Hur återkallat körkort påverkar behörighet som handledare

2020-04-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Fick indraget körkort i 11 månader. Har jag kvar min behörighet som godkänd handledare till den som ska ta körkort?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i körkortslagen (KörkL). Hur din behörighet som handledare kommer att påverkas beror på av vilken anledning du fick ditt körkort återkallat.Man får inte godkännas som handledare om man under de tre senaste åren fått sitt körkort återkallat på grund av till exempel grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller grovt rattfylleri (4 kap 7 § 2 st KörkL). Om körkortet blivit återkallat i över 3 månader, vilket är fallet för dig, på grund av till exempel smitning från trafikolycksplats, upprepade trafikförseelser eller fortkörning, kan man inte heller godkännas som handledare (4 kap 7 § 2 st KörkL). Om du har fått ditt körkort återkallat med anledning av att du begått något av de ovan nämnda trafikbrotten, kommer du alltså inte att kunna godkännas som handledare förrän 3 år efter att du fått tillbaka ditt körkort. Jag har dock endast berört de vanligaste grunderna till att körkort återkallas. Om ditt körkort återkallats på annan grund är du välkommen att kommentera nedan så kan jag hjälpa dig vidare.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Hur lång är handläggningstiden för Transportstyrelsen vid indraget körkort?

2020-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit stoppad v polisen som misstänkte mig för narkotika,dom hittade 0.3 i bilen och tog mig 4ilk stationen för blod /urin prov de visade sig positiv ,det har gått en och en halv månad sen de hände och jag undrar när får jag svar från transportstyrelsen om att mitt körkort är återkallas hyr långt tid tar det tills dess? Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tiden för handläggning hos transportstyrelsen varierar beroende på vad det är för ärende som handläggs och om det kräver en vidare utredning. Det är svårt att säga exakt hur länge det kommer ta innan du kommer få ett besked av transportstyrelsen. De flesta ärenden som kräver en utredning brukar dock vara handlagda inom 4–5 månader - men detta kan variera. Hoppas du fick svar på din fråga.

Fortkörning under prövotid

2020-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag har haft körkort i precis 1 år och råkade köra 128 på 90 väg kl 1.30 på natten. Väglaget var bra och absolut ingen trafik. Men polisen tog mitt körkort. Finns det någon chans att få en varning istället för återkallad körkort och tvingad att ta om körkortet, även om jag har provtid. Detta är första gången jag fått en böte i den tid jag har haft körkort.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om körkort är det körkortslagen som blir aktuell. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse, 5 kapitlet 3 § 4 punkten Körkortslagen. Istället för att få körkortet återkallat kan körkortshavaren ges en varning vid, bl.a hastighetsöverträdelser, om en varning kan anses vara en tillräcklig åtgärd, 5 kapitlet 9 § Körkortslagen.Vad innebär prövotid?Det prövotid innebär, är att om ditt körkort återkallas av någon anledning så måste du göra ett nytt körkortsprov, både uppkörning och teoriprov, innan du kan få ett nytt körkort. Man kan säga att ett körkort i regel blir återkallat då man kört över 30 km/h över hastighetsbegränsningenpå en väg med hastighetsbegränsning på 40 km/h eller högre. I detta fall har jag förstått det som att du har kört 38 km/h över hastighetsgränsen på en 90-väg vilket faller in under rekvisitet om att körkortet kan bli återkallat. Kortfattat kan helt enkelt sägas att en enstaka hastighetsöverträdelse i regel medför en återkallelse av körkortet om man har kört över 30 km/h över hastighetsgränsen när det rör sig om en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vad kommer ske nu?Polisen kommer skicka ärendet vidare till Transportstyrelsen som kommer göra en bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall. Transportstyrelsen kommer sedan att meddela dig ett beslut. När du tagit emot detta beslut får du möjlighet att yttra dig om beslutet har gått dig emot. I yttrandet kan du förklara ditt perspektiv av omständigheter som du anser kan vara av betydelse för beslutet. Men eftersom du kört över 30 km/h över hastighetsbegränsningen på en 90-väg är det mer sannolikt att du kommer behöva göra ett nytt körkortsprov.Vänligen,

Är det förbjudet att köra mot rött ljus?

2020-03-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Att köra mot helröd ljussignal är FÖRBJUDET utom för att släppa fram "blåljusbilar" med ljud och ljus påslagna, om det inte finns något annat alternativ tillstädes, kan det stämma
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är alltid ett trafikbrott att köra mot rött ljus. Att köra mot rött ljus är ett allvarligt trafikbrott och det kan leda till dryga böter och återkallat körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att använda blackbox på en trimmad moped?

2020-04-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, skulle det gillas som en trimmad moped och alltså vara olagligt om man har en blackbox/en switch på som ändrar kraften motorn ger ut och den är slagen på det läge som gör den laglig men det går att trycka in ett läge där den blir olaglig men det görs inte?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarEn blackbox eller fartbegränsare gör inte en trimmad moped mindre trimmad, utan det skulle nog snarare ses som en ett försök att dölja det. För något utförligare motivering, se nedan.Allmänna förutsättningarDet finns ett stort antal lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar mopeder och en moped kan därför kan vara "olaglig" på många olika sätt. I mitt svar kommer jag dock bara beröra de grundläggande bestämmelserna kring en mopedmotors nettoeffekt men jag tror det borde räcka för att för att besvara din fråga.Jag utgår ifrån att trimmet i din fråga gör så att någon utav nedanstående effektbegränsningar överstigs.Hur blir en moped för mycket kraft olaglig?Denna fråga regleras av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. En moped klass I definieras bland annat på så vis att den har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 4 kilowatt. Samma gräns för moped klass II är 1 kilowatt.Överskrids ovanstående gränser klassificeras fordonet enligt vad som faktiskt överensstämmer med dess specifikationer. Till exempel kommer en trimmad moped klass I med en motor vars nettoeffekt överstiger 4 kilowatt (men inte överstiger 11 kilowatt) klassas som en lätt motorcykel.Om fordonet ska klassificeras annorlunda krävs registrering (5 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning (RegL)) för att det ska få användas och du kanske inte heller har behörighet att föra det (2 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)). Brott mot dessa bestämmelser kan medföra straffpåföljd (23 § RegL och 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).Vad har användningen utav en blackbox för inverkan på "trimningsbedömningen"?I och med att en blackbox tillfälligt kan sätta ned motorns nettoeffekt kan den försvåra en eventuell utredning av fordonet vid en kontroll (ex. enligt 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574) (FL)). Däremot finns inget som hindrar att den som inspekterar fordonet upptäcker den och slår av den (3 kap. 3 § FL).En blackbox har således ingen mer inverkan på bedömningen än att den kan försvåra utredningen; den trimmade mopeden är ju fortfarande trimmad.Hoppas det här bringade lite klarhet i situationen! Har du undringar kring hur du på ett lagenligt sätt kan "strypa" en trimmad moped rekommenderar jag att du vänder dig till trafikverket.Med vänlig hälsning,

Hur snabbt får en A-traktor köra?

2020-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, fyllde nyss 15, undrar hur snabbt en A-traktor får köra? Mina vänner körde sina i 40 utan konsekvenser. Är de lagligt eller måste det vara 30?
Andreas Broman |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!A-Traktor är ett fordon som får framföras i maximalt 30 km/h. Att dina vänner har kört hastigheter som överstiger detta, får nog ses mer som tillfälligheter än att det skulle vara lagligt. Se vägverketsföreskrifter (VVFS) 4. Kap 33 §.En A-traktor får således köras i högst 30 km/h.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Återkalla körkort på grund av brott

2020-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan mitt körkort blir indraget om jag har det på prov och skulle blir dömd för våldsbrott? Jag själv tycker inte det då det inte rör körkortet/bil
Daniella Larsen |Hej och tack för att di vänder dig till Lawline!Vad innebär prövotid?Prövotid innebär att om ditt körkort skulle återkallas så måste du göra ett nytt körkortsprov, alltså måste du göra både uppkörningen och teoriprovet, innan du kan få ett nytt körkort. Den enda skillnaden mellan att ha prövotid och att inte ha det är alltså att om man får sitt körkort indraget under sin prövotid måste man göra ett nytt körkortsprov, medan den som inte har sin prövotid kvar slipper göra om körkortsprovet. Under vilka förutsättningar kan körkortet bli indraget?I 5 kap. 3 § körkortslagen föreskrivs under vilka omständigheter ett körkort kan återkallas. Exempel så nämns dessa brott och omständigheter:- Grov vårdslöshet i trafiken,- Rattfylleri,- Grovt rattfylleri, - Att genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiken, eller - Att det anses att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort.Dessa punkter som jag nu nämnt är endast exempel på när en persons körkort kan bli återkallat.Brottet behöver inte ha samband med trafik och bilkörningBrott som saknar samband med trafik och bilkörning kan också innebära att en persons körkort kan bli återkallat (5 kap. 3 § 6 p körkortslagen). En persons körkort kan även bli återkallat om: "Det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon".Det innebär alltså att Transportstyrelsen behöver göra en helhetsbedömning av körkortsinnehavaren, och bedöma ifall körkortsinnehavaren är en lämplig förare av motorfordon eller inte. SammanfattningDet är alltså svårt för mig att göra en bedömning om du kommer få ditt körkort återkallat eller inte. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsingar,

Vad kan jag göra om en bekant kör utan körkort?

2020-03-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min bror har nyligen fått körkortet indraget av medicinska orsaker, men slutar inte köra ändå.Min undran är min skyldighet när jag vet om att han kör trots indraget körkort. Vad kan jag göra och var kan jag få hjälp med detta problem?Med vänlig hälsningar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grund för polisanmälanPersonbilar är körkortspliktiga och får bara köras när personen har ett giltigt körkort, (2 kap. 1 § körkortslagen).Att köra bil utan körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning, (3 § trafikbrottslagen). Detta betyder att om det är så att din bror fortfarande kör bil trots indraget körkort, så har din bror kört olagligt eftersom bilen är ett körkortspliktigt fordon.I Sverige finns det en skyldighet att anmäla vissa brott som är kommande eller som pågår i de fall det är särskilt föreskrivet, (23 kap. 6 § brottsbalken). Det finns dock ingen plikt att anmäla just det brott som din bror begår, men det är givetvis bra om du vill göra det eftersom din brors agerande kan utgöra en fara både för honom själv som kör olovligen och för andra medtrafikanter om han fortsätter att köra utan körkort.Vad du kan göraDu kan tipsa polisen om din misstanke om brott antingen genom att ringa till polisen på nummer 114 14 eller mejla dem genom deras hemsida. Det du ska tala om för polisen är vad som hänt, till exempel att du vet att någon har kört utan körkort, samt var och när du sett personen köra utan körkort, detta kommer underlätta polisens arbete. Inkludera samma uppgifter som ovan i ett mejl om du hellre vill skriva till dem och den region där du har sett personen köra olovligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,