FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/05/2024

Återkallelse av körkort och böter under prövotid

Hej! Jag har nyss fått mitt körkort. Och nu sitter jag och min mamma och diskuterar om prövotiden. Jag undrar om körkortet återkallas då jag legat 110km/h på en 100km/h väg. Eller blir det böter?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


När man får sitt körkort följer en prövotid på två år, detta framgår av 3 kap. 18 § Körkortslag (1998:488) (KörkL). Prövotiden innebär att om man får sitt körkort återkallat under dessa två år krävs att körkortsinnehavaren gör om såväl teori- som körprov.


Enligt 5 kap. 3 § punkten 4 KörkL ska körkortet återkallas om körkortsinnehavaren överskridit hastighetsbegränsningen och överträdelsen inte kan anses som ringa. Detta gäller alltså oavsett om man kör under prövotid eller inte. Huvudprincipen är att återkallelse ska komma i fråga om hastigheten överskridits med mer än 30 km/h (eller i vissa fall 20 km/h).


Genom 14 kap. 3 § punkten 1b Trafikförordningen (1998:1276) (TraF) följer att en förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter hastighetsbegränsningen döms till penningböter.


(Det ska noteras att det inte är oförenligt med principen om ne bis in idem att både återkalla körkort och utdöma böter, detta har bl.a kommenterats i rättsfallet Zolotukhin v. Russia.)


Vad gäller i ditt fall?

Att överskrida hastigheten med 10 km/h är att beakta som en ringa överträdelse och ska inte föranleda återkallelse av körkort, oavsett prövotid eller inte. Däremot kan det föranleda böter. När en hastighetsbegränsning är 50 km/h eller högre blir bötern 1 500 kr när hastigheten överskridits med 1-10 km/h.


Hoppas din fråga blev besvarad.

Med vänlig hälsning.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo