FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott22/11/2023

Får en polis genomsöka ett fordon utan misstankar om brott

Hej, min kompis blev stannad och polisen gjorde en olaglig genomsökning av hans fordon då det inte fanns någon anledning att tro att han hade varken vapen eller något annat i bilen. Under sätet hittade dem en joint. Kan han bli straffad ändå trots att det var en direkt påföljd av polisens eventuella tjänstefel, som de av slump hittade en joint? Han har aldrig blivit stannad utav polisen förut och har ingenting i sitt register, vanlig kille i 20 års åldern som varit på McDonalds runt 01:00. Är tidpunkten på dygnet tillräckligt med anledning till att anta att brott begås och där med kunna göra en genomsökning? Han var också i ett område där mycket droger köpes/säljes men det var inget han var där för utan bara satt och åt sin hamburgare på en parkering.

Lawline svarar

Hej 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I relation till den information som du givit mig är det svårt att dra direkta slutsatser. Jag kommer därmed att redovisa omständigheterna för en giltig husrannsakan. 


Polisen har rätt att stoppa ett fordon, förutsatt att ett av de fyra grundera i 22 § PolisL är uppfyllda. 

 22 § PolisL: En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel

  1. om det finns anledning att anta att någon i bilen begått brott  
  2. Om det med stöd i annan lag ska kunna göras. 
  3. om det behövs för göra en giltig husrannsakan i fordonet eller
  4. om det behövs för att reglera trafiken. 


Genomsökande av fordon 

För att en husrannsakan ska vara giltig krävs det: 

- anledning att anta misstankar om ett brott som begåtts, där fängelse kan vara en påföljd 

- om det förekommer omständigheter som kan ha betydelse vid utredning av britt eller förverkande av brottslig verksamhet.


Polisen får även genomsöka fordon i den utsträckning som behövs för att kontrollera om det förekommer farliga medel eller vapen, detta förutsatt att polisen med hänsyn till omständigheterna kan, anta att föraren faktiskt har farliga föremål i sin bil (36 kap. 3 § Brottsbalken)


Sammafattning:

Polisens förutsättningar att genomföra en husrannsakan på ett fordon är: 

-Det ska vara ett ingripande i syfte att förebygga medel, tillhuggen och material som kan användas vid brott mot liv och hälsa. 

- Det kan antas att dessa vapen eller tillhyggen faktiskt finns i bilen.


Fri bevisprövning 

I sverige råder det fri bevisprövning. Vilket innebär att all bevisning, oavsett laglig eller olaglig, får åberopas vid en utredning. 


Hoppas du fick svar på din fråga!


MVH


Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo