FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott01/10/2023

Har man en anmälningsskyldighet gentemot sina vänner om polisen begär det?

Om jag och några kompisar kör och blir stannade av polisen och en av mina kompisar kör iväg, måste jag identifiera honom om polisen begär det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du är skyldig att lämna uppgifter om din kompis till polisen när du har blivit tagen. Jag kommer besvara frågan med hjälp av brottsbalken (BrB).


Det framgår inte av frågan om din fråga är kopplad till att din kompis begått en brottslig handling innan denne kör iväg, men jag kommer att utgå ifrån det i mitt svar. Det vill säga att personen exempelvis kört för fort.


Anmälningsskyldighet?

Huvudregeln i svensk rätt är att det inte finns någon särskild anmälningsskyldighet. Det betyder att man som regel inte behöver ange personens identitet till polisen eller anmäla brottet. Man kan även vara tyst när polisen ställer frågor.


Detta innebär alltså att den som avstår från att svara ej kan straffas för den underlåtenheten. Dock säger 23 kap. 6 § första stycket BrB att den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i det fall där det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott. Denna skyldighet gäller vissa brott under benämningen grövre såsom mord eller misshandel. Det förutsätter även att brottet är av pågående karaktär.


Slutsats:

Du har alltså inget straffrättsligt ansvar för din kompis brott såvida det inte handlar om ett grovt brott. Eftersom detta isåfall förmodligen handlar om ett trafikbrott (som inte är ett av dessa grova brott som avses) gäller inte anmälningsskyldigheten.


Hoppas du fick svar på din fråga och vid nya funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo