tidpunkten. Jag kommer också redogöra för vilka påföljder som kan aktualiseras. Av din fråga framgår att den uppmätta hastigheten var 154.3 km/h, tiden 23,7 sekunder, och distansen 1060 meter. Regler om körkortsingripanden finns i 5 kap. körkortslagen. Hur har polisen räknat ut i vilken hastighet fordonet framfördes?Sambandet mellan hastighet, sträcka och tid kan uttryckas på följande vis:Hastighet = sträcka / tidHastigheten är således lika med sträckan delat med den tid det tar att färdas sträckan.I ditt fall ser uträkningen ut på följande vis: 1016 meter / 23.7 sekunder = 42.87 meter per sekund. 42.87 m/s är lika med 154.33 km/h.Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren vid framförande av motordrivet fordon överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Vid vägar med en hastighetsbegränsning över 40 km/h går gränsen för vad som kan anses vara ringa vid en hastighetsöverträdelse på 30 km/h. Av frågan framgår att du kört 154.3 km/h på en 110 väg, vilket resulterar i att ditt körkort kan komma att återkallas. Vid körkortsåterkallelse ska Transportstyrelsen besluta om en spärrtid, det vill säga en tid inom vilket nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. (5 kap. 6 § första stycket körkortslagen).Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Återkallelse av körkort

2020-12-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag fick tillbaka mitt ordinarie körkort efter 2 år villkorat med alkolås i början av november. Idag körde jag 72 km/h på 50 väg. Fick 3200 kr i böter. Finns det någon risk att mitt körkort blir återkallat? Vet att trafikbrottet är av ringa karaktär. Är väldigt ängslig nu.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Återkallelse av körkortNärmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).HastighetsöverträdelseEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h. Upprepade trafikförseelserTidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om körkortsingripande. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på sådana straffbelagda förseelser som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik av lindrigare art och överskridande av heldragen vit linje. Med upprepade trafikförseelser avses vanligen minst tre förseelser. Transportstyrelsen brukar normalt beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.Återkallelse enligt denna grund föregås ofta av en varning. Återkallelse kan emellertid ske då upprepade förseelser begåtts i så tät följd att varning inte hunnit meddelas. Rättsläget i förevarande fallPrecis som du anger bör din hastighetsöverträdelse betraktas som ringa då överträdelsen inte överskrider med mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. Ditt körkort kommer således med hög sannolikhet inte att återkallas på den grunden.Ett körkort kan emellertid bli återkallat med anledning av upprepade trafikbrott. Eftersom jag tyvärr inte har vetskap om vilka trafikförseelser du tidigare eventuellt har hållits ansvarig för kan jag inte ge en definitiv slutsats. Jag vill dock belysa att det som vanligen beaktas är om du har gjort dig skyldig till fler än tre upprepade trafikbrott inom en tvåårsperiod. I de fallen kan återkallelse på den grunden komma att bli aktuell. Har du inte hållits ansvarig för fler än tre trafikförseelser bör återkallelse på den grunden heller inte ske. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet beaktas, varför utgången kan bli en annan.Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för körkortsingripande.Med vänlig hälsning