Påföljd vid rattfylla

2019-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stannad och fick mitt körkort indraget, då jag under dessa omständigheter tydligen hade alkohol kvar i blodet, efter jag blåste så landade de på 0,22mg/L.Jag är 21 år ingen prövotid på körkortet och ostraffad sedan tidigare. Vad är de som gäller ? Behöver körkortet nämligen då jag pluggar på högskola på distans och måste åka göra tentor på plats, (200km) mellan hemort och tenta sal
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då du har haft 0.22 mg/L i blodet har du gjort dig skyldig till Rattfylleri. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader (Trafikbrottslagen 4 §). Dessutom ska körkortet återkallas när man gjort sig skyldig till rattfylleri ( Körkortslagen 5 kap. 3 § punkt 1) Om det finns särskilda skäl kan dock en varning utfärdas istället för indraget körkort – om alkoholkoncentrationen under färden inte uppgått till 0.5 promille i blodet eller 0.25 mg/L i utandningsluften. I ditt fall kan detta bli aktuellt då du hade 0.22 mg/L i utandningsluften (Körkortslagen 5 kap. 9 § stycke 2 ). I en rad avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat sig om när en varning kan vara tillräcklig – till exempel i fall då föraren har stort behov av sitt körkort, inte har gjort sig skyldig till några trafikbrott tidigare och har lång erfarenhet av att köra bil. (se Tex RÅ 1994 Ref 41). Har du väldigt stort behov av ditt körkort för att kunna arbeta eller studera – och inte gjort dig skyldig till tidigare trafikbrott – talar mycket för att en Transportstyrelsen hade kunnat utfärda en varning istället för indraget körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan en vårdnadshavare bli straffad för sitt barns trimmade A-traktor?

2019-12-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag undrar ifall jag som förälder kan bli straffad om min son bygger om sin A-traktor så att den går fortare än de lagliga 30 km/h? Har hört på bygden att den tydligen går i 80 km/h.Sonen är i detta fall 16 år och har AM-körkort. Jag står inte som ägare till fordonet utan det gör han själv. Kan det spela någon roll annars?
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om trafikbrott finns i lagen om straff för vissa trafikbrott. Vad kan bli straffet för att köra en trimmad A-traktor?En A-traktor ska vara byggd på sådant sätt att den högsta hastighet som kan uppnås är 30 km/h, och endast med svårighet kan ökas mer än så. Om en A-traktor är ombyggd på ett sätt att hastigheten kan bli mycket högre, krävs ett B-körkort för att få köra fordonet. Om en person framför en ombyggd A-traktor upp till exempelvis 80 km/h, utan B-körkort kan denne riskera att dömas till olovlig körning (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet är vanligtvis böter. Andra straff kan bli indraget körkortstillstånd samt spärrtid på körkortet. Kan föräldern bli straffad?En förälder som är registrerad ägare för A-traktorn är ansvarig för att fordonet är lagligt. I detta fallet om föräldern står ägare för ett fordon som är ombyggt och används av sitt barn, kan föräldern dömas till tillåtande av olovlig körning (3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet här också böter, men kan också leda till spärrtid på körkortet och indraget handledartillstånd.Detta gäller dock när föräldern står som ägare på fordonet, i ett fall likt ditt att föraren själv står som ägare så är inte föräldern ansvarig för fordonet och där med inte heller straffansvarig om det framförs olagligt. Avgörande är att när ett barn är över 15 år är denne själv straffmyndig, och föräldrarna har inte längre något straffansvar till följd av ett vårdnadshavaransvar över sina barn. För att svara på din fråga så gäller för en 16-åring som äger ett fordon som är ombyggt och sedan kör detta utan behörigt körkort att denne är ensamt straffskyldig för detta. Det är alltså avgörande om föräldern står som ägare av sitt barns A-traktor eller inte, då om föräldern är ägare också kan riskera att dömas för tillåtande av olovlig körning om fordonet är trimmat. På polisens hemsida här finns förklarar polisen mer utförligt om vad som gäller för A-traktorer. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Rattfylleri, alkolås och spärtid

2019-12-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Vad betyder följande i mitt fall?5 kap.3 § 1b och 5 kap. 6 och 18 §§ körkortslagen.MVH A----a
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utan en beskrivning av omständigheterna kan jag inte förklara vad som gäller i ditt fall, men jag kan beskriva vad paragraferna syftar till.5 kap 3 § punkt 1b Körkortslagen ger Trafikverket rätt att dra in ditt körkort pga. rattfylla.5 kap 6 § samma lag belägger dig med en spärrtid under vilken du inte har möjlighet att få körkortet tillbaka.5 kap 18 § anger vad som krävs för att man ska få sin bil utrustad med alkolås. Den hänvisar till 5 kap 22 § som begränsar någon vars körkort är villkorat med alkolås. Man får i så fall inte köra bilar utan alkolås, och man får inte köra bil utanför Sverige(körkortet är inte giltigt utomlands). Om du bryter mot reglerna kommer körkortet tas från dig för den tiden som är kvar av villkorstiden(5 kap 23 § Körkortslagen)Med bakgrund av detta kan jag dra slutsatsen att du måste gå med på att ha alkolås i din bil för att få tillbaka ditt körkort, eller att du under en viss tid måste gå med på detta för att få behålla det.Jag hoppas att denna information vait till hjälpMed vänlig hälsning,

Påföljder vid grovt rattfylleri och förmildrande omständigheter

2019-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag blev tagen för grov rattfylleri med 1,2 promille jag är tidig ostraffad och jag har erkänt brottet och haft sån Ångest då jag aldrig tidigare har gjort nåt liknanade. Drack vin under tis, ons kväll ca 3 glas per kväll pga en obeskrivlig smärta i ryggen vilket jag vet inte alls är ok men nu gjorde jag det då smärtan blev lättare drack sen även på torsdagen redan på morgonen ca 4 glas vilket är ännu värre då jag sen då jag ansåg att jag kunde satte mig i min bil för att hämta min dotter och blev då stoppad vilket jag är tacksam över att jag inte han köra påverkad av alkohol med min dotter. Men hela allt är så fel är självklar beredd på att ta mitt straff är ju självklart skyldig till detta, kommer absolut gå i samtal och vi kastade ut all alkohol vi hade hemma pga detta. Jag har aldrig någonsin gjort så här tidigare och det finns inga ursäkter men kan man göra nåt för att förmildra straffet eller vad tror du straffet kan bli?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad räknas som rattfylleri?Rattfylleri regleras i lag om straff för vissa trafikbrott. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Vad är påföljderna vid grovt rattfylleri?En person gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska dömas till fängelse i högst två år (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet är av sådan art, att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. En presumtion är ett antagande som gäller så länge inget annat visats, vilket innebär att presumtionen om fängelsestraff kan brytas. Det krävs dock att det föreligger särskilda skäl för att påföljden istället ska bli en icke frihetsberövande. Vilka skäl kan mildra påföljden? Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst (och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter), kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till ett frihetsberövande straff (som fängelse). Det är dock främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd. Omständigheter som kan utgöra skäl för en mildare påföljd utan frihetsberövning, kan till exempel vara om promillehalten varit förhållandevis låg, eller om körningen skett under förhållande som inte innebar större trafikfara. Högsta domstolen har samtidigt i ett rättsfall (NJA 2015 s. 895), uttalat att den som kör bil med en alkoholkoncentration om cirka 1,5 i promille eller mer, får antas utgöra en sådan fara för trafiken att en icke frihetsberövande påföljd inte är tillräckligt. Samtidigt anger domstolen dock att det kan finnas skäl att gå ifrån presumtionen, vilket innebär att det fortfarande finns utrymme för en annan bedömning i det enskilda fallet. Vad händer med ens körkort om man döms för rattfylleri?Vid grovt rattfylleri ska också körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelsen av körkortet bestäms även en spärrtid. Inom spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska dock spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § körkortslag). Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen. Vad gäller därför i ditt fall?Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid om minst ett år. När domstolen gör sin bedömning av andra påföljder, kommer de att göra en helhetsbedömning där de ser till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De tar bland annat hänsyn till din tidigare brottslighet (29 kap. 4 § Brottsbalken), men som du nämner är du ostraffad. Eftersom domstolen kommer göra en helhetsbedömning i ditt enskilda fall, är det tyvärr svårt för mig att med den informationen som jag har fått, ange vilken slutgiltig påföljd som domstolen kommer döma. Hoppas att ovanstående resonemang hjälpt dig, och att du fått klarhet kring vilka tänkbara påföljder som finns!Vänligen,

Påverkar rattfylla mitt körkort?

2019-12-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Tjena! Var på en fest igår och skulle kl 3 på natten åka och köpa pizza med en kompis i en mopedbil. Jag fyller 16 om några dagar. Jag körde och blev stannad av polisen och jag fick blåsa. De tog mig till stationen och jag blåste 0,46 ml. Hur ser det ut för mig med körkort när jag blir 18 o straff osv..
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Detta påverkar inte så mycket beslutet om ditt körkort, snarare ditt körkortstillstånd, och med det, indirekt när du får ditt körkort. När du begår ett brott, och blir dömd, så får du en prick i belastningsregistret, denna prick försvinner efter 5 år. Detta påverkar inte så mycket, mestadels vilka jobb du kan söka, men det kan påverka ditt körkortstillstånd. När det gäller körkortstillstånd är det Länsstyrelsen som beslutar om detta och de har enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag. Länsstyrelsen gör en bedömning om personen är lämplig för körkort, se 3 kap 2 § Körkortslagen. Enligt 3 kap 9 § Körkortslagen kan Länsstyrelsen bestämma en tid som måste förflyta innan personen kan få tillstånd, en så kallad spärrtid som kan vara från en månad till tre år. Det är denna spärrtid som eventuellt skulle kunna aktualiseras i ditt fall. Vid bedömningen av hur lång spärrtiden ska vara gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av ditt fall, där de framförallt läser domen. Tiden beror dels på vilken typ av brott det gäller. De brott som normalt kan leda till en spärrtid är narkotikabrott, olovlig körning och annan liknande brottslighet som tyder på olämplighet att framföra fordon. Eftersom det gäller rattfylla i ditt fall kan detta påverka ditt körkortstillstånd, men det är en bedömning för länsstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Är det möjligt att göra sig skyldig till rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin?

2019-12-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Finns rattonykter het på Band grävmaskin ?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar om det är möjligt att göra sig skyldig till rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin.Jag kommer att hänvisa till trafikbrottslagen (TBL) och lagen om vägtrafikdefinitioner i mitt svar.Rattfylleri omfattar förande av ett motordrivet fordonBrottet rattfylleri omfattar bland annat att någon "för ett motordrivet fordon" under påverkan av alkohol eller narkotika (4 § första, andra och tredje stycket TBL). Frågan är då om en bandgrävmaskin räknas som ett motordrivet fordon.En bandgrävmaskin är ett motordrivet fordon enligt lagens definitionEnligt lag definieras begreppet "fordon" som- en anordning på hjul, band, medar eller liknande- som är inrättad huvudsakligen för färd på marken- och inte löper på skenor (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner). Till att börja med kan vi då konstatera att en bandgrävmaskin räknas som ett fordon, eftersom den går på band och är avsedd att färdas på marken.Ett "motordrivet fordon" definieras i sin tur som- ett fordon- som för framdrivande är försett med motor,- dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel (2 § lagen om vägtrafikdefinitioner). En bandgrävmaskin uppfyller även dessa kriterier, eftersom den är ett fordon och drivs av en motor. Sammanfattningsvis är alltså en bandgrävmaskin att se som ett motordrivet fordon i lagens mening. Det innebär i sin tur att svaret på din fråga är ja - det är möjligt att göra sig skyldig till rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin (4 § TBL och 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner).Det spelar ingen roll var körningen skerDet kan vara bra att veta att det inte spelar någon roll var bandgrävmaskinen körs. En person kan alltså göra sig skyldig till rattfylleri även om hen inte kör bandgrävmaskinen på vägen. SammanfattningDet är möjligt att göra sig skyldig till brottet rattfylleri vid körning av en bandgrävmaskin, eftersom den räknas som ett motordrivet fordon. Körningen behöver inte nödvändigtvis ske på en väg för att det ska vara fråga om ett brott.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Påföljder grovt rattfylleri

2019-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Har åkt fast för rattfyllerier 2.43 promille och misstänkt för narkotika körkortet har återkallats i 30 månader vill veta vad kan straffen blir för brottet har begåtts har domstol om 2 månader om det blir fängelse hur lång tid eller vad kan det blir för straff tack Jag dricker alkohol men använder ingen drogFast i blod provtagning visades misstänkt för narkotikapåverkan medans jag erkänner alkoholen men har ej brukat droger vad gör man då att visa sig oskyldig mot droger
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över påföljderna för grovt rattfylleri. Jag redogör även för tänkbara skäl som kan mildra straffet.Vad räknas som rattfylleri?Rattfylleri regleras i lag om straff för vissa trafikbrott. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott).Vad är påföljderna vid grovt rattfylleri?En person gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska dömas till fängelse i högst två år (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet är av sådan art, att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. En presumtion är ett antagande som gäller så länge inget annat visats, vilket innebär att presumtionen om fängelsestraff kan brytas. Det krävs dock att det föreligger särskilda skäl för att påföljden istället ska bli en icke frihetsberövande.Vilka skäl kan mildra påföljden?Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst (och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter), kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till ett frihetsberövande straff (som fängelse). Det är dock främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd. Omständigheter som kan utgöra skäl för en mildare påföljd utan frihetsberövning, kan till exempel vara om promillehalten varit förhållandevis låg, eller om körningen skett under förhållande som inte innebar större trafikfara. Domstolen gör en bedömning av det enskilda fallet. Vad händer med ens körkort om man döms för rattfylleri?Vid grovt rattfylleri ska också körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelsen av körkortet bestäms även en spärrtid. Inom spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska dock spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § körkortslag). Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen. Vad gäller därför i ditt fall?Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid om minst ett år. När domstolen gör sin bedömning av andra påföljder, kommer de att göra en helhetsbedömning där de ser till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De tar bland annat hänsyn till din tidigare brottslighet (29 kap. 4 § Brottsbalken), men som du nämner är du ostraffad vilket därmed bör vara en faktor som mildrar straffet. Den vanligaste påföljden i praxis är att man dömer till villkorlig dom och samhällstjänst.Eftersom domstolen kommer göra en helhetsbedömning i ditt enskilda fall, är det tyvärr svårt för mig att mer exakt med den informationen som jag har fått, ange vilken slutgiltig påföljd som domstolen kommer döma. Hoppas att ovanstående resonemang hjälpt dig, och att du fått klarhet kring vilka tänkbara påföljder som finns! Vänliga hälsningar,

Ska man låta frågan gå vidare till åtal?

2019-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Min mor har blivit påkörd av en bilist som backade på henne bakifrån i ryggen när hon stod på trottoaren.Ambulans och polis tillkallades. Mor fick skador, bl. bruten handled, brutna revben.Föraren är polisanmäld, brottsbeskrivning vårdslöshet i trafik. Föraren har erkänt brottet.Skadeanmälan skickad till förarens trafikförsäkringsbolag.Polisens fråga till oss är: Ska vi låta ärendet gå vidare till åtal?Måste man låta brottet anges till åtal för att det ska utredas vidare? Är det är det en grundförutsättning för att försäkringsbolaget ska kunna utge ersättning till den målsägande?Kan förarens försäkringsbolag arbeta med ärendet utan att man väcker åtal.Kan man vänta med att väcka åtal? Kan man backa i åtalsprocessen om man gör upp i godo med FB?
Adam Novak |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.En fällande dom är inte nödvändig för att ni ska få ersättning från försäkringen. Frågan här är mer krasst "Vill ni se honom/henne straffad?". Brottmål är när det offentliga straffar någon. Skadeståndet är en separat fråga.Det går inte att få mer pengar genom att vinna i båda fallen, eftersom skadeståndet sätts i regel ner i sådana fall.När åtal väl väckts är besluten i åklagarens händer. Om ni ber åklagaren att väcka åtal kommer ni inte kunna påverka händelseförloppet längre. Det är domtolen och åklagaren som avgör schemat efter det.Jag hoppas denna information hjälper er fatta ett beslutMed vänlig hälsning,